Go to main navigation
Luís Lineo Män För Jämställdhet

Luis Lineo, ordförande för MÄN.

Foto: Roger Gustafsson

krönika

Män tar med sig kriget hem

I regioner med krig och konflikt "tar männen med sig kriget hem”. Ageranden blir sedan med tiden till värderingar. Men den processen fungerar även åt andra hållet. Beteendeförändringar är nyckeln. Det skriver Luis Lineo, ordförande för MÄN.

Jag har rötter och fötter i flera olika delar av världen. Född i dåtidens Sovjet, numera Ukraina, av en chilensk mamma. Ryska var mitt första språk. Svenskan det fjärde, och mina barns första. Ukraina, Costa Rica, Chile, Småland och nu Stockholm är mina platser i världen.

Att växa upp, bli feminist och börja upptäcka normerna kring kön som till så stor del styr över våra livsval, möjligheter och rättigheter har varit en process, en som fortfarande pågår. Inte minst efter att jag själv har blivit pappa till två barn, och att försöka leva som jag lär i relation till min partner.

Jag har levt och arbetat med människor från olika länder och kulturer, och känner ofta att vi män är mer lika än olika. Vi är nämligen alla del av den sorgliga och destruktiva gemenskapen som patriarkatet är.

I höstas deltog jag i en paneldiskussion på Utrikespolitiska institutet om den första internationella mans- och jämställdhetsundersökningen (IMAGES) som gjordes i Mellanöstern och Nordafrika.

Omkring 10 000 män och kvinnor hade intervjuats om sina attityder kring kön, maskulinitet och jämställdhet. I resultaten kunde man se en tillbakagång i mäns attityder om mäns och kvinnors roller i familjen och livet. I samhällen som befunnit eller befinner sig i krig och konflikt så förstärks de traditionella mansrollerna, de normer som säger att en mans roll är att försvara familjen, sitt land eller sin religion.

Männen blir mer protektionistiska och mer våldsamma. "Du tar med dig kriget hem”, som paneldeltagaren, Anthony Keedi från ABAAD i Libanon förklarade det. Ditt agerande blir sedan med tiden till dina värderingar.

Jag tänkte på oss män, och på att även i Smålands frikyrkliga skogar går det att finna starka patriarkala strukturer, ”Rör du min syster så ska du få!”. Strukturerna och förutsättningarna är olika, jag likställer inte Kairo och Kalmar, men på så många sätt är likheterna oss män emellan större än det som skiljer oss åt.

Jag fortsatte tänka på att ”ditt agerande kan bli dina värderingar.” Vi kan se samma logik i det förändringsarbete vi gör i MÄN, till exempel i vårt arbete med pappagrupper både i Sverige och internationellt.

Jag har själv som pappagruppsledare sett det som flera studier visar, att män som deltar i dessa trygga samtal i trygga rum förändras. De tar mer ansvar för barnen och blir mer jämställda. De tar även en större del av ”the mental load”, den mentala börda av ansvar och projektledande som kvinnor bär i hela världen.

När män ska bli pappor öppnar sig ett fönster till förändring. I en pappagrupp i en kåkstad i Sydafrika satt en man länge tyst med skeptisk blick. Det var först när frågan ”hur var din uppväxt” kom upp, som han med tårar i ögonen öppnade upp och sa: jag vill aldrig bli som min pappa.

Där startar förändringen. Män börjar dela med sig. Och av att börja känna och agera med omsorg och kärlek så börjar män också handla därefter. Och där har vi det. Beteendeförändringen som leder till attitydförändringen.

Oberoende av konflikt, ekonomiska resurser, religion och värderingar så kan det ibland få vara så enkelt. Vi måste skapa platser där män träffas och pratar om det som är viktigt. Hur de ska få vardagen att gå ihop. Hur de ska bli bättre partners och föräldrar. De har ofta samma längtan, samma önskningar. Förändring tar så klart tid och är en lång och ofta utmanade process, men metoderna har vi ju faktiskt.

I det populistiska samhällsklimat vi lever i är det också nödvändigt att uppmärksamma hur en rasistisk retorik tar sig in i samtal om patriarkala strukturer. Förklaringar som pekar ut ”de andra” männen luftas lätt. Vi måste alla arbeta aktivt emot en sådan förenkling och polarisering, särskilt under detta valår.

Vi vet att de patriarkala strukturerna finns överallt. Misogynin är tyvärr något alla vi som ser oss eller ses som män har gemensamt, oavsett vad vi tycker om det. För jo, detta gäller alla män. Men vi vet också att alla män både kan förändra och förändras, och det är hög tid att sätta igång.

Luis Lineo, ordförande i organisationen MÄN.