Go to main navigation
Erik Halkjaer

Erik Halkjaer

Foto: Marlene Magnussen

krönika

Även straffriheten har ett slut

I El Salvador rycker rättvisan allt närmare de militärer som begick fruktansvärda övergrepp i början av 1980-talet. Bland annat har flera militärer som stod bakom morden på några av landets mest kända präster gripits. Kanske finns det ändå ett slut för straffriheten, reflekterar Erik Halkjaer, frilansjournalist.

Det finns ett par platser i El Salvador som fortfarande andas det förtryck och de grova övergrepp som begicks i landet under inbördeskriget 1980-1992.

Kapellet i huvudstaden San Salvador där ärkebiskop Oscar Arnulfo Romero sköts i mars 1981 är en av dessa platser. När jag återigen besökte kapellet förra året, inför den katolska kyrkans saligföring av Romero, behövde jag bara blunda för att höra Romeros ord genom kapellets öppna dörrar, bilen som bromsade in utanför entrén, skottet från geväret i bilen och skriken från besökarna när ärkebiskopen föll död ner. 

De gamla prästbostäderna inne på universitetsområdet på Universidad Centroamericana (UCA), i San Salvador ekar också av besinningslös brutalitet. Här sköts sex jesuitpräster, deras hemhjälp och hennes dotter kallblodigt ner av soldater i november 1989.

Det salvadoranska inbördeskrigets många övergrepp är väl dokumenterade av den sannings- och försoningskommission som tillsattes efter freden. En amnestilag, som antogs kort efter att kommissionens rapport publicerades, förvandlade dock snabbt rapporten till en betydelselös hyllvärmare. 

Amnestilagen till trots har inte salvadoranerna glömt. De många brutala övergrepp som begicks under kriget är en del av vardagen. De år som jag levde i landet och även senare under de många reportageresor jag gjort till El Salvador har händelserna ständigt återkommit i möten och intervjuer. Inte minst på grund av den skenande våldsproblematik som landet lider av sedan ett 20-tal år tillbaka. 

Det dödas idag fler människor per dag i El Salvador än under krigsåren. En orsak anses vara just straffriheten. För så länge krigsförbrytarna lever fria, utan att ställas till svars, kommer ingen på allvar kunna få stopp på våldet.

Jesuitprästerna, ärkebiskop Romero och de elva andra präster och nunnor som dödades under kriget stod alla upp för de fattiga salvadoranerna. De krävde ett omedelbart slut på övergreppen mot civilbefolkningen. För detta blev de av regeringen, armén och dödspatrullerna stämplade som kommunister och legitima mål.

När den katolska kyrkan förra året martyrförklarade Romero var det en upprättelse. Mördarna går visserligen ännu fria och mannen som gav ordern är död, men för de salvadoraner som överlevde kriget är det viktigt rent symboliskt att Romeros stämpel som kommunist officiellt har tvättats bort.

Så när salvadoransk polis nu i februari grep fler av de ansvariga för mordet på jesuiterna är det ytterligare ett steg mot upprättelse, inte bara för prästerna och deras anhöriga, utan även för de många salvadoraner å vars vägnar prästerna talade.

Faktum är att en av de första nyheter som jag rapporterade hem om från El Salvador var när den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter 1999 uppmanade det salvadoranska rättsväsendet att pröva mordet på jesuiterna i domstol.

Det salvadoranska rättsväsendet nappade inte på uppmaningen, men en spansk domare såg en möjlighet. Spanien försökte redan för fem år sedan få de ansvariga för mordet utlämnade, eftersom fem av de avrättade var spanska medborgare, men när arresteringsordern kom gömde sig alla de utpekade militärerna på ett militärregemente. Polisen lade ner ärendet.  

Men sedan dess har mycket hänt. Och nu tycks det alltså som att klockan faktiskt klämtar för de militärer som på ett möte den 15 november 1989 gav order om att mörda de sex jesuitprästerna och alla eventuella vittnen. De var den dåvarande försvarsministern, vice säkerhetsministern, överbefälhavaren, flygvapenchefen, chefen för militärhögskolan och chefen för den första infanteribataljonen. I stort sett hela den salvadoranska försvarsledningen.

Att dessa män grips och ställs inför rätta är oerhört symboliskt. Eventuella domar för mordet i en spansk domstol skulle också vara en tydlig markering om att straffriheten faktiskt har ett slut.   

 

Erik Halkjaer