Go to main navigation
Demonstration i Madrid för Västsaharas självständighet.

Demonstration i Madrid för Västsaharas självständighet.

Foto: Wikipedia

debatt

Uteblivet erkännande hårt slag mot Västsahara

Det var med förvåning och stor oro som de flesta västsaharier tog emot beskedet att Sverige inte kommer att erkänna Västsahara. ”Det är beklämmande att Sverige går så långt att de menar att det är just folkrättsliga aspekter som hindrar ett erkännande”, skriver Malainin Lakhal, frilansjournalist och västsaharier.

Nyligen har Sverige genom utrikesminister Margot Wallström meddelat att det erkännande av Västsahara som utlovats inte kommer att genomföras. Beskedet möttes med förvåning och oro av oss västsaharier. Sverige står nu inför en stor utmaning i att på andra vägar stå upp för Västsahara, vilket regeringen menar att man fortfarande vill göra. 

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 41 år. Sverige i allmänhet och socialdemokrater i synnerhet har stöttat oss västsaharier i vår strävan efter att få rätten till vårt eget land. Så sent som i valrörelsen lovade socialdemokraterna och miljöpartiet att vårt land ska erkännas. Det är en obeskrivligt viktig handling för att ge Västsahara stöd i relation till ockupationsmakten.

Vi finner det ologiskt att radikalt ändra den politik som socialdemokraterna stått upp för vad gäller att erkänna Västsahara, utan att det kommit fram något nytt i bedömningen av situationen i Västsahara. Vad värre är, är att man gjort ett stort misstag när man hävdar att Sverige inte erkänner Västsahara eftersom vår regering inte har kontroll över hela det västsahariska territoriet. Eller att erkännandet inte kan vara aktuellt eftersom endast cirka 40 länder erkänner Västsahara. Det är inte sant. Istället har över 80 länder erkänt Västsahara då det aldrig, enligt internationell rätt, går att ta tillbaks ett erkännande av en stat. Inte ett enda land erkänner Marockos rätt till Västsahara.

Erkännandefrågan är en politisk och principiell fråga och Sverige har medvetna om detta använt sig av erkännande som ett verktyg i utrikespolitiken. Sverige erkände Palestina, som inte heller har en regering med kontroll över hela sitt territorium, för att sätta konkret tryck på Israel och för att fredligt säga till världen att man är emot israeliska brott mot folkrätten och mot ockupationen. Kosovo erkändes av Sverige under 2008 samtidigt som många länder i världen inte gjorde det. 

Sverige kunde ha beslutat att inte erkänna Västsahara nu på grund av olika skäl. Men genom att ta upp dessa i flera avseenden direkt felaktiga argument har man tyvärr gett bränsle åt marockansk lobbying som redan börjat använda sig av Sverigeexemplet för att hindra erkännanden i andra länder. Till exempel i Brasilien där ett erkännande är under beredning.

I den utredning som ligger till grund för beslutet hävdar den utredande diplomaten Fredrik Florén att man hoppas att framsteg ska ske genom FN. Vår erfarenhet på plats i Västsahara är att FN:s insatser är längre från positiva resultat än de någonsin varit.

Flera olika domstolar har konstaterat att folkrätten är på västsahariernas sida och ett erkännande kan utöver dessa domstolsutlåtanden bidra till en maktförskjutning till västsahariernas och folkrättens fördel. Det är beklämmande att detta verkar väga lätt mot de påtryckningar som Marocko utsatt Sverige för, och att Sverige går så långt att de menar att det är just folkrättsliga aspekter som hindrar ett erkännande.  

Sverige har nu en enorm uppgift att minska effekterna och de negativa konsekvenser detta beslut kommer att ha, inte bara för Västsahara, men för det västsahariska folket som helhet. Västsaharierna har varit stolta över att ha haft stöd och en fast principiell ställning från Sverige, särskilt av de partier som sitter i regeringen idag. Vi hoppas att Sveriges regering kan göra något för att avhjälpa detta, eftersom vi fortfarande tror Sverige är vår vän. Vi hoppas att regeringen under nuvarande mandatperiod är beredda att på nytt pröva beslutet om ett erkännande i det fall förhoppningarna till FN grusas.

Malainin Lakhal