Go to main navigation
2022-debatt.jpg

Vi vill att Sverige visar globalt ledarskap genom att år 2022 stå värd för konferenser runtom i världen som är uppkopplade digitalt, skriver bland annat Helena Lindemark, ordförande 2022 Initiative Foundation.

Foto: 2022 Initiative Foundation

debatt

Unik möjlighet för Sverige – koppla upp världen i en digital klimatkonferens 2022

År 2022 är halvvägs till Parisavtalet, halvvägs till Agenda 2030 och 50 år sedan FN:s första miljökonferens i Stockholm. Sverige har här en unik möjlighet att ta globalt ledarskap och koppla upp världen för en digital konferens om klimatet, skriver företrädare för 2022 Initiative Foundation.

År 2015 beslutade världens ledare om både Parisavtalet och Agenda 2030. År 2022 är vi halvvägs till 2030, men i dagens takt kommer vi inte att vara halvvägs i genomförandet av varken klimatavtalet eller de globala målen. För att öka tempot och engagemanget behöver världen ett ”mellanmål” 2022 för att nå de långsiktiga målen.

Vi vill att Sveriges regering föreslår ett 2022 initiativ till FN på klimatkonferensen COP25 i Madrid om ett par veckor. Vi vill att Sverige visar globalt ledarskap genom att stå värd för konferenser runtom i världen som är uppkopplade digitalt. Med digitala lösningar kan vi minska klimatpåverkan från flygresor och samtidigt öka engagemanget med konferenser ”glokalt”.

Sverige har här en unik möjlighet. År 2022 är inte bara halvvägs för Parisavtalet och Agenda 2030, det är också 50-årsjubileum sedan Stockholmskonferensen 1972, som var världens första FN-konferens om miljö och hållbar utveckling. Den arrangerades på initiativ av Sveriges regering.

Stockholmskonferensen är en viktig bidragande orsak till att Sverige ofta ses som ett föredöme inom hållbarhet. Världsmiljödagen firas den 5 juni varje år för att Stockholmskonferensen startade den dagen. Beslutet om att bilda UN Environment (tidigare UNEP) togs på Stockholmskonferensen, så de fyller också 50 år 2022. Förutom Stockholm bör Nairobi, där UN Environments huvudkontor ligger, vara en viktig nod vid genomförandet av digitalt uppkopplade konferenser globalt.

De globala målen ska nås till 2030 och om vi ska ha en chans att lösa klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden behöver vi öka takten rejält nu. Med sina 17 mål och 169 delmål är de globala målen ganska heltäckande och det är fantastiskt världens ledare lyckats komma överens om dessa mål. Men att gå från ord till handling är betydligt svårare.

Att sätta långsiktiga mål är ganska riskfritt för dagens ledare eftersom väldigt få kommer att sitta kvar vid makten 2030. För att få till action nu behöver vi milstolpar på vägen och framförallt behöver vi ett ”mellanmål” 2022, halvvägs till 2030 sedan 2015.

Det övergripande målet för FN:s 17 globala mål, Agenda 2030, är ”leave no one behind”. Med konferenser runtom i världen kan vi involvera betydligt fler i arbetet med målen och få till ett ökat lokalt och nationellt engagemang för frågorna, istället för att bara ett begränsat antal personer från varje land åker till en plats på jorden.

Tekniken finns, men det kräver en del arbete och framförallt gränsöverskridande samverkan och partnerskap mellan olika typer av aktörer och mellan länder, städer och organisationer. Sverige rankas högt i genomförandet av de globala målen, inom innovation och även inom digitala lösningar.

Den 22 november fyller Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation två år, men arbetet påbörjades redan 2014 och har involverat flera personer både från Sverige och andra länder. Vi hoppas få fira tvåårsdagen med att Sveriges regering beslutar om att man vill föreslå ett 2022 initiativ till FN på COP25.

Helena Lindemark, stiftare & ordförande 2022 Initiative Foundation, grundare Hållbar Utveckling Sverige AB

Hannah Stanton, vice ordförande 2022 Initiative Foundation, Director TheGoals.org, f.d. medlem i Agenda 2030 Delegation

Daniel Dellham, ledamot 2022 Initiative Foundation, Hållbarhetsentreprenör, föreläsare, Styrelseledamot i Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Angelica Lips Da Cruz, ledamot 2022 Initiative Foundation, VD & grundare ALDC Partnership; ledamot Kreditfonden

Rishabh Khanna, ledamot 2022 Initiative Foundation, Initiatives of Change, Sweden and International

Christina Carlmark, ledamot 2022 Initiative Foundation, Climate Reality Leader, Senior Sustainability Officer, Telia