Go to main navigation

Bryt den onda cirkeln – investera i kvinnors jordbruk

Hungern har ett ansikte och oftast tillhör det en kvinna eller en flicka. Ouedraogo Belga har ett sådant ansikte, hon är en 45-årig mamma till fyra barn och bor i byn Song Naba i Burkina Faso."Livet är verkligen svårare i år", beklagar Belga som är en av de småskaliga familjejordbrukare som står för 70 procent av sitt lands totala jordbruksproduktion.

Redan i januari, var Belgas matreserver nästan slut precis som många andra i hennes by. Hon är nu tvungen att köpa det mesta av sin mat på den lokala marknaden. Men med kraftigt stigande livsmedelspriser – priset på ris har fördubblats sedan förra året – har hon ingen aning om hur hon kommer att klara sig fram till nästa skörd, som börjar i oktober.

Precis som miljontals människor i Sahelområdet i Västafrika, så har Belga påverkats av den förödande torka som innebär stort lidande för många länder som, Niger, Mauretanien, Mali, Tchad, Senegal fram till Gambia, Burkina Faso och Kamerun. Människor står nu inför den tredje torkan sedan 2005.

Det är ett oroväckande antal människor som går hungriga i Sahelregionen. Bristen på mat har tvingat många att fatta smärtsamma beslut, som att skära ner på måltider, äta rötter eller blad, ta sina barn ur skolan och sälja sina djur och andra hushållstillgångar. De som drabbas värst, är de kvinnor och flickor, som står inför stor ojämlikhet mellan könen och där tillgången till utbildning och krediter är begränsad.

Men kvinnor är också den mest effektiva lösningen för att bekämpa och förebygga hunger. I många länder, däribland Burkina Faso, utgör kvinnor den största andelen av lantarbetarna. De är själva ryggraden i livsmedelsproduktionen. I själva verket medverkar kvinnorna på landsbygden till hälften av livsmedelsproduktion i Afrika söder om Sahara och globalt producerar kvinnor mellan 60 och 80 procent av all mat.

När vi nu firar årets internationella kvinnodag den 8 mars är det med temat "Stärk kvinnors roll på landsbygden – Bekämpa hunger och fattigdom", som visar på det viktiga erkännande av den kritiska roll som landsbygdens kvinnor spelar för en tryggad livsmedelsförsörjning.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att när kvinnliga jordbrukare får det stöd och de verktyg de behöver i form av utbildning, utsäde, gödselmedel och tillgång till finansiering, kan de öka avkastningen på sina gårdar med upp till 20 eller 30 procent. Detta skulle potentiellt kunna innebära att 100 till 150 miljoner människor skulle kunna slippa gå hungriga.

Att bryta den onda cirkeln av hunger och fattigdom börjar därför med kvinnor. Det är därför FN: s livsmedelsprogram (WFP) under sina 50 års existens, alltid har satt kvinnor i centrum för sina ansträngningar att bekämpa hunger och undernäring och få flickor att gå i skolan.

WFP gör detta genom ett antal program – bland dem finns det innovativa pilotprojektet för småbönder "Purchase for Progress" (P4P). Det bygger på WFP:s långa tradition av att köpa lokalt för att hjälpa småbrukare att förbättra kvaliteten, öka produktionen och få tillgång till lokala marknader. Genom P4P säljer småskaliga lantbruksorganisationer till WFP, en pålitlig köpare, och får ett rättvist pris för sina grödor.

Som medlem i Jordbrukskooperativet Passoré, en lantbruksorganisation som skapats av landsbygdens kvinnogrupper på gräsrotsnivå, är Ouedraogo Belga en av de många kvinnliga jordbrukare i Burkina Faso som stöds av P4P. Programmet ger tillgång till kredit genom mikrofinansieringsinstitut samt ger kapacitetsuppbyggnad inom områden som hantering av skörden och lagring. Belga säger att genom P4P, har hon fått tillgång till marknader och får sålt sina livsmedel till ett rimligt pris, vilket ger henne möjlighet att tjäna extra pengar för att skicka sina barn till skolan.

En av sju människor på jorden är osäker på var deras nästa måltid kommer från. De flesta av dem är kvinnor och barn. Hunger orsakar fler dödsfall varje år än hiv, malaria och tuberkulos tillsammans. För barn har hunger under de första tusen dagarna av livet, en livslång negativ inverkan på deras hälsa och IQ. Andra negativa effekter av hunger är sänkta löner och underminerad ekonomisk tillväxt. Hunger, orsakar även att läkemedel bli mindre effektiva och att eleverna har svårare att lära sig och vuxna är mindre produktiva i sina dagliga liv.

Men hunger är världens största lösbara problem. Att bekämpa hungern innebär ökad ekonomisk utvecklingen och bidrar till bättre hjärnkapacitet och kroppsutveckling för nästa generation. Det innebär också en starkare, mer välmående och säker värld.

Kvinnor som Belga har en avgörande roll, och att stödja dem är inte ett val, det är en förutsättning för en värld fri från hunger. Som mödrar, jordbrukare, lärare och företagare håller de nyckeln till en framtid fri från undernäring. Erfarenheten visar att när kvinnor får en nyckelroll i kampen mot hunger, så är sannolikheten mycket större att maten når hungriga barn.

Kvinnor har ofta kallats det hemliga vapnet för att bekämpa hunger. Låt oss dra nytta av den internationella kvinnodagen för att se till att det inte förblir en hemlighet att kvinnor har en sådan viktig roll att spela i kampen att bekämpa hunger världen över.
Låt oss stärka kvinnornas roll på landsbygden. Låt oss engagera varje kvinna och stärka hennes inflytande som ett sätt av få slut på hunger och fattigdom.

Angelline Rudakubana
FN:s livsmedelsprograms landschef i Burkina Faso