Go to main navigation
hannah-stanton-svart.jpg

Hannah Stanton

Foto: Privat

krönika

GIRLS want to have fun - damental human rights...

Idag den 14 mars inleds 2016 års Kvinnokommission  i New York. Temat är kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling. Ungdomsdelegaten Hannah Stanton är på plats för att driva sin hjärtefråga våld mot kvinnor och flickor.

”Du som är så ung.. du har så mycket kvar att lära..” Så. trött. jag. är på. detta. Bara för att jag inte levt lika många månar så har jag en åsikt som räknas. Som är värt att lyssna på. Resonera kring. Men framför allt en åsikt som inte ska viftas bort med enda argumentet att jag just är - ung. Det går liksom inte så mycket att göra åt och det sista jag tänker göra är att sitta hemma och vänta på att bli gammal. För då är det för sent.

Det är två år sedan som jag tog mina första bestämda steg som ungdomsdelegat för WAGGGS (världsflickscoutsorganisationen) i FN:s kvinnokommission, världens forum för global jämställdhetspolitik. Varje år träffas denna kommission för att utveckla policyarbetet inom jämställdhet. Det sker genom att utvärdera utvecklingen inom jämställdhetspolitik, identifiera nya utmaningar samt formulera nya initiativ för att stärka jämställdheten och kvinnors egenmakt. 4000 människor från alla jordens hörn var registrerade och nu skulle vi få vara med och göra skillnad.

Jag var redo att ta tjuren vid hornen och skaka liv i debatten, framför allt gällande våld mot flickor och kvinnor. I ett samhälle där inte minst hot och våld alltmer normaliseras i stället för tvärtom är det viktigt att vi, som världens största ungdomsrörelse – Scouterna alltså – säger stopp! För att vi kan och för att vi måste.

Dock tog det inte lång tid innan framför allt en sak blev väldigt tydligt – det var helt okej att prata om unga, men i ytterst få evenemang där ungas situation togs upp var faktiskt unga med i panelen eller kom själva till tals. Tog vi till ordet räknades våra upplevelser inte lika mycket som de äldre deltagarnas. Vår kamp stod sig inte gentemot de som har varit med längre.

Den dubbla diskrimineringen baserad på ålder och kön gör att flickors mänskliga rättigheter är speciellt hotade. När vi på kvinnokommissionen då ska flytta fram positionerna i policyarbetet för jämställdhet räcker det inte att prata OM flickor. Vi vill att vi kunna bidra på lika villkor. Att Sverige föregår med gott exempel där Flickplattformen ingår den svenska delegationen är glädjande.

För temat i år är de globala målen och vad de innebär ur ett jämställdhetsperspektiv. Alla målen är beroende av varandra – för att vi människor på denna jord ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt måste alla världens länder se till att jobba för samtliga mål. Det om något betyder att allas perspektiv måste tas in, unga som gamla, överallt. Punkt.

Under förhandlingarna i år kommer vi därför att driva frågan om rätten att delta på lika villkor. De globala målen är till för alla och uppnås enbart om alla får en möjlighet att bidra med sina erfarenheter och kan dra sina slutsatser. Det går inte att föra denna viktiga dialog utan alla parter vid bordet. På det bordet ska vi lägga faktumet att majoriteten flickor hindras från att uppnå sin fulla potential på grund av orimliga skönhets- och kroppsideal, på grund av våld – den största hälsorisken för kvinnor och flickor globalt, tillika det största hindret för att uppnå jämställdhet, liksom rätten att på lika villkor delta i alla delar av samhället, för inte minst lika lön. Strukturer som hindrar flickor och unga kvinnor att delta på lika villkor och uppnå sin fulla potential. Om det är kvinnokommissionens uppgift att ändra dessa strukturer ska vi på plats se till att de inte förekommer där heller.

Jag tror på att samarbete människor emellan är vägen för att uppnå en värld fri från diskriminering. På så sätt bygger vi också en värld fri från våld och övergrepp där allas lika värde alltid prioriteras i första hand.

 

Hannah Stanton