Go to main navigation
Ylva Bergman

Foto: Johanna Hanno

ledare

Kommer Trump att följa republikanernas anti-abortlinje?

Vad väljer Trump? Att slå mot världens fattigaste kvinnor – eller inse vilken gynnsam affär deras rättigheter är? Ylva Bergman skriver om hur de globala målen kan sättas på undantag under USA:s nye president.

I dag installeras Donald Trump som USA:s 45 president. Den stora frågan för biståndet blir om han kommer att följa linjen från tidigare republikanska presidenter, och att som ett av sina absolut första beslut som president återinföra en så kallad ”Global gag-rule”.

Det innebär att man hindrar alla internationella organisationer som får amerikanska biståndspengar att tala, informera om, eller utföra aborter. Ett beslut som aldrig kan införas på hemmaplan, eftersom det bryter mot det första tillägget i den amerikanska konstitutionen – yttrandefriheten.

Gag-rule är något som i högsta grad påverkar låginkomstländer. Bristande tillgång till preventivmedel, ofrivilliga graviditeter och förbud mot abort gör att många unga flickor tvingas sluta skolan och stöts ut från sina familjer. Flickor har fått kräla till fistulakliniker i Etiopien, för att de inte var färdigvuxna när de födde barn och underlivet sprack så de knappt kunde gå längre. De hasade sig fram nattetid till kliniken för att stanken av läckande urin och fekalier gjort dem till utstötta.

Så krossas ännu en flickas drömmar.

Så får ännu en familj sin start i livet i djup fattigdom, istället för tvärtom.

Men det har inte bekymrat tidigare republikanska presidenter.

Republikanen Ronald Reagan var den som först införde Gag-rule 1984. Den togs bort med exekutivt presidentdekret av Bill Clinton 1993, för att återinföras av George W Bush 2001, på den första dagen av hans ämbete, vilket applåderades av den kristna högern. Något av det första demokraten Obama gjorde var att ta bort den.

Så där håller det på.

Motarbetar kvinnors reproduktiva rättigheter

Fattiga länder, utsatta grupper, har fått betala priset för att amerikanska presidenter velat blidka hemmaopinionen, säkra röster och pengar till partiet.

En annan populär åtgärd för republikanska presidenter har varit att upphöra med finansieringen till FN:s befolkningsfond (UNFPA), som jobbar med frågor om rätten till sexuell och reproduktiv hälsa. Republikaner brukar också bråka om internationella deklarationer som Kairo- och Pekindeklarationen, där kvinnors reproduktiva rättigheter fastställs. Under republikanerna har USA ofta allierat sig med bakåtsträvande stater som Iran, eller katolska kyrkan, som är den enda religion som har status som land i FN.

Trots att färre kvinnor i dag dör av osäkra aborter och att det är en ekonomisk vinst för ett land när kvinnor har rätt över sina kroppar, eftersom de då mer sällan fastnar i fattigdom, så har USA ändå sett till att sluta dela ut kondomer till hiv-smittade, ungdomar och sexarbetare – och istället förespråkat avhållsamhet.

Sverige och andra länder har fått skjuta till miljoner för att pågående utvecklingsprogram inte skulle skadas.

I en värld när flyktingkriser och naturkatastrofer kräver extraordinära gemensamma insatser blir det olyckligt om dessa pengar nu återigen försvinner.

Tusentals kvinnor ska demonstrera

I morgon ska över 200 000 kvinnor delta i Women´s March on Washington. Syftet är att pusha den nya amerikanska regeringen i rätt riktning och visa på vikten av kvinnors rättigheter.

– Vi är inte anti-Trump, men pro-kvinnor, det är en pågående kamp för kvinnors rättigheter och just nu måste vi vara så högljudda det bara går, sa Tamika Mallory, en av initiativtagarna till amerikanska NPR.

Men många är oroliga för att Trump ska göra världen sämre. Han har beskrivits som en farlig narcissist som hämnas dem som gör honom illa. Hans nya regering består personer som inte gjort sig kända för att stå upp för människors lika värde.

Ett exempel är att Jeff Sessions, som föreslås till justitieminister, som flera gånger röstar för hårda abortlagar i USA, och ställt sig bakom ”The Unborn Victims of Violence Act från 2004” – en lag antagen av George W Bush, där det blev ett brott att döda ett foster om en gravid kvinna attackerades. Att ge foster den typen av rättigheter är ett steg på vägen för att totalförbjuda abort. Jeff Session har också upprepade gånger försökt dra in allt stöd till Planned Parenthood i USA.

Med en republikansk majoritet i både senaten och kongressen kan lagar som tidigare stoppas få större genomslag och påverka den globala fattigdomsbekämpningen.

Men de finns också de som hoppas att Trump affärskänsla får honom att inse vad som lönar sig i längden: att solenergi är den nya svarta, att vaccin räddar liv och sparar pengar, att kvinnors och hbtq-personer rättigheter skapar en rikare och friskare värld.