Go to main navigation
forslagdigital.jpg

Uno Fors och Kerstin Borglin från Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions.

DEBATT

“Vi vill skapa ett nätverk för social innovation i Afrika”

Arbetet i Sverige med att minska den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländer är redan igång men nu måste näringslivet involveras. Det skriver Uno Fors och Kerstin Borglin från Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions –  som svar på debattartikeln ”Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingssamarbete”.

Richard Nakamura, Patrik Ström och Robert Wentrup vid Centre for International Business studies på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet efterlyser ett nytt profilområde för svenskt utvecklingssamarbete där internetinfrastruktur, digitalt entreprenörskap och internationalisering ska minska den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländerna. Det tycker vi är mycket glädjande eftersom det är en av hörnstenarna i vår vision.

Stockholms universitet arbetar sedan mer än ett decennium aktivt med insatser inom området Information and Communication Technologies for Development (ICT4D). År 2004 grundades det fristående centret Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions - som stödjer och främjar lokala aktörer och gräsrotsorganisationer i Bolivia, Cambodia, Kenya, Tanzania, Uganda och Rwanda. Dessa aktörer arbetar med IT strategiskt och smart för att nå ut till fattiga och marginaliserade grupper och stärka deras möjligheter till ett bättre liv.

Profilområdet som skribenterna efterlyser finns med andra ord redan och även upparbetade kontakter, nätverk och forskningssamarbete mellan västvärlden och utvecklingsländer. Spider har också ett nätverk av svenska universitet varav Blekinge Tekniska Universitet, KTH, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Linnéuniversitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Malmö Högskola är direkta partners i projekt under kommande femårsperiod.

Sverige är, som artikeln beskriver, ett land med mycket stor kompetens inom internet. Men det räcker inte för att hitta rätt väg in i utvecklingsländerna. Svenska företag har en roll att spela men för att kunna etablera sig på nya marknader krävs kunskap och samarbeten mellan näringslivet, forskningen, givarorganisationer och lokala gräsrötter.

Det krävs kunskap och långsiktighet för att bygga upp kontaktnät och kompetens baserad på erfarenheter. Det här berättade flera stora svenska telecomföretag när de deltog i konsultationer inför Världsbankens rapport ”Internet for Development 2016” – en process som Spider var värd för. 

Spider delar skribenternas vilja att göra internet till en utjämnande kraft och minska den digitala klyftan i världen. Det svenska näringslivet måste involveras ännu mer, något som vår nya strategi fokuserar på. Ett konkret exempel på vad vi planerar är bildandet av ett nytt nätverk för social innovation i Afrika. Ett sådant nätverk, med koppling till det svenska utvecklingssamarbetet, saknas helt i dag och efterfrågas starkt lokalt. Nätverket kommer att lanseras i Kigali, Rwanda i november 2015 och startas i samarbete med bland andra Reach for Change Africa, som är en del av Kinnevikkoncernen. 

Vi välkomnar Centre for International Business på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som en ny samtalspartner i de här frågorna. Låt oss tillsammans med våra övriga partners hitta nya vägar för forskning och nätverksbyggande inom företagande och entreprenörskap inom utvecklingssamarbetet.

Uno Fors, professor, prefekt vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap, Stockholms universitet, styrelseledamot i Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions.

Kerstin Borglin, avdelningschef, chef för strategisk utveckling för Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions.