Go to main navigation
David Isaksson

David Isaksson

Foto: Urban Jörén

kRÖNIKA

Sida-flytten: Känner du dig mer hemma på Balkan än i Botkyrka?

De flesta i biståndsbranschen – och där räknar jag in mig själv – har sannolikt varit oftare på Balkan än i miljonprogramsområden i Botkyrka, vi kan mer om Colombias ursprungsbefolkning än om Sveriges minoriteter. Rätt genomfört kan det här bli riktigt spännande. Det skriver David Isaksson i en kommentar till Sida-flytten.

För en tid sedan skrev jag en artikel i Friis tidning Patos om insamlingsbranschen och hur den domineras av vita kvinnor i medelåldern och de problem som detta kan innebära när man ska nå ut till nya målgrupper och få dem att skänka pengar.

I dag på morgonen kom beskedet att Sida flyttar till Botkyrka och inte oväntat är reaktionerna negativa från de flesta som uttalat sig: en flytt innebär ännu mer pusslande med dagislämningar, vabb, restider och en massa annat. Det är lätt att förstå frustrationen.

Biståndsbranschen – och jag tillhör den – består av en massa starkt engagerade människor som har stor kunskap om sin omvärld, som inte är rädda för att sätta sig på nästa plan till Sierra Leone, som älskar möjligheten att få gå runt en dag i ett slumområde i Bangladesh och som mer än en gång träffat anhöriga till offer för den etniska rensningen på Balkan.

Men det är också en bransch där mycket få med icke-svensk bakgrund arbetar. Och det är ingen oäven gissning att de flesta av oss bor i ”trygga” områden (jag bor själv i Stockholms innerstad), långt från ”svenska” problem, på samma sätt som de flesta journalister som bevakar Sverige och svensk politik också gör.

De flesta av oss – och där räknar jag in mig själv – har sannolikt varit oftare på Balkan än i miljonprogramsområden i Botkyrka, vi kan mer om Colombias ursprungsbefolkning än om Sveriges minoriteter.

Är då detta ett problem? Både ja och nej. I takt med att utvecklingsfrågorna flyttar närmare oss, när fattigdomen ökar också i det rika Europa och vi ser likartade problem i Sverige som på andra håll i världen så behöver vi också få en bättre kontakt med utvecklingen här hemma.

Det handlar helt enkelt om globalisering.

För några år sedan startade den schweiziska biståndsorganisationen Interpeace ett kontor för att arbeta med i biståndsfrågor i Rinkeby, något förvånansvärt få känner till.

Sen kan man förstås också se det hela som lite halvklumpig signalpolitik inför valet. Eller som Carl Bildt skriver – inte utan självironisk twist – på Twitter: ”Rätt övertygad om att finansdepartementet tänker räkna av kostnaden för Sida:s Stockholmsflytt mot 1%-målet. Bistånd till Botkyrka.”

Gissningsvis kommer en del personer att lämna Sida och det kommer att bli jobbigare för branschens jetsettare att flyga in till Arlanda, delta i en panel, och sedan flyga ut igen. Men rätt genomfört kan flytten faktiskt bli riktigt spännande.

Själv börjar jag nu förbereda min första ”expedition” till denna okända del av världen. Ska bara ladda ned guidebok och karta först.

Möts vi på stationen?

David Isaksson