Go to main navigation
Ola Richardsson, We effect

Ola Richardsson, kommunkationschef We Effect

Foto: We Effect (Creative Commons)

MEdiebilden av afrika

“Vi vet också att vi har en hemläxa att göra”

We Effect svarar på kritiken från journalisten Erik Esbjörnsson om att deras undersökning är ett slöseri med biståndspengar. De menar att obetänksamheten ofta får vara bildredaktör när det kommer till bilder från andra sidan jorden.

Vi beklagar att du upplever det så Erik. Vi tycker att detta är en viktig diskussion att fortsätta samtala om. Och vi vet att vi är långt ifrån ensamma om det. Beklagar inte minst att det blir en diskussion om underlaget. Över 1 200 artiklar har analyserats och Retriever är säkra på sin sak, mönstret är glasklart.

Vi har samtalat med en rad fotografer, biståndsaktörer, journalister och andra människor med erfarenhet av att bevaka Afrika om problematiken. Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen bidrar, som exempel, själv med en text i vår rapport om denna fråga.

Du har mer erfarenhet av att bevaka Afrika än jag. Men jag har själv varit journalist under 16 år, på både morgon- och kvällspress, och rapporterat från flera delar av världen. Jag vet hur svårt det kan vara med namn. I en tidningsartikel i Sverige namnges med få undantag alla. På så vis förstår läsarna att det handlar om individer, några som spelar roll. Som existerar. De blir mer relevanta och väcker starkare känslor och engagemang. Vi minskar avståndet och ökar förståelsen för varandra. När det kommer till bilder från andra sidan jorden får alltför ofta obetänksamheten vara bildredaktör.

Du skriver att det är en självklarhet att en svensk och en "afrikan" ska behandlas lika i bildtext. Men det är ju, tyvärr, så det inte är. Hur det är i just på Dagens Nyheter är mindre relevant här, vi vill gärna hålla diskussionen till den övergripande bilden. Att det är mindre bra att bryta ner på tidningsnivå har du helt rätt i.

Om det är många människor på samma bild behöver man rimligen inte publicera namn på alla. Det gör vi ju inte i Sverige heller, och högre krav än så ska vi inte ha. Kanske inte mindre heller.

Så låt oss istället diskutera hur man kan gå vidare. Aftonbladet och Expressen har trots allt alltid namn numera. Så var inte fallet för två år sedan när undersökningen gjordes senast. Om de lyckas kan fler. Vi vet också att vi och vår egen bransch har en hemläxa att göra.

Ett av våra uppdrag är att upplysa och sprida information om utvecklingsfrågor. Vi tycker att denna rapport är ett exempel på det.

Ola Richardsson, kommunikationschef We Effect.