Go to main navigation

Debatt

”Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta”

Vi är glada över att Expertgruppen för biståndsanalys nu är i fullt arbete och har presenterat en första rapport. Sida arbetar hela tiden med att bli bättre på att följa upp resultat, det är vår skyldighet mot svenska skattebetalare, men framför allt mot de människor som biståndet ska stödja. Därför är genomgångar av nya metoder som i det här fallet ”randomiserade effektutvärderingar” viktiga för att visa på styrkor, svagheter och möjliga användningsområden.

Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta, men precis som Anders Olofsgårds rapport visar så är det här en resurskrävande metod – och den ger information om en begränsad del av vad som ofta är komplexa biståndsprogram. Rapporten understryker också att det finns frågetecken kring hur värdefull den här kunskapen är för andra insatser och områden. Sida ger stöd till organisationer som jobbar specifikt med utvärdering och metod, stödjer också metodutveckling i enskilda projekt med engagerade parter, som till exempel organisationen Twaweza i Tanzania som arbetar just med randomiserad effektutvärdering.

I dag finansierar Sida ett drygt hundratal utvärderingar varje år. I en studie som genomförts kring dessa utvärderingar får Sida omdömet godkänt. Det tycker inte vi räcker. Vi kan bli ännu bättre på att utvärdera och mäta resultat på ett systematiskt sätt och använda kunskapen från utvärderingar mer i arbetet. Det betyder inte att vi ska göra fler utvärderingar – utan att vi ska göra bättre utvärderingar och bli bättre på att använda dem i vårt arbete.

Vår nya process för att bedöma, hantera och följa upp biståndsinsatser ger oss också bättre möjligheter att basera beslut på evidens och erfarenheter från tidigare – samt att följa insatserna och göra justeringar under resans gång då vi får löpande får information om resultat från genomförande part.

Vårt uppdrag är att bidra till hållbara resultat i våra partnerländer. Det är deras mål som vi, ofta tillsammans med andra givare, bidrar till. Därför blir också uppföljning och utvärdering något som våra samarbetsparter ofta ansvarar för – eller som görs gemensamt av givarna.

På Sida kommer vi fortsätta att utveckla hela vår verktygslåda för utvärderingar och vi kommer att lägga till nya verktyg när vi tycker att det är kostnadseffektivt och relevant. Vi kommer också att fortsätta ge stöd till andra som genomför denna typ av utvärderingar och utvecklar metodiken. Det är ett kontinuerligt lärande kring vad som fungerar, och vad som inte gör det. Vi ska inte bara göra saker som är enkla att mäta. Vi måste fortsätta att ta risker och sedan dra lärdomar från detta. Bara så kan vi fortsätta att bidra till att fler människor i världen kan lyfta sig ur fattigdom.

Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör