Go to main navigation
Porträttbild Staffan Landin.

Staffan Landin

Foto: Nina Björk

krönika

"Frågan om biståndet fungerar eller inte är absurd"

Som så ofta efter att korruption avslöjats inom enskilda biståndsprojekt så följs det av ett ifrågasättande av hela biståndet. ”Det är som att fråga sig om skatter fungerar, vid varje misstänkt slöseri med skattemedel”, skriver journalisten Staffan Landin.

Gör biståndet någon nytta? Är det inte dags att sluta med ekonomiskt bistånd? Frågan ställs av Olle Palmlöf, programledare i SVT:s debattprogram Opinion Live, angående Uppdrag Gransknings reportage om att 15-30 miljoner kronor misstänkts ha försnillats från ett svenskstött biståndsprojekt i Zambia. Redo att svara nej på den första frågan och ja på den andra står debattören Fredrik Segerfeldt, som under hela 2000-talet drivit precis den tesen; att bistånd inte gör någon nytta utan till och med skada.

Diskussionen är väntad, men samtidigt absurd. Inte för att den inte är relevant, det är naturligtvis extremt viktigt att pengar som ska förbättra livet för fattiga människor faktiskt gör det. Inte heller för att det skulle vara självklart att allt bistånd faktiskt gör nytta, det kan finnas och har funnits många tillfällen där tänkta framgångar helt uteblivit, pengar gått till fel saker eller till och med försnillats bort.

Det är själva huvudfrågan - fungerar bistånd - som är absurd. Det är som att fråga sig om skatter fungerar, vid varje misstänkt slöseri med skattemedel, eller om företag fungerar varje gång ett svenskt företag anklagas för inblandning i korruption.

Kritiken bygger på myten att trots att vi pumpat in pengar i Afrika så blir det aldrig bättre. Inget av antagandena är korrekt.

För det första pumpar vi inte in pengar. Ingen tror att biståndet ensamt ska kunna lyfta något land ur fattigdom, till det räcker inte de pengar som kanaliseras till fattiga länder.

Men det är framför allt det sista som är fullständigt felaktigt - att ingenting blir bättre. Vi har sett helt fantastiska lyft i mänsklig utveckling de senaste 15-20 åren. Många fattiga länder har minskat barnadödligheten med 60-80 procent, inkomsterna ökar och fattigdomen minskar. Mödradödligheten har halverats sedan 1990 och den globala fonden mot hiv/aids, malaria och tuberkulos har räddat livet på 50 miljoner människor. Vaccinationskampanjer har räddat flera miljoner barn bara de senaste fem åren och många sjukdomar minskar kraftigt. Polio som i slutet av 1980-talet drabbade 350 000 människor per år smittar nu färre än 100 personer varje år.

Är allt detta biståndets förtjänst? Nej inte ensamt. Biståndet är ett av flera verktyg för global utveckling. För vissa mål så som minskning av den globala fattigdomen är det sannolikt inte den viktigaste faktorn.

Men om bristen på utveckling för tio år sedan var huvudargumentet mot bistånd, då borde de senaste årtiondenas snabba utveckling i alla fall fälla det argumentet.

Det riktigt stora problemet är den felaktiga uppfattningen att man kan diskutera ”bistånd” som en faktor, en beståndsdel i samhällsutvecklingen. Bistånd är samlingsnamnet för en myriad av insatser, organisationer, projekt och program på många olika nivåer.

Bistånd är vaccinationskampanjer som räddat flera miljoner barns liv, bistånd är vaccination mot polio som minskat antalet fall från 350 000 per år till färre än 100 sedan 1988. Bistånd är UNHCR:s arbete med syriska flyktingar, eller nödhjälp till Haiti efter en naturkatastrof. Bistånd är utbildning av domare och poliser, eller stöd till barnmorskor som kämpar mot könsstympning, eller för sexuell reproduktiv hälsa och rätten till familjeplanering. Bistånd är världsbanken och FN-organens verksamhet.

Vart och ett av dessa är naturligtvis viktigt att mäta, bedöma och utvärdera. Men att tro att man kan få fram ett aggregat resultat av ”biståndet” är lika omöjligt som irrelevant.

Staffan Landin

Läs mer: Allvarliga korruptionsanklagelser har riktats mot en biståndsinsats i Zambia. Pengar som skulle gå till fattiga bönder kom aldrig fram. Istället antas de ha gynnat vd:n för bondekooperationen. Sida och svenska ambassaden har bemött kritiken.