Go to main navigation
Muhannad Hadi

Muhannad Hadi är World Food Programs regionala direktör för Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Östeuropa. 

Foto: WFP

krönika

Historisk resolution ger hopp i kampen mot hungern

En historisk resolution i FN, som drevs fram av bland annat Sverige, erkänner för första gången kopplingen mellan konflikt och utbredd hunger i världen. Resolutionen ger hopp i kampen mot hungern. Det skriver Muhannad Hadi, WFP:s regionala direktör för Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Östeuropa. 

FN:s säkerhetsråd har enhälligt antagit en historisk resolution som för första gången erkänner kopplingen mellan konflikt och hunger. För oss på FN:s World Food Programme (WFP) och de människor vi hjälper, skapar den här resolutionen hopp och ett momentum för kampen mot hunger. 

Det står klart att hunger och konflikt föder varandra. Efter decennier av framsteg har ökningen i konflikter även ökat antalet hungriga människor. Av de 815 miljoner människor som lider av hunger i dag bor 60 procent i konfliktdrabbade länder. De är utsatta för en dubbelt så stor risk att drabbas av undernäring än de som bor i länder i fred. 

Konflikt förändrar spelplanen för kampen mot hunger och är ett hot mot de globala målen. 

Jag minns när jag såg en kvinna med ett barn som letade efter mat i en skräphög i Jemens huvudstad Sanaa. Som förälder och som medmänniska kändes det i mitt hjärta. Det var tio år sedan nu och situationen i Jemen har sedan dess förvärrats. Tre år av konflikt har lett till att Jemen står på gränsen till svält och är nu en av världens största hungerskriser. I dag vet 18 miljoner människor i Jemen inte varifrån de ska få tag på nästa måltid. 

Det är kvinnan med sitt barn och andra civila människor som betalar det högsta priset för konflikter. Det är hennes barn som aldrig kommer få växa upp och nå sin fulla potential på grund av att de led av hunger och undernäring. 

Historisk resolution

Konflikt tvingar miljoner människor på flykt från sitt land, hem och arbete. Förra året levde 20 miljoner människor på gränsen till svält i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen. Vi på WFP menar att mat kan användas som ett verktyg och som ett tecken på fred och gemenskap. Men runtom i välden ser vi hur mat används som ett vapen i krig. 

Olagligt nekande av humanitärt tillträde, och användandet av svält utav civila som en metod i strid, stärker cirkeln av hunger och konflikt. 

Resolutionen 2417 som antogs av säkerhetsrådet är historisk. FN:s säkerhetsråd är det högsta lagstadgande organet i världen. När de antar resolutionen är det ett erkännande av globala ledare om kopplingen mellan hunger och konflikt. 

Resolutionen kommer påverka internationell lag kring humanitära problem och den kommer fungera som en referensram för WFP och andra humanitära organisationer som arbetar i konfliktområden. Den ger hopp och skapar ett momentum för kampen mot hunger. 

Drevs fram av bland annat Sverige

Resolutionen uppmanar alla parter i konflikter att följa internationell humanitär rätt. Den betonar behovet av att ge fullt humanitärt tillträde för de som behöver hjälp. I många av de områden där WFP arbetar i dag, nekas vi eller får begränsat tillträde. 

Miljontals människor kan inte nås och de lever i belägrade områden utan livräddande livsmedelsassistans eller tillgång till andra basala humanitära nödvändigheter. Resolutionen kommer hjälpa humanitära organisationer som WFP att begära humanitärt tillträde överallt för att nå de allra mest utsatta. 

Resolutionen drevs fram med stöd av Sverige, Nederländerna, Kuwait och Elfenbenskusten. Vi välkomnar deras engagemang och stöd för en värld utan hunger. Vi är också tacksamma att alla länder i säkerhetsrådet ställde sig bakom antagandet av resolutionen. 

Använd resolutionen!

Men även om jag och mina kollegor är glada över den nya resolutionen, kan vi ännu inte fira. Firandet av resolutionen kommer först ske när vi får fullt tillträde för att nå alla människor i behov av hjälp, och när vi kan säkerhetsställa att ingen behöver gå till sängs hungrig. 

Det är endast när de 489 miljoner människor som lider av hunger i konfliktdrabbade länder är skyddade, som vi kan fira. 

Jag uppmanar alla till att använda denna resolutionen och det budskap som den sänder. Låt den vara ett arbetsredskap och låt oss använda det momentum som vi nu har för att nå en fredlig värld utan hunger. 

Vi måste säkerhetsställa att de människor som använder mat som ett vapen ställs inför rätta, och att humanitärt tillträde alltid ges. Låt mat få vara vapnet för fred och det tecken för gemenskap och kärlek som det är menat att vara. 

Muhannad Hadi, WFP:s regionala direktör för Mellanöstern, Nordafrika, Centralasien och Östeuropa.