Go to main navigation
Lotta Velin

Vägen mot ”universal health coverage” och en hållbar värld kräver att vi lyfter blicken och välkomnar kirurgi som en nyckelfråga för global hälsa, skriver Lotta Velin, forskarassistent på Program in Global Surgery and Social Change på Harvard Medical School.

Foto: Privat

Världens hälsokris som du inte känner till

Hiv, aids, malaria, ebola och tuberkulos är ofta vad som lyfts när global hälsa kommer på tals. Men det finns en utmaning som skördar fler dödsfall årligen än nämnda infektionssjukdomar sammanlagt: bristen på kirurgisk sjukvård.

Fem miljarder människor i världen saknar tillgång till säker basal kirurgisk vård. Hur kan detta framstå som nyheter för alla oss som brinner för global hälsa, utvecklingspolitik och omvärldsfrågor?

Det råder en förlegad världsbild där kirurgisk sjukvård ses som sekundärt i global hälsa. Som en lyxvara att unnas när vi har jobbat färdigt med grundläggande arbete som rent vatten, familjeplanering och myggnät. Men utbyggnaden av kirurgi i låg- och medelinkomstländer måste gå hand i hand med dessa insatser.

Kirurgi är inte en lyxvara för de tio procent av alla kvinnor som behöver kejsarsnitt för att säkert kunna föda sina barn. Inte heller för de som har oturen att få en blindtarmsinflammation eller ett öppet benbrott efter en bilolycka. Och det är en nödvändighet för det växande antalet personer med kirurgiskt behandlingsbara cancersjukdomar.

Kan vara livsavgörande

Utveckling av kirurgisk sjukvård innebär inte bara att vi kan undvika miljontals botbara dödsfall, men även en ökad livskvalitet för individer som kan bli fria från behandlingsbara sjukdomar. Till skillnad från många andra segment av sjukvården så är det kirurgiska patientklientelet ofta relativt ungt och friskt. En kirurgisk insats kan vara livsavgörande, för att inte säga livräddande. För samhället i stort, betyder det i krassa termer, årtal av ”fortsatt produktion” och ekonomisk vinst.

”Universal health coverage” är ett nyckelkoncept under FN:s tredje hållbarhetsmål, SDG 3: Hälsa och Välbefinnande. Det innebär att alla människor ska ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, utan att försättas i fattigdom.

Dags att uppdatera vår världssyn

Om vi ska nå fram till denna vision 2030, behöver kirurgi erkännas som en självklar pusselbit i detta enorma projekt. Det betyder vertikala strategier som bygger kapacitet och stärker sjukvården från grunden, snarare än lösningar som hanterar en sjukdom i taget.

Global kirurgi är inte en ”quick-fix"-lösning. Men det är dags att uppdatera vår världssyn och fundera på vad ”global hälsa" betyder. Vägen mot ”universal health coverage” och en hållbar värld kräver att vi lyfter blicken och välkomnar kirurgi som en nyckelfråga för global hälsa.

Lotta Velin, forskarassistent på Program in Global Surgery and Social Change på Harvard Medical School.