Go to main navigation
votering posio.jpg

Över 129 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd, fler än någonsin tidigare. Samtidigt röstar riksdagen denna vecka om en vårbudget där avräkningarna från biståndet ökar. Det är att svika världens fattigaste, skriver Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio.

DEBATT

Vänsterpartiet: därför sviker riksdagen världens fattigaste

I dag röstar riksdagen om en vårbudget som sviker världens fattigaste. Återigen ökar avräkningarna från biståndet för att bekosta regeringens skattesänkningar. Helt utan insyn och transparens.

Över 129 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd, fler än någonsin tidigare. Fler än 68 miljoner människor befinner sig på flykt runt om i världen. Även det är fler än någonsin tidigare. 85 procent av dem finns i utvecklingsländer.

När behoven är som störst väljer regeringen att ta ännu mer från biståndet för att bekosta asylmottagandet i Sverige. Detta samtidigt som antalet asylsökande minskat de senaste åren. I den budget regeringen lagt fram, i samarbete med L och C, är det också tydligt att de ökade avräkningarna om 700 miljoner inte har något med asylmottagande att göra. Pengarna används istället till att finansiera de skattesänkningar som M och KD drivit igenom och de som regeringen nu föreslår.

"En obegriplig prioritering"

Kritiken mot avräkningarna från biståndet för asylmottagande har funnits länge, mot såväl borgerliga som socialdemokratiskt ledda regeringar. För två år sedan lovade regeringen att ta fram en ny modell för avräkningarna. Kritik mot bristen på transparens, både i den gamla modellen och i regeringens arbete med att ta fram en ny, har återkommit från biståndsorganisationer och riksdagen.

När modellen till slut är klar och används i budgeten sker det utan att den på något sätt redovisas eller förklaras. Istället har Peter Eriksson i intervjuer erkänt att han fick ge sig för att Finansdepartementet ville använda pengar till andra ändamål. Intresset från de andra samarbetspartierna verkar begränsat.

Läs mer: Peter Eriksson om minskat bistånd: "vi fick ge med oss"

Avräkningarna för asylmottagande uppgick redan till 2,2 miljarder kronor i budgeten för 2019, vilket motsvarar Sveriges samlade bistånd till Somalia och Afghanistan. Regeringens förslag på ökade avräkningar om 700 miljoner är mer än Sveriges bistånd till Syrien eller nästan lika mycket som biståndet till Jemen och Bangladesh tillsammans under 2018. Det är en obegriplig prioritering från en S-MP-regering i en värld som har avgrundsdjupa orättvisor.

Skenande ojämlikhet

Klyftorna är ofattbart stora mellan fattiga och rika länder, mellan fattiga och rika människor i varje land samt mellan kvinnor och män. Den rikaste procenten äger redan lika mycket som de övriga 99 procenten, och klyftorna ökar stadigt. En rapport från Oxfam visar att 82 procent av förmögenhetsökningen under 2017 gick till den rikaste procenten av världens befolkning. Den fattigaste halvan av jorden befolkning – 3,7 miljarder människor – fick ingen ökning alls.

2017 ökade antalet dollarmiljardärer snabbare än något tidigare år och 90 procent av dem är föga överraskande män! Deras förmögenhetsökning mellan mars 2016 och mars 2017 hade kunnat utrota den extrema fattigdomen sju gånger om. Sju gånger om!

Att i detta läge öka avräkningarna ytterligare, använda bistånd för att stoppa människor på flykt och öppna för ett privatsektorbistånd som riskerar leda till att biståndspengar hamnar hos företag i givarländer istället för hos de allra fattigaste och mest utsatta är helt fel väg att gå. Tyvärr är det den vägen EU har valt, med stöd från den svenska regeringen. 

Vänsterpartiet vill se en jämlik och jämställd värld som finns kvar för kommande generationer. För det krävs stora systemändringar och en verkligt samstämmig utvecklingspolitik i enlighet med Agenda 2030 och PGU, i kombination med en politik som följer biståndets principer.

Sverige och EU behöver driva en feministisk handelspolitik som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, miljön och klimatet. Skatteflykten måste stoppas, avräkningarna för kostnader som inte är bistånd måste bort och den framväxande skuldkrisen måste lösas.

Först då kan vi få en värld för alla – inte bara de rikaste.

Yasmine Posio
biståndspolitisk talesperson (V)