Go to main navigation
Osiel Ibanez

Oroväckande utveckling i Brasilien när kulturen nu prioriteras ned i Bolsonaros nya regering, skriver Osiel Ibáñez.

Foto: Danish Saroee

KRÖNIKA

Hårt slag mot kulturen från Brasiliens nya president

Medvetna satsningar på kultur har lyft Brasiliens musik, konst och film till stora framgångar och fyllt en viktig funktion i kåkstäder och för landets fattiga. Men i Brasiliens nya regering finns inte kulturdepartementet kvar, skriver Osiel Ibáñez.

Brasilien utmärker sig för sin vitala och diversifierade kultur. Stärkt av en strategisk kulturpolitik som har anor hundra år tillbaka i tiden har man kunnat utveckla viktiga näringar som nått nationella och internationella framgångar. Dock går nu landets kreativa sektor in i en ny era. Vid Bolsonaros installation den första januari presenterade han en regering utan ett eget kulturdepartement, något som varit en självklarhet sedan demokratins återkomst 1985.

Den fram till nyligen aktuella nationella kulturpolicyn har burits tydligast av sångaren Gilberto Gil under sin tid som kulturminister 2003-2008, under Lula Da Silvas styre. Policyn speglade en treenig syn på kulturen som bärare av ekonomiska, sociala och symboliska värden där landets kulturella mångfald var en del av kapitalet som skulle växlas upp och bidra till landets ekonomiska utveckling på längre sikt.

När Gilberto Gil påbörjade sitt ämbete kunde han bygga på en tradition av konstnärliga akademier. Den äldsta konsthögskolan grundades redan 1816, och offentliga satsningar med statligt stödd filmproduktion har funnits sedan 60-talet, vidare var ett skatterabattsystem för privata kulturmecenater under utveckling.

Gilberto Gil kopplade på en uppdaterad strategi för näringsutveckling och moderniserade regelverk, som att förbättra skyddet av upphovsrätten. Snart märktes en stark tillväxt inom sektorerna film, musik, evenemang, dans, teater, förlagsverksamhet, design, mode och arkitektur. Enligt FN organet UNCTAD ökade Brasiliens export av kreativa näringar från 2,4 miljarder dollar år 2003 till 11,2 miljarder dollar år 2012. Filmen Guds Stad (2002) är ett resultat av denna medvetna politik, och en av många brasilianska filmer som gått segertåg på filmfestivaler världen över

Men inte bara kulturen som en näringsgren skulle stärkas, Gils vision var att även ge kulturens holistiska verkningar en chans. Med sin personliga erfarenhet av att tillsammans med sångaren Caetano Veloso ha suttit fängslad och sedermera tvingad i exil under diktaturen, var han besluten om att kulturen hade en roll att spela för demokratin. Nu var det dags för konsten att lämna de fina salongerna för att bli reella verktyg inom målen att inkludera marginaliserade grupper i samhällsbygget.

Brasilien har sedan dess haft långtgående exempel på hur man arbetat med kulturen för social utveckling eller i hälsofrämjande projekt. Till exempel har kulturen använts som en bräsch för att nå kåkståder, så kallade favelas, där de boende ofta hyst misstro till myndigheter. Här har kulturella och sociala projekt kunnat bana väg för andra samhällsfunktioner att följa efter som sjukvård, sanitet och säkerhet.

Inspirerade av Venezuelas musikpedagogiska projekt El Sistema har man kunnat erbjuda barn från utsatta områden alternativ till fattigdom och våld, och med hjälp av skatterabattmodellen har privata stiftelsen SESC kunnat bygga ett landsomfattande nätverk av kulturhus.

Sammantaget har Brasilien förmodligen världens största erfarenhet av att arbeta med kultur för social förändring. Vad Bolsonaros värdekonservativa politik kommer att innebära för detta arbete och hur ombildningen av kultursektorn kommer att påverka landets kreativa näringar är det för tidigt att veta.

Vad som dock blivit klart under senaste veckan är att handlingsutrymmet för enskilda organisationer som arbetar med skydd av natur och ursprungsbefolkningar kommer att begränsas, och vad beträffar identitetsfrågor har ministern för det nya departementet ”Kvinna, familj och mänskliga rättigheter” deklarerat att ”nya tider nu väntar och att pojkar ska klä i blått och flickor i rosa”.

Bolsonaros avskaffande av Kulturdepartementet är för Brasiliens stolta och anrika kultursektor ett hårt slag och en oroande markering om hur han prioriterar i sin portfölj.

Du kung över tiden! Lär mig att förändra de gamla sätten att leva
Oh Tempo Rei! Transformai as velhas formas do viver, ensinai-me

Citat av Gilberto Gil, från låten Tempo Rei

Osiel Ibáñez