Go to main navigation
sabin-singh .jpg

Sabin Singh har deltagit i initiativet Menssnack med män, som siktar på att få män att engagera sig för att minska stigmat kring mens.

Foto: Bikram Rai

Porträtt

”Jag uppmanar män att köpa bindor till sina systrar”

Genom att snacka om mens med killar och män i Nepal försöker Sabin Singh, 32, bryta gamla patriarkala mönster. Kvinnor med mens betraktas ofta som orena och kan i traditionella miljöer tvingas sova i kodynga, berättar Sabin Singh för journalisten Bhrikuti Rai.

"Jag kom i kontakt med idéer som ifrågasatte traditionella könsroller i det patriarkala samhället i Nepal när jag var i tonåren. I en barnklubb i grannskapet organiserades lekar och möten på teman relaterade till könsroller och vikten av jämställdhet. Sedan dess har jag varit del av ett flertal program och projekt för att främja jämställdhet i hemmet och på arbetsplatsen. För närvarande arbetar jag med det populära nepalesiska radioprogrammet "Saathi Sanga Manka Kura" (på svenska: snacka med min bästa kompis) som tar upp frågor om att vara ung och bli vuxen. Könsroller är ett återkommande tema.

Missledande med etablerade stereotyper

”Menssnack med män” är det initiativ som har påverkat mig mest. Det startades av den ungdomsledda organisationen Yuwalaya i Kathmandu. I de flesta nepalesiska familjen är kvinnor och unga tjejer hindrade att göra en rad saker när de har mens eftersom de betraktas som orena. Min familj har aldrig agerat på det sättet. Men jag har heller aldrig tänkt på att det kunde angå mig som man. Inte heller jag ifrågasatte under lång tid stereotypen om män som starkare och kvinnor som svagare. Men efter att ha lärt mig om mensens fysiska och känslomässiga påverkan och om hur stigmat runt mens hindrar unga tjejer och kvinnor så insåg jag det missledande i etablerade stereotyper om män och kvinnor.

Nu försöker jag få andra unga män och pojkar att också förändra sin syn på kvinnor. Jag uppmanar dem till den enkla handlingen att köpa bindor till systrar, mammor och flickvänner som ett sätt att minska stigmat runt mens och samtidigt visa att män betraktar det som något naturligt. 

Att vara medveten om hur könsroller påverkar samhället och att också försöka utmana dem har stärkt mina relationer till andra både hemma och på jobbet. Jag rådfrågar alltid min mamma och mina systrar i dagliga beslut och det gör att vi utvecklat en respekt för varandra och för varandras åsikter i vår familj. På jobbet arbetar jag medvetet med att försöka ge kvinnor möjlighet att ta initiativet i stora projekt och bli förebilder som kvinnliga ledare. Det har gjort att kvinnor gradvis talar mer och också i högre grad blir lyssnade på i våra mötesrum. Men ibland är det svårt när jag är den enda mannen i rummet som försöker arbeta för jämställdhet.

Kvinnor tvingas sova i kodynga

Den största utmaningen handlar om det manliga egot, att agera på ett sätt som är typiskt kvinnligt. Jag tror att det bottnar i rädslan för vad andra ska säga om de till exempel ser en utföra hushållssysslor som betraktas som kvinnliga. Min erfarenhet är att vi män behöver komma över det här egot; rösten i ens huvud som etsat sig fast under år av patriarkat och som fortsätter att säga ”det här är kvinnors jobb och det här är mäns”.

Som unga pojkar lär vi oss att känna stolthet över att tjäna pengar, ta hand om kvinnor och barn och vara fysiskt starka. En man som tar sig an en kvinnoroll stoppas in i facket ”män som är rädda för sina fruar och som inte vet hur de kontrollerar dem”. När folk ser mig hjälpa till hemma förutsätter de att jag inte arbetar eller att jag är ekonomiskt beroende av mina föräldrar. De kan inte få ihop bilden av en man som arbetar och också gör hushållsarbete. Ibland när jag hänger vid te-kiosken med vänner från kvarteret börjar de ropa efter tjejer på gatan. Då brukar jag säga åt dem att det är fel och att de borde sluta, men de säger bara åt mig att lägga av.

I många i samhällen i Nepal där jag arbetat med ”Menssnack med män” är synen att kvinnor ska förtryckas. Till exempel: när vi i en by i västra Nepal försökte få invånarna att sluta med traditionen som innebär att kvinnor tvingas sova i kodynga eller i ett smutsigt hörn utanför huset när de har mens var både män och kvinnor ovilliga att ändra sina attityder. De hänvisade till hur länge det här hade praktiserats. Istället fick vi tillslut fokusera på att de skulle ge bättre mat och hygieniska förhållanden till de kvinnor som även fortsättningsvis skulle placeras i kodynga en vecka varje månad.

Ökad medvetenhet – minskat våld

Men trots de här utmaningarna tror jag mycket på arbetet att göra män mer medvetna om varför vi också behöver vara del av en jämställdhetsrörelse. Det gäller att se vad som hindrar kvinnor att ta sig fram och hur de betraktas som mindre värda. Män behöver inse vikten av kvinnors deltagande i beslutsfattande både hemma och på jobbet. När män blir mer medvetna om könsroller och om betydelsen av att behandla kvinnor med respekt så leder det också till att våld mot kvinnor minskar.

Dessutom tjänar män också på jämlikhet och delat ansvar. Om vi delar arbetsbördan hemma behöver män inte heller längre vara den enda familjeförsörjaren. Men roten till det onda är alltid att män tror sig vara överlägsna kvinnor."

 

Bhrikuti Rai