Go to main navigation
hagai_amit.jpg

Hagai El-Ad är chef och Amit Giltuz är talesperson för den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem.

Foto: B'Tselem

B'Tselem: ”Vi måste våga se verkligheten i vitögat"

50 år av ockupation visar att bosättarpolitiken inte är en kortsiktig lösning och konsekvenserna är fasansfulla. Därför måste vi som israeler arbeta för ockupationens slut – och Sverige kan bidra. Det skriver chefen för den svartmålade människorättsorganisationen B´tselem.

Ockupationen uppfattas oftast i Israel som en tillfällig inhemsk angelägenhet, trots att fakta visar motsatsen. Sedan ockupationen 1967 har Israel använt alla tillgängliga medel – lagstiftning, domstolar, planeringsministeriet, budgetar och försvaret – för att se till att ockupationen kan fortsätta.

Det finns ingen anledning att tro att Israel efter 50 år plötsligt skulle ändra den politik som drivits av nästan alla dess regeringar – från höger, mitten eller vänster – ända sedan bosättarprojektet började. Det är en gradvis och välplanerad ansträngning för att expandera så mycket som möjligt med så få palestinier som möjligt.

Samtidigt – på andra sidan av krypskyttens sikte, muren, stängslet, alla checkpoints, genomfartsleder och vakttorn som vi byggt – har en tredje och fjärde generation av palestinier fötts som inte känner till något annat liv än det under en israelisk militär regim. Man behöver inte vara profet för att förutse de förfärliga konsekvenser som den fortsatta ockupationen kommer att innebära för palestinierna.

Det kommer fortsätta

Fler samhällen kommer att tvångsförflyttas från sitt land som kommer tas över av bosättarna. Den manipulativa planeringspolitiken kommer att fortsätta och fler hem kommer att rivas, ofta med en cynisk hänvisning till att de saknar bygglov. Tusentals palestinier kommer fortsätta att hållas fängslade under hemska förhållanden i israeliska fängelser, ofta utan formell prövning.

Soldater kommer fortsätta sina nattliga räder i oskylda palestiniers hem. Fler människor kommer att dödas utomrättsligt och utan att någon straffas. Ännu fler av Gazas invånare som behöver medicinisk vård kommer nekas att komma in i Israel och lämnas att dö under blockaden utan den behandling de behöver. I korthet: att fortsätta ockupationen betyder att den våldsamma strukturen upprätthålls. Strukturen som Israel lutar sig mot för att förändra hela demografin i området det kontrollerar. 

Dessa brott mot de mänskliga rättigheterna kritiseras ibland av det internationella samfundet. I sällsynta fall leder kritiken till att Israel tvingas att minska på eller helt sluta upp med brotten.

Världen stöttar Israel

Oavsett – Israel fortsätter att njuta av ett extraordinärt internationellt stöd. Landets starka band med USA, ett särskilt avtal med EU, dess medlemskap i OECD och ett generöst finansiellt stöd visar att världen inte är emot Israel på något vis. Tvärtom: världen står bakom Israel, trots att det internationella samfundet gång efter gång uttalat att man är emot ockupationen.

För den internationella ståndpunkten är glasklar: detta är grava brott mot folkrätten. Precis som det internationella samfundets kraftfulla protester mot att homosexuella män avrättas i Tjetjenien, så förväntas världen protestera mot den oacceptabla orättvisa som Israel utsätter palestinier för.

När israeliska människorättsorganisationer ber det internationella samfundet att fördöma ockupationen anklagas organisationerna ofta för att gå emot det israeliska folket och värderingarna hos en demokratiskt vald regering. Men demokrati betyder folkstyre – inte att ett folk ska styra över ett annat folk.Svartmålningen av dessa organisationerär endast en ursäkt för att fortsätta med orättvisorna: demokratiska principer har ingenting att göra med Israels val att fortsätta att kontrollera palestinierna. Genom att härska enväldigt i områden utanför sitt lands gränser väljer Israel att utsätta sig själv för internationell kritik.

Kan skapa föränding

Vi är israeler och vi arbetar för att få ett slut på ockupationen. Vi tror på en framtid baserad på mänskliga rättigheter för alla som bor här. Vi tror att mänskliga rättigheter är universella värderingar som delas av alla, även invånarna i Israel. Det handlar inte om att gå ”utländska intressens ärenden” som israeliska politiker vidhåller, medan de sprutar ur sig en infekterad retorik och introducerar icke-demokratiska lagar. I själva verket handlar smutskastningen av de som vill arbeta med det internationella samfundet om rädsla. Israels rädsla för att denna väg kan leda till förändring.

Och deras rädsla är vårt hopp.

Därför lovar vi att fortsätta publicera fakta inför en så stor publik som möjligt, både i och utanför Israel. Vi kan skapa förändring tillsammans, om vi bara vågar se verkligheten i vitögat.

Hagai El-Ad, chef för B'Tselem

Amit Gilutz, talesperson för B'Tselem