Go to main navigation

REPLIK

”Vi står upp för biståndets principer”

Världen behöver mer bistånd men knappast mer pengar till militären. Sverige kommer att göra allt för att upprätthålla denna viktiga princip. Det lovar nu Isabella Lövin i en replik på gårdagens debattinlägg där femton organisationer uttrycker sin oro för Sveriges position i frågan inför OECD DAC:s högnivåmöte i veckan.

Jag håller med om det som 15 svenska biståndsorganisationer skriver i Omvärlden den 16 februari: Vi ska inte luckra upp gränsen mellan bistånd och militära aktiviteter. Det är viktigt av principiella skäl eftersom vi vet vilka faror det kan medföra om humanitära och militära insatser blandas ihop. Men det är också viktigt för att undvika en urholkning av biståndet.

Jag får tyvärr konstatera att Sverige står ganska ensamma i denna position. Inför det möte i OECD:s biståndskommitté DAC som hålls i veckan har många länder flaggat för att man vill utvidga de kriterier som anger vad som får räknas som bistånd, så att mer av militära aktiviteter får räknas med. 

Självklart kan militären spela en viktig roll för att skapa säkerhet, exempelvis i krissituationer, men det betyder inte att notan för allt gott som sker i världen alltid måste skickas till biståndet. Världen behöver mer bistånd men knappast mer pengar till militären.

Sverige kommer att göra allt för att upprätthålla denna viktiga princip. Vi står upp för biståndets principer i OECD DAC, precis som vi gör i alla andra internationella sammanhang. För att kunna göra det krävs att vi deltar fullt ut i förhandlingarna med ambitionen att nå en gemensam överenskommelse. Vi ser detta som mer meningsfullt än att ställa oss vid sidan.

Isabella Lövin, biståndsminister