Go to main navigation
Julia Kronlid, Sverigedemokraterna

Foto: Riksdagen

Valdebatt 2014

SD: "Vi måste se till fattiga människors behov i vardagen"

Företrädare från regeringen vill gärna ställa sig högst upp på godhetens piedestal för att de lyckats nå enprocentsmålet, av svenskt BNI som går till bistånd. Frågan man då måste ställa sig är vad dessa dryga 38 miljarder går till? Det är inte är hållbart att ha ett enprocentsmål till vilket pris som helst.

Svenska skattepengar måste hanteras med största möjliga respekt för att det verkligen går till den fattigdomsbekämpning de är avsedda för. Vi i Sverigedemokraterna anser att Sverige kan sänka sin ambitionsnivå till 0,7 % av BNI som är FN:s rekommenderade nivå och ändå kunna hjälpa fler fattiga och utsatta med en effektivare biståndspolitik. 

Jag anser det vara en mycket ineffektiv och inhuman användning av biståndspengar att göra som regeringen och lägga runt fem och en halv miljard av biståndets totala budget på flyktingmottagning i Sverige, samtidigt som det årliga basstödet till FN:s flyktingorgan ligger på endast 600-800 miljoner kronor. Sverigedemokraterna vill till att börja med minska avräkningarna och med tiden vill vi inte räkna in migrationskostnader i Sverige alls i biståndet.

Det är dock bara en av de åtgärder som måste vidtas för att förbättra och effektivisera svensk biståndspolitik. Genom att bland annat avsluta regeringens biståndsarbete med medelinkomstländer i Europa och Asien, upphöra med att betala biståndsmedel direkt till andra länders statskassor och minska bistånd via myndigheter i korrupta länder kan vi få ett smalare men vassare bistånd.

Sverigedemokraterna vill se ett bistånd som mycket tydligare fokuserar på konkret fattigdomsbekämpning och humanitärt bistånd. Tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet är livsavgörande förutsättningar för att ta sig ur fattigdom. Vi vill därför kraftigt öka biståndet som går till vatten och sanitet från regeringens ca 800 miljoner kronor per år till 2,3 miljarder. Genom ökade satsningar på jordbruk kan vi dessutom öka människors tillgång till livsmedel.

Situationen i vår omvärld ser ytterst allvarlig ut och 50 miljoner människor befinner sig på flykt. Därför vill vi utöver vårt nuvarande budgetmål lägga till ytterligare 3 miljarder på en fyraårsperiod öronmärkt för flyktinghjälp.

Sverigedemokraterna vill alltså tillsammans med vår tidigare budget på 5,5 miljarder mer till UNHCR sammantaget på en fyraårsperiod ge 8,5 miljarder mer än regeringen till flyktinghjälp. För de resurserna kan vi hjälpa mångdubbelt fler flyktingar än vad nuvarande regeringen klarar av.

Julia Kronlid, Biståndspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna