Go to main navigation
Achim Steiner, chef för UNDP och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete

Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, vill bekämpa desinformation i spåren av covid-19.

Foto: UNDP och Kristian Pohl/Regeringskansliet

debatt

”Vi står upp mot dem som försöker så splittring och förtvivlan”

Parallellt med spridningen av covid-19 sprids en pandemi av desinformation. En så kallad infodemi, som bara kan bekämpas genom partnerskap, skriver Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, och chefen för FN:s utvecklingsprogram, Achim Steiner.

Från ogrundade teorier om att man bör mikra sin post för att undvika covid-19, till påståenden om att coronaviruset sprids via 5G-nätet, till bedragare som säljer falska botemedel på sociala medier – felaktig information om coronaviruset sprids över hela världen. Desinformationen är långt ifrån harmlös. 

Falska botemedel kan leda till att människor skadas eller till och med förlorar sina liv. Och hatet sprids viralt med oräkneliga fall av fördomar och våld mot sårbara grupper. Det krävs brådskande globala satsningar i säkerställandet av att vetenskap och fakta vinner över ignorans och ohederlighet. 

I en tid då Världshälsoorganisationen (WHO) bör rikta full uppmärksamhet på att leda det globala arbetet för att hantera covid-19 har de även fullt upp med en parallell kris, den så kallade infodemien. Överflödet av information gör det svårt för människor att hitta tillförlitliga källor och råd kring covid-19 - en del är sanningsenlig och en del inte. Det blir ett slags brus. 

Infodemier kan hämma effektiviteten inom hälso- och sjukvård och skapa förvirring och misstro bland människor. De leder till hets mot folkgrupper, användning av dehumaniserande språk och narrativ med syndabockar – som förvärrar exkludering och våld mot sårbara grupper – samtidigt som nedstängningen av världen redan har lett till en drastisk ökning av det könsbaserade våldet. 

Felaktig information sprids idag snabbare än någonsin. Varje minut laddas 500 videotimmar upp på Youtube och skadlig desinformation kan delas omedelbart via våra fingertoppar och snabbt spridas långt utanför vår tänkta publik. Den oro och rädsla som pandemin orsakat har visat sig vara en perfekt grogrund för dem som vill så desinformation och elaka rykten. 

Givet att spridningen av felaktig information och desinformation inte känner några nationsgränser krävs ett globalt svar. Hur kan det svaret se ut? 

För det första, en del av lösningen är ökad användning av digitala verktyg för att upptäcka felaktig information och desinformation och ta bort olagligt innehåll. Det finns inga snabba svar men vi ser i nuläget snabba förändringar. 

WhatsApp har till exempel infört en ny begränsning för vidarebefordran av meddelanden från 256 till bara 5 personer för att bekämpa desinformation om covid-19. Med stöd av WHO, FN:s barnfond (UNICEF) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har WhatsApp också lanserat en ny informationsresurs som tillhandahåller direkt sjukvårdsrådgivning till miljarder människor över hela världen och minskar ryktesspridning. 

För det andra, stöd till medieutveckling är kritiskt. Det innebär att medier, regeringar, teknikföretag, civilsamhället och andra aktörer måste arbeta närmare varandra för att ta itu med frågor som reglering och självreglering, stärkandet av professionella mediestandarder och främjande av medie- och informationskunskap. 

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) stödjer till exempel ett nätverk av 25 lokala radiostationer i östra och södra Afrika med att förbättra deras täckning av covid-19-relaterade utmaningar – med målet att nå ungefär 250 000 människor i avlägsna områden.

Storleken på de utmaningar som vi står inför kräver att vi bygger nya partnerskap för att stärka nationella myndigheter med spridningen av korrekt information. 

Sverige och UNDP drar till exempel nytta av expertisen och de omfattande krisresponserfarenheterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i genomförandet av ett nytt projekt i 20 länder för att använda teknik i hanteringen av felaktig information och desinformation kring covid-19.

Vi måste komma ihåg att tillgång till korrekt information också är en fråga om mänskliga rättigheter. Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna beskriver att var och en har rätt att ”… söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.” 

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, betonar att vissa länder nu använder utbrottet av covid-19 för att begränsa tillgången på information och tysta kritiska röster. ”Fria och oberoende medier är alltid viktigt, men vi har aldrig varit mer beroende av dem än under den här pandemin, när så många människor är isolerade och oroliga för deras hälsa och försörjning.” 

Den övergripande strategin att säkerställa tillgång till tillförlitlig information baserad på vetenskapliga fakta samtidigt som felaktig information och desinformation bekämpas kommer att rädda liv. Under ebolautbrottet 2018 i Demokratiska Republiken Kongo ledde ryktesspridning till att lokalbefolkningen förlorade förtroende för både medicinska arbetare och myndigheter. 

FN:s arbete för att sprida tillförlitlig information i lokalsamhällen om hur ebola sprids och stoppas blev en avgörande del i bromsandet av sjukdomen. Det är tydligt att vi måste ge människor den kunskap som de behöver för att skydda sin egen  och andras hälsa. Sverige stödjer därför lokala radiostationer för att öka medvetenheten om spridningen av covid-19. 

Vi har genom historien sett hur felaktig information och desinformation kan leda till oönskade splittringar som urholkar tillit, ökade fientligheter och till och med konflikter. När länder börjar återhämta sig från covid-19-pandemin och vi samlas för att hantera dess förödande socio-ekonomiska effekter måste det internationella samfundet se till att bekämpandet av infodemin inte tar slut bara för att pandemin är över. 

Vi kommer att stå upp mot dem som försöker så splittring och förtvivlan, och ge utvecklingsländer de nivåer av stöd, solidaritet och hopp som de nu behöver. Tillsammans botar vi världen från det nya viruset genom att bidra till säkerställandet av alla människors tillgång till vetenskap och fakta. 

Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

Artikeln har tidigare publicerats på Devex