Go to main navigation
Jakob König och Rolf Lindahl

Jakob König på Fair Finance Guide och Rolf Lindahl på Greenpeace vill att AP-fonderna minskar sina fossila investeringar.

Foto: Fair Finance Guide och Greenpeace

debatt

”Politikerna måste skärpa klimatkraven på finanssektorn”

Trots att det är en bevisligen dålig affär för både plånboken och klimatet behåller de svenska AP-fonderna sina fossila investeringar. AP-fondernas placeringsregler måste skärpas, skriver Greenpeace och Fair Finance Guide.

Under våren har nära sex miljoner svenskar fått hem sina orange pensionskuvert. Det ett viktigt besked eftersom det visar hur mycket ersättning vi kan förväntas få i en framtida pension. 

Vår granskning kan visa att de som valt fossilfritt sparande dragit en vinstlott, samtidigt har Sjunde AP-fonden förlorat uppskattningsvis närmare sju miljarder på sina fossila investeringar, bara under årets första kvartal. Granskningen visar också att fossilbranschen varit en dålig investering sedan många år tillbaka.

Den statliga Sjunde AP-fonden är den största fonden inom premiepensionssystemet, det är där de fyra miljoner svenska pensionssparare hamnar som inte gjort ett aktivt val. Många av dem vet säkert inte att fonden investerar stort i kol, olja och gas – det som bidrar allra mest till klimatkrisen.

I december presenterade regeringen och samarbetspartierna Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan. I planen, som beslutades av riksdagen i juni, slås fast att för att Parisavtalets mål ska kunna nås ”krävs att de globala finansiella flödena styrs om och att investeringar i fossil verksamhet upphör."

Sedan 2019 har Sverige ett nytt regelverk för AP-fonderna, ”världens hårdaste lagstiftning när det gäller hållbar förvaltning av vårt pensionskapital”, enligt finansmarknadsminister Per Bolund. Enligt den klimatpolitiska handlingsplanen ska det 2021 genomföras en utvärdering för att se om placeringar i fossil energi har minskat.

Trots dessa regler hade de fyra så kallade buffertfonderna, Första–Fjärde AP-fonderna den sista december 2019 investeringar som uppgick till närmare 15 miljarder kronor i de 200 bolag i världen med störst fossila reserver. Sjunde AP-fonden är dock i en klass för sig och har ensam 20 miljarder i 83 av dessa 200 bolag, trots en osedvanligt hög svansföring inom klimatfrågan.

Under 2019 beslutade SPP, Handelsbanken och Första AP-fonden att flytta sina investeringar från fossila bolag. Detta har visat sig vara en vinstlott. Under det första kvartalet 2020 gick det fossila börsindexet ned mer än dubbelt så mycket som det fossilfria indexet. 

Totalt har SPP, Handelsbanken och Första AP-fonden undvikit uppskattningsvis 4,7 miljarder kronor i förluster under första kvartalet på att flytta sina investeringar från fossila bolag. Samtidigt har Sjunde AP-fonden förlorat uppskattningsvis 6,9 miljarder på att behålla dem.

Idag går det att välja bort Sjunde AP-fonden och andra fonder som placerar i klimatvärstingar på pensionsmyndighetens fondtorg. Det är bra om enskilda människor styr om sitt kapital men de flesta har svårt att göra ett informerat val. 

Ansvaret för att se till att pensionerna är hållbart placerade måste ligga på våra politiker och branschen. Följande tre saker behöver därför genomföras omgående.

  • Sjunde AP-fonden behöver byta till en mer hållbar investeringsstrategi. Det finns ingenting i nuvarande regler som förhindrar Sjunde AP-fonden att ta steget och göra sig av med sina fossiltyngda placeringar och bli fossilfria, det tjänar både klimatet och pensionsspararna på.
  • Placeringsreglerna för AP-fonderna behöver skärpas. För närvarande ses hållbarhetsreglerna för Sjunde AP-fonden över. Placeringsreglerna måste skärpas och det måste tydliggöras att överensstämmelse med FN:s globala hållbarhetsmål och klimatmålen inom Parisavtalet är ramen inom vilken investeringar kan tillåtas.
  • Handlingsplan för fossilfri finanssektor. Att införa skarpa klimatkrav på investeringar av offentliga aktörer såsom statliga pensionsfonder är i det närmaste en hygienfaktor. Men det räcker inte. Hela branschen måste styra om investeringarna så att de kan möjliggöra den viktiga omställningen för att både återhämta samhället från coronapandemin men också för att möta den accelererande klimatkrisen. Det gäller att ta ansvaret och tillvarata möjligheten som detta innebär. Regeringen behöver därför utarbeta en handlingsplan senast 2021 för en fossilfri och hållbar finanssektor.

Våra politiker måste skärpa klimatkraven på den finansiella sektorn. Att fossilbranschen är dålig för planeten är alla överens om och nu är det uppenbart att den även är dålig för plånboken. 

Rolf Lindahl, kampanjledare, Greenpeace

Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide