Go to main navigation
Porträttbild på Afrah Nasser.

Afrah Nasser om kvinnors utsatthet och politiska betydelse i Jemen.

Foto: Elmeri Kauko

Krönika

Jemen: “Kvinnor behövs i fredsprocessen”

Kvinnor i Jemen rekryteras som soldater, men utesluts från det politiska samtalet för att få slut på konflikten. Nu måste kvinnorna in i fredsprocessen, skriver Afrah Nasser.

Kriget i Jemen har pågått i fyra år och har tvingat landet på knä. Varje gång jag pratar med min familj så har min mamma antingen gått till, eller kommit från, en begravning. Om inte luftangreppen och granaterna dödar dig i dag i Jemen, så kommer bristen på mat, medicin och vatten att göra det.

Jemen beskrivs allt oftare som världens värsta humanitära kris. I vissa delar av landet har människor i ren desperation börjat äta löv för att överleva. Kolera och andra smittsamma sjukdomar hotar miljoner människor och hälsovårdssystem har kollapsat. Tiotusentals människor* har dött och miljoner tvingats på flykt.

Flera människorättsorganisationer och FN-utredare har dokumenterat krigsbrott, på båda sidor av konflikten. Jemen har slutat existera och har förvandlats till en plats där brott mot internationella mänskliga, humanitära rättigheter och lagar pågår dagligen.

Det är en apokalyptisk situation där framförallt kvinnor och barn blir offer. Enligt Unicef dör ett barn var tionde minut i Jemen av sjukdomar som skulle kunna förebyggas. FN:s befolkningsfond UNFPA uppskattar att tre miljoner kvinnor och flickor i Jemen är i akut behov av skydd och vård och att över en miljon kvinnor är undernärda.

Svälten hotar alla i Jemen, och små flickor är de mest sårbara. Kriget har lett till fler barnäktenskap och våldet mot kvinnor har ökat kraftigt.

Kvinnor i politiken

Det var kvinnorna som ledde upproren under den revolutionära arabiska våren i Jemen 2011. Nobelpristagaren Tawakkol Karman var en av ledarna. 2013 fick kvinnorna 30 procent av platserna på en nationell medborgarkonferens, en stor händelse i landet. Det var också då den politiska övergångsprocessen från diktatur till demokrati började, som ett resultat av den arabiska våren.

Men det varade inte länge. Houti-rebellerna tog makten i september 2014. Knappt ett år senare kom den saudiledda militära interventionen. Händelser som fick den kortvariga politiska framgången för kvinnor i Jemen att falla samman.

Under de första fredssamtalen fick inte kvinnor delta. Som ett svar på det bildades “Women’s Pact for Peace and Security” av en grupp jemenitiska politiker och aktivister med stöd av UN Women. Gruppen har dock inte fått något större genomslag för kvinnors politiska deltagande. Makthavare i Jemen drar sig fortfarande för att inkludera kvinnor i freds- eller andra politiska processer.

Majoriteten av politikerna, det vill säga männen, stänger ute kvinnor från fredssamtal, använder sig av mediekampanjer och underminerar det arbete “Women’s Pact for Peace and Security” gör.

En annan viktig kvinnogrupp, som arbetar mer på gräsrotsnivå, är “Mothers of Abductees Association”, som skapats av kvinnliga släktingar till tusentals försvunna män runt om i Jemen. Gruppen är en påtryckningsgrupp som sprider kunskap om de försvunna (forcibly disappeared) männen. De demonstrerar och förespråkar att de fänglsade släpps.

Kvinnor i militären

I huvudstaden Sanaa, som Houthi-rebellerna har kontroll över, rekryteras kvinnor till militären. Houthierna har öppnat träningsläger för kvinnorna och skapat en militär enhet enbart för kvinnor, den så kallade “Zeinabeyyat”.

Zeinabeyyat har framförallt använts i tillslag mot kvinnor som deltagit i fredliga demonstrationer. I oktober i år deltog exempelvis styrkan i ett tillslag och arresterade kvinnliga studenter under en demonstration utanför Sanaas universitet.

Taiz är en stad i sydvästra Jemen som också är belägrad av Houthi-rebellerna. I dag förmodligen den mest laglösa och farliga platsen i Jemen. Men där har kvinnor organiserat sig i motståndsgrupper som från och till strider mot Houthierna.

Kvinnor kan alltså vara med och strida i kriget, men inte i hur man politiskt kan få ett slut på konflikten. Hur är det möjligt? Här är det dock viktigt att komma ihåg att även innan kriget började i Jemen var det inte många kvinnor som fanns politiskt representerade. I parlamentet upptog kvinnor bara två av 301 platser. Men redan då kunde de rekryteras till militären.

I dag väljer många kvinnor att bli soldater, trots att det i många fall handlar om att förtrycka andra kvinnor. Framförallt beror det på, utöver de som gör det på grund av ideologisk övertygelse, att Jemens ekonomi har kollapsat. Fler än en miljon tjänstemän har inte kunnat få ut sin lön och många väljer därför att gå med i militären för att kunna få mat på bordet. Kriget har blivit både en källa till inkomst för soldaterna, och för de som fortsätter hålla kriget vid liv.

Jemens framtid ligger i världens händer

Framtiden för Jemen, och framtiden för dess kvinnor, beror till stor del på hur jemenitiska kvinnor och andra allierade kommer slåss för sitt politiska deltagande, speciellt för sin roll i fredsprocessen. För att det ska ske krävs stöd och solidaritet från hela det internationella samfundet.

Makthavare i Jemen drar sig för att inkludera kvinnor i fredsprocessen. Men Sverige är en viktig allierad som gärna vill se kvinnor vara med och förhandla om fred för Jemen, och som det ser ut nu är det Sverige som kommer vara värd för nästa fredssamtal.

Afrah Nasser

* Dödssiffran som ofta nämns i samband med konflikten i Jemen är 10 000 (UNDP, 2016) men FN har svårigheter med att föra statistik över antalet döda, se till exempel en artikel om detta i Washington Post.