Go to main navigation
Pressbild Anders Nordström

Anders Nordström minns Kofi Annan från sitt yrkesliv som en person som både brydde sig om världen och den enskilda människan.

Foto: Chris Blake/WHO

KRÖNIKA

Anders Nordström: Världen behöver ledare som Kofi Annan

En för många viktig ledare och förebild har nyligen gått bort. För Anders Nordström, idag ambassadör för global hälsa, kom Kofi Annan att betyda mycket - både för världens utveckling och som kollega.

Världen behöver ledare – vi behöver alla personer att se upp till. Kofi Annan var en sådan ledare och person. Vid ett par tillfällen under mitt yrkesliv kom han att betyda mycket för mig både som en person som tog ansvar för utvecklingen i världen och som någon som brydde sig om sina kollegor.

År 2000 hade världens ledare träffats vid G8 mötet i Okinawa i Japan och beslutat att stödja inrättandet av en ny global fond för Aids, tuberkulos och malaria. FN var inne på en likande linje inför det högnivåmöte som genomfördes i mitten av 2001 kring aidssituationen i världen. Utmaningen var att G8 inte ville att den nya fonden skulle bli en FN-fond. Bristen på förtroende för FN var massivt. Arbetet fortskred under 2001 i två parallella spår och alla var överens om att en fond skulle etableras men ingen var beredd att låta någon ta ledningen. I juni 2001 samlade vi cirka 200 representanter från finans- och hälsoministerier från olika delar av världen på hotell Wilson i Geneve och arbetade fram ramarna för hur den nya organisationen skulle se ut. Vi lämnade mötet utan att veta hur nästa steg skulle tas. 

Kofi Annan bröt då dödläget genom att be Crispus Kiyonga, minister från Uganda att leda en arbetsgrupp. Förslaget accepterades och arbetet kunde fortsätta genom den s.k. Brysselprocessen hösten 2001.

Organisation etablerades på rekordtid 

I januari 2002 grundandes det som idag är en av världens största fonder (Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria) och jag blev ombedd att ta mig an rollen som tillförordnad exekutivdirektör. I den egenskapen träffade jag tillsammans med minister Kiyonga, som då var ordförande för styrelsen, Kofi Annan i New York. Denna gång gällde det var styrelsen skulle sammanträda, på FN eller på annan plats i New York. G8 motsatte sig att mötet skulle äga rum på FN och Kofi Annan var mycket tydlig med att han som högste beskyddare (patron) för fonden endast var beredd att medverka vid styrelsemötet om det skedde i FN bygganden. Det blev en kompromiss där vi med buss skjutsade styrelsen mellan Columbia University och FN:s högkvarter.

Kofi Annans ledarskap innebar att vi på rekordtid kunde etablera en ny organisation som hittills betalat ut närmare otroliga 55 miljarder USD och bidragit till att antalet människor som dör till följd av HIV-infektioner halverats liksom även förekomsten av malaria i världen. 2019 beräknas 36 miljoner liv ha räddats.

En ledare både för världen och individen

Några år senare fick jag ett betydligt mer personligt samtal från Kofi Annan. Det var den 22 maj 2006 och WHO:s generaldirektör JW Lee hade mycket hastigt avlidit samma dag. Jag befann mig i rollen som tillförordnad chef för organisationen. Jag var djupt bedrövad då Lee varit en nära vän och kollega, och om inte chockad, så i alla fall påtagligt medveten om det gigantiska ansvar det innebar att ta mig an ledarskapet för WHO i denna stund. Detta var dessutom dagen för Världshälsoförsamlingens öppnande och vi hade 2 000 delegater i salen när budet om generaldirektörens död kom. Det ringde då vid lunchtid på min mobil och det var Kofi Annan som inte endast beklagade JW Lees död utan framför allt frågade hur jag mådde, hur jag klarade mig, och om det var något han kunde göra.

Anders Nordström tillsammans med Kofi Annan och Peter Piot på invigningen av UNAIDS nya byggnad i Geneve. Foto: UNAIDS.

Lite senare samma år besökte Kofi Annan Geneve för att medverka vid invigningen av den nya UNAIDS-byggnaden. Vi hade ordnat med en möjlighet för personalen på WHO att träffa honom. Han kom in bakvägen genom garaget och möttes av jubel. Det stora öppna utrymmet på WHO, trappan och balkongerna var överfulla och han togs emot som en rockstjärna. Jag kommer inte ihåg vad han sa men jag kan fortfarande förnimma den stämning och enorma energi som fanns i rummet då. Han hade börjat sin karriär som ekonom för WHO och han var för många en stor inspirationskälla.

Världen behöver fortsatt ledare som är beredda att ta sig de stora utvecklingsutmaningarna i världen samtidigt som de bryr som de enskilda människorna och kollegorna på det sätt som Kofi Annan gjorde.

Anders Nordström
Ambassadör för Global Hälsa
Tidigare biträdande och tf Generaldirektör för WHO