Go to main navigation
gal_harmat.jpeg

Gal Harmat fick rådet att ta på sig en vigselring för att inte råka ut för sexuella trakasserier.

Foto: Gal Harmat

KRÖNIKA

”Greppa dem rätt i partriarkatet"

Runt om i världen betraktas kvinnor som en handelsvara: ett byte som kan få män att nå framgång. De byts mot kor, blir en elegant troféfru och utsätts för sexuellt våld. Men kvinnor kan ta makten över sin egen historia, skriver Gal Harmat

Ett vanligt råd jag fick från kollegor när jag var på konsultresa till Sydsudan var: "rör inte deras kor eller deras kvinnor". Ordföljden var ingen tillfällighet. Under min vistelse där fick jag många tillfället att reflektera över detta, och noterade att manliga familjeöverhuvudena höll kor som varken användes för mjölk eller kött utan som symboler för välstånd, socio-ekonomisk makt och status. Korna matades, skyddades och sörjdes för bättre än familjens egna barn, särskilt döttrarna. I delar av Sydsudan är förmågan att skaffa boskap avgörande för en mans förmåga att köpa en fru. En mans heder och till och med värdighet kan mätas i deras ägande av en eller flera fruar, och hur fruarna beter sig.

Boskap samma sak som en troféfru

Jag skulle kunna jämföra boskapsekonomin och vikten av kreatur för sydsudanesiska män med mina välbeställda manliga vänner i det globala nord, och hur de inte låter sina fruar köra deras dyra sportbilar. Dyra bilar, leksaker och troféfruar är symboler för mäns status i det globala nord på samma vis som boskap och kor i Sydsudan. Donald Trump och hans fru är ett aktuellt exempel.

Jag råddes, liksom många andra kvinnliga fredsarbetare, att ha på mig en vigselring. Det skulle hjälpa mig att undvika sexuella trakasserier, kanske till och med sexuellt våld. Vigselringen skulle också hjälpa mig att bli tagen på allvar av manliga kollegor på min arbetsplats. Det finns en tydlig uppfattning om att kvinnor behöver se gifta ut för att undvika sexuell aggression och bli tagna på allvar i arbetet. Kvinnor är också beroende av att tillhöra en man, som i sin tur kan sörja för deras säkerhet och skydda dem från sexuella övergrepp.

Drabbas av omvärldens fördömande

Människorättsgrupper uppskattar att över hälften av flickor i Sydsudan gifts bort i åldrarna 12-19 år. Den statistiken fångar dock inte fullt ut i vilken utsträckning kvinnor och flickor behandlas som egendom i en patriarkal struktur. I Sydsudan är våldtäkt endast våldtäkt när det är en handling som begås av fienden, från en annan etnisk grupp. Kvinnor och flickor kidnappas och frihetsberövas också för att "skydda" dem från våldtäkt. De är handelsbyten, som skiftas mot kor, och får ikläda sig rollen som fruar för att än en gång kunna skyddas och samtidigt vara en symbol för mannens heder, status och makt.

Kvinnor saknar också kontroll över två andra viktiga områden; media och det juridiska systemet, i det sistnämnda drabbas de av både polisens okunskap och hårda dömande domstolar.

Kvinnans historia blir hennes styrka

Världen över drabbas kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp av samhällets dömande inställning och skuldbelägger sig själva. Så vad kan få kvinnor – och deras manliga allierade – att stå emot patriarkala normer som leder till seuxellt våld?

Sociala nätverk kan vara det motståndet och stöd som behövs. Nätverken kan finnas både på internet, i sociala medier, eller i verkligheten, i det lokala samhället. I dessa nätverk kan kvinnor prata och bli lyssnade på, få stöd och uppmuntran från andra kvinnor, och män, istället för att utsättas för samhällets skuldbeläggande. Kvinnor som tidigare betraktats som en handelsvara, som ett medel för patriarkatet att komma framåt, kan få stöd av ett lokalt nätverk och höja sina röster, berätta om sina egna behov och sin historia.

Kvinnor som äger sin egen historia – herstory – löper mindre risk att jämföras med kor, eller nedvärderas. När kvinnor höjer sina röster är det en motståndshandling. Det började i USA, och runt om i världen har nu kvinnor marscherat för att "greppa Trump rätt i patriarkatet". Låt kvinnors historier fortsätta att berättas överallt.

Gal Harmat