Go to main navigation
Spider

Foto: Ami Vitale/Bildbyrån Silver

Spider

Sida utredde inte misstänkt korruption

Den Sidafinansierade it-satsningen Spider misstänks vara utsatt för bedrägeri. Mer än två miljoner kronor är försvunna. OmVärlden kan avslöja att Sida har känt till problemen i minst ett år. Ändå har ingen revision genomförts och inga pengar har betalats tillbaka.

Spider, som arbetar med att utveckla it- och kommunikationsteknologi i utvecklingsländer, har sannolikt utsatts för korruption. En tidigare anställd på utbildningsministeriet i Tanzania misstänks ha förskingrat 440000 kronor från Spiders it-projekt i landet.

Spiders personal i Sverige kände i ett tidigt skede till korruptionsmisstankarna. Men i stället för att slå larm och tillsätta en revision betalade de ut ytterligare 720000 kronor till samma utbildningsministerium. Alla dessa pengar är nu borta.

Problemen uppmärksammades först när Astrid Dufborg under en period hoppade in som chef för Spider våren 2010. Hon gav då order om att en revisionsfirma omedelbart skulle upphandlas för att utreda vad som hade hänt. Samtidigt skrev hon brev till de ansvariga personerna i Tanzania och informerade den svenska ambassadören i landet om den misstänkta förskingringen.

Stockholms universitet, som är värd för Spider, ansåg dock att det var deras uppgift att upphandla en revisionsfirma. Men detta arbete gick trögt. Först efter sex månader, och upprepade påtryckningar från Astrid Dufborg och hennes kollegor, hade universitetet lyckats med upphandlingen. Trots att det nu har gått nästan tolv månader har fortfarande ingen revision kommit i gång.  

Universitetets långsamma hantering av ärendet är ett brott mot Sidas så kallade anti-korruptionsregel. Enligt den ska biståndsmyndigheten ”skyndsamt vidta relevanta åtgärder för att minimera eventuell skada och för att säkerställa en snabb utredning av korruptionsmisstanken”.

Sidas handläggare för Spider, Per-Einar Tröften, hävdar att han inte hade blivit informerad om korruptionsmisstankarna förrän vid ett möte med styrelsen i september 2010. Han anser att det är ”graverande” att man inte tidigare hade berättat för Sida om det inträffade.

– Sida skulle ha blivit informerat, det står i avtalet. Vi sade att vi förutsätter att Stockholms universitet agerar på detta, säger han.  

Men frågan är vad Sida egentligen visste. Enligt OmVärldens källor kände Per-Einar Tröften till problemen redan hösten 2009. Dessutom fanns det andra Sidaanställda som var informerade. I ett brev den 8 mars 2010 skriver till exempel Astrid Dufborg till Sveriges ambassadör i Tanzania, Staffan Herrström, om vad som har inträffat. En lokalanställd Sida-medarbetare vid ambassaden arbetade också med att bringa klarhet i vad som skett.

Utöver den misstänkta korruptionen i Tanzania har det under lång tid även funnits problem i Spiders svenska redovisning och administration. Drygt en miljon kronor saknades efter att Spiders kontor hade flyttats från KTH till Stockholms universitet där verksamheten nu är inrymd.

– De hade ett helt år på sig att föra över dessa pengar. Men det gjordes aldrig. Det var en ren konfiskation. Pengarna stannade på KTH och användes för helt andra ändamål, säger Astrid Dufborg.

Under sin tid på Spider informerade Astrid Dufborg Sida flera gånger om att pengarna inte hade betalats tillbaka, men de vidtog inga åtgärder. Sida bekräftar i dag att de har känt till bristerna i Spiders räkenskaper och att även ett antal revisioner av verksamheten pekade på att allt inte stod rätt till.

Enligt Per-Einar Tröften har dock inte Spider, eller Stockholms universitet, gjort sig skyldiga till något avtalsbrott. Detta har att göra med att det fanns ”svaga skrivningar” när det gäller krav på redovisning och revision i avtalet med Spider. Han beklagar detta och hävdar att det är Sidas fel att inte reglerna har varit tydligare.

– Vi tycker inte att Spider har agerat tillräckligt, men rent juridiskt har de agerat korrekt, säger Per-Einar Tröften.

Nils Resare

Spider är ett så kallat nationellt centrum för att utveckla it- och kommunikationsteknologi i utvecklingsländer. Verksamheten finansieras av Sida men är förlagd på Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Spider leds av en styrelse som representerar universitet, högskolor samt svenskt näringsliv. Verksamheten har en årlig budget på 15 miljoner kronor.