Go to main navigation
samuel-oruruo.jpg

"När jag var barn fanns ordspråket: om du slickar skeden när du lagar mat kommer du aldrig att få skägg.”

Foto: Rahima Gambo

porträtt

"Många tycker att jag borde vara mer auktoritär mot min fru"

Samuel Oruruo, 47, gillar att laga mat och beter sig inte bossigt mot sin fru. Det har fått många i hans omgivning att ifrågasätta hans manlighet. Patriarkala strukturer sitter starkt i Nigeria, men det rör på sig, berättar han för journalisten Rahima Gambo.

"Min uppfostran är annorlunda från hur de flesta nigerianska män vuxit upp. Jag har fem bröder och fyra systrar och min mamma gjorde ingen skillnad i hur flickor och pojkar skulle delta i hushållsarbetet; snarare pushade hon mig och mina bröder att laga mat och städa.

På den tiden förstod jag inte varför min mamma uppfostrade oss pojkar så. Jag hatade hushållsarbete eftersom jag ville vara ute med kompisarna. Men med tiden har jag alltmer förstått att hon ville att vi skulle växa upp till att vara ansvarsfulla och kapabla att göra allt oavsett kön.

När jag gifte mig år 2005 upplevde min svärfamilj och en del andra släktingar att jag inte var tillräckligt maskulin eftersom jag inte hade något emot att göra hushållsarbete. I många afrikanska hem är mäns och kvinnors roller uppdelade. Men i dag när jag kommer hem från jobbet diskar jag och lagar mat. Det har jag ju gjort ända sedan jag gick i skolan. Det finns ingen inhemsk mat som jag inte kan laga.

Mycket av den antagonism jag fortfarande får ta emot gällande min roll som man kommer från kvinnliga släktingar som tycker att jag borde vara mer auktoritär mot min fru. Jag tar inte illa vid mig för jag ser det bara som en brist på kunskap. Det nigerianska samhället förväntar sig alltid att män ska vara den enda beslutsfattaren. När jag var barn fanns ordspråket: ”om du slickar skeden när du lagar mat kommer du aldrig att få skägg” och det synliggör uppdelningen mellan mäns och kvinnors roller i hemmet. Jag minns att jag som liten tyckte att de här tankesätten var normala; till exempel tron på att män är naturligt dominerande och ämnade att bestämma över kvinnor.

Utifrån min tro har jag inspirerats att se alla människor som jämlika och att behandla alla rättvist, oavsett kön. Det arbete jag bedriver har också gjort mig så mycket mer medveten om hur felaktiga de här traditionella uppfattningarna är. Det var först när jag började arbeta vid Gender Hub för två år sedan som jag verkligen engagerade mig i kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Mina döttrar på tre år och nio månader har också gjort min övertygelse ännu starkare. När jag till exempel tänker på könsbaserat våld kan jag inte föreställa mig att någon av mina döttrar skulle behandlas så. Jag är min treåriga dotters bästa vän och jag vill uppfostra henne till att se olika roller som könsneutrala. Hon ska vara lika säker på sig själv när hon går in i köket som när hon tvättar en bil. 

Utifrån min uppfostran och hur min vänskapskrets ser ut har jag inga problem med mina ställningstagande för jämställdhet. Visst kan vissa se mig som vek och tycka att jag inte är en riktig man. Men det grundar sig i en syn på att en riktig man är en skrikig person som inte visar någon respekt.

Ofta pratar folk om genusarbete som en kamp. Jag föredrar att se det som en kampanj. I ett sådant ord finns det rum för att upplysa människor – särskilt män – om vad jämställdhet och kvinnors rättigheter innebär. Det gör också att det är lättare att få kontakt med folk utifrån deras förståelse och öka möjligheten att ändra en absolut syn på könsroller. Om män lär sig mer kan det bidra till förändring.

Nigeria skulle vara en bättre plats om fler ändrade sitt synsätt. Men en majoritet av både män och kvinnor håller fortfarande fast vid snäva definitioner av vad det betyder att vara man och kvinna. Min avlidne morbror var en av dessa personer. Han var som Okonkwo i den kända boken ”Allt faller sönder” av Chinua Achebe.

Saker och ting förändras visserligen inte tillräckligt fort vad det gäller jämställdhet. Men det är i alla fall bättre än vad det var tidigare."

 

Rahima Gambo