Go to main navigation
Betina Kenya Feminism

Betina Mubinge kämpar för kvinnors rättigheter i Zimbabwe. 

Foto: Rural Women's Assembly

Betina blev änka – då tog männen hennes mark

När Betina Mubinges man dog började hennes kamp för att hindra män från att stjäla hennes jordbruksmark. Nu berättar hon med egna ord om sitt sökande efter upprättelse i Zimbabwe.

”När min man dog öppnades en avgrund av möjligheter för de gamar – som kallade sig politiker – att flockas kring mig och min familj. När jag hade fullt upp med att vårda min döende make mutade några personer olika myndigheter för att få dokument som visade att de var ägare till vår mark.

När jag återvände till vår farm efter att ha begravt min make möttes jag av ett antal unga män som sa att de skulle utforska mineralfyndigheter på jordlott nr 16: min mark. Jag försökte få dem att gå – men de vägrade lämna. Eftersom jag är änka närmade jag mig de lokala beslutsfattarna för stöd för att få bort de som förstörde mitt jordbruk. Men de flesta beslutsfattare är män och de gav mig inget stöd. Som kvinna i vår kultur har jag inte rätt att utmana de män som kommit för att ta över min mark.

Men jag vägrade acceptera det. Jag blev medveten om mina rättigheter genom ”Rural Women's Assembly”, ett nätverk där kvinnor möts för att diskutera olika utmaningar, framgångar och hitta lösningar. Kvinnorna i nätverket stöttade mig och hjälpte mig ekonomiskt så att jag kunde gå till lokala myndigheter och anmäla överträdelser. Men de instanser som ansvarade för mark och gruvor gav mig inte rätt. De var också män som var vana att dominera kvinnor.

De senaste fem åren har gruvarbetarna trakasserat mig. Tack vare ”Women and Land in Zimbabwe” har jag kunnat försvarat min lagliga rätt till min mark och idogt uppvakta olika myndigheter. Ett otal gånger har jag varit i domstol och jag är fast besluten att göra vad som än krävs för att få tillbaka den mark som jag har rätt till. Jag är beredd att dö för mina barns arv, mitt eget arv och för att kunna försörja mig.

Jag vet att rättssektorn genomsyras av korruption. Men jag vet också att de få individer som drivs av etiska principer och vill skipa rättvisa – och som förstår hur lagen ska utövas – kommer att stödja mig tills den dag jag vinner och inte längre är ett offer.

Nätverket ”The Rural Women's Assembly” har varit ett stort stöd. Varje gång jag har känt mig hjälplös har kvinnorna stöttat mig och påmint mig om min lagliga rätt som skyddar mig från det patriarkala förtryck som finns överallt omkring mig.

Till mina systrar säger jag: Patriarkatet är vår fiende nummer ett. Det har försatt oss i ett ekonomiskt vakuum. Men jag kommer kämpa emot med hela mitt hjärta och all min styrka. En dag kommer kvinnorna att segra. Gå till era lokala myndigheter, till domstolen och till de politiska partierna. Låt oss kämpa tillsammans – om vi inte gör det kommer vi, våra barn och framtida generationer att fortsätta vara traumatiserade av patriarkatet.”

Betina Muninge har berättat sin historia för Rural Women's Assembly där hon är medlem. Hon är ensam försörjare av tre barn och två syskonbarn som är föräldralösa. Hon äger tre getter, arbetar med kycklinguppfödning och producerar tillräckligt för att ge mat till sin familj och dessutom sälja ett visst överskott. Hon får också ekonomiskt stöd av organisationen.