Go to main navigation
Ylva Bergman

Ylva Bergman

Foto: Johanna Hanno

LEDARE

Följ med till Libanon och möt en värld på flykt

I ett unikt samarbete tar OmVärlden och Al Kompis pulsen på en världens viktigaste frågor. Möt de unga som växer upp som flyktingar, både de som flytt från Syrien och de som är fast i ett permanent flyktingskap i Libanon. OmVärldens Ylva Bergman ser hopp i ett bistånd som kan förändra världen – om bara viljan finns.

Det finns två globala frågor som står över alla andra: flyktingfrågan och klimatet. Aldrig tidigare har det funnits så många människor på flykt. Varje minut flyr sex personer. De flyr undan olösta konflikter, urgamla orättvisor, fattigdom, våld, förtryck och rädslan för att dö. Men de flyr också undan förstörda marker och framtidsutsikter, skövlade skogar där de inte längre kan försörja sig.

Men så länge vi slipper se dem är det som att problemen inte finns. Det är lite som med de tiggande romerna på våra gator. En vän sa till mig: ”Jag är kluven, på ett sätt är det bra att de är här och påminner oss om hur verkligheten faktiskt ser ut, att vi är en del av en värld som måste lösa dessa frågor. Å andra sidan skulle det vara skönt att slippa se dem, vi har det ju så bra.” Ungefär där kommer väl förslaget till tiggeriförbud in.

Världen har utvecklats enormt de senaste decennierna. Extrem fattigdom har minskat, med 30 procent på knappt tjugo år – trots att befolkningen ökar – men samtidigt ökar klyftorna mellan människor. De rika blir rikare. I västvärlden har flyktingkrisen gett bränsle åt populister och nationalister som förespråkar stängda gränser.

EU satsar nu på bistånd till de grannländer som tagit emot flest flyktingar från Syrien och har skiftat fokus på hur man ska jobba med humanitära kriser. Om det fungerar kan det verkligen bidra till förändring och solidaritet.

Det nya fokuset utgår från att utveckling inte kan vänta. Med långa och utdragna konflikter, eller klimatförändringar som gör hela områden obeboeliga, riskerar generationer att gå förlorade om världen främst satsar på att jobba humanitärt och delar ut matpaket och filtar. 

Därför vill man inom biståndet börja hantera flyktingkriser genom att bygga motståndskraftiga individer och samhällen – redan under flykten – där utbildning, hälsa, jämställdhet och företagsamhet ska kunna blomstra. I ett läge där de kan återvända hem ska de göra det som stärkta individer. Det kallas resiliens.

I förlängningen skulle man framöver kunna föreställa sig en ”skolpeng” som flyktingen får för att få utbildning. Liknande system kunde upprättas för all samhällsservice som utnyttjas i värdlandet.

Läs mer: Så ska världen hantera Syrienkrisen.

Läs mer: ”Fred byggs med hopp om en framtid”.

Så hur går det när alla internationella högdjur applåderar dessa idéer men ändå inte riktigt vill finansiera biståndets nya fokus? Fortfarande fattas i snitt 50 procent av pengarna i Libanon –  det grannland som tagit emot flest flyktingar per capita. 

I en unik satsning kommer nu OmVärlden och Sveriges största arabisktalande tidning Alkompis belysa de här frågorna. Hur ska man hindra att en hel generation går förlorad? Vad händer när pengar fattas? Hur påverkar flyktingarna landet, och hur påverkar biståndet landets infrastruktur?

Häng med till Libanon nästa vecka, möt flyktingar och de som jobbar med dem. Våra artiklar och debatter hittar du här på vår hemsida och i sociala medier. Och hjälp oss gärna: berätta vilka frågor du skulle vilja ställa till flyktingarna, biståndets aktörer och ansvariga politiker under #envärldpåflykt.

Vi syns i Libanon!

Ylva Bergman
chefredaktör OmVärlden