Go to main navigation

Skådespeleri stärker afghanska kvinnor

Monirah Hashemi har genom teaterundervisning arbetat för att stärka kvinnor och turnerar nu med teateruppsättningar runt om i världen för att fortsätta vara en röst åt de afghanska kvinnorna. Foto: Mustafa Hashimi

Bloggar om kvinnors rättigheter

Somaya Rezai hittade sin röst, och sitt engagemang för kvinnors rättigheter, när hon började blogga. Nu lever hon i exil men fortsätter vara en stark röst i från Sverige. Foto: Basir Seerat

Afghanistans kvinnor vägrar låta sig tystas

Trots att antalet medier ökat explosionsartat är det farligt att höja sin röst i Afghanistan. Många kvinnor förblir tysta men deras berättelser är en källa till kunskap, menar dramatikern Monirah Hashemi och bloggaren Somaya Rezai, som båda lever i exil och vägrar låta sig tystas. Samtidigt oroar de sig för att kvinnors rättigheter i landet är på tillbakagång.

– Alla flickor och kvinnor i Afghanistan har upplevt krig och har erfarenhet av landets traditioner. Oftast vågar de inte berätta om våld och kränkningar på grund av hederskulturen som skuldbelägger dem som dåliga kvinnor. Men så länge de döljer sina historier går förtryckarna fria och kunskap förlorad, säger Monirah Hashemi, som den 8 mars deltar i ett seminarium arrangerat av Svenska PEN.

Själv tvingades Monirah Hashemi fly till Sverige på grund av sitt arbete som dramatiker. Övertygad om att skådespeleri hjälper kvinnor att frigöra sig drev hon ett teaterkompani i Afghanistan, som också arbetade på landsbygden där hon menar att förtrycket är som störst. I samband med kurserna i skådespeleri fick deltagarna möjlighet att öva på att höja sina röster och inte vika undan med blicken. Och det de lärde sig kom att förändra dem även i vardagen. Även kvinnorna i publiken upptäckte att de delade erfarenheter med andra kvinnor.

Afghanistan har godkänt FN:s konvention om politiska fri- och rättigheter inklusive kvinnors likhet inför lagen, lika rätt till utbildning och rätt att arbeta. Och där yttrandefriheten är okränkbar och landet har en ny massmedialag för att stärka pressfriheten och förhindra censur. Men trots det ökade antalet dödade journalister förra året med femtio procent jämfört med året innan enligt en rapport från Amnesty International. Detsamma gäller antalet attacker mot journalister. I rapporten konstateras också att regeringen misslyckats att döma förövarna.

Antalet medier i Afghanistan fortsätter att öka, enligt den amerikanska organisationen Freedom House,  särskilt i huvudstaden Kabul, och på radio och TV kritiseras regeringen. Stadsbornas användning av internet och mobiltelefoni har vuxit explosionsartat, enligt Svenska Afghanistankommittén, vilket ytterligare breddat informationsflödet.
– När jag började med Facebook 2010 var det inga kvinnor som lade ut fotografier på sig själva eftersom de riskerade att framstå som prostituerade. I dag är det många som använder sina egna bilder. De sociala medierna lyser upp tillvaron för städernas unga kvinnor och bidrar till att förbättra deras situation steg för steg, säger bloggerskan Somaya Rezai som också gästar Svenska PEN den 8 mars.

När Somaya Rexai började blogga för åtta år sedan fick hon nya idéer och hennes röst förändrades. Nu twittrar hon från exilens Stockholm och skriver artiklar på afghanhumanright.org. Med syftet att öka kunskapen hos den afghanska befolkningen om mänskliga rättigheter och informera internationella aktivister om de brott som begås.

I dag finns det kvinnliga parlamentariker, domare och poliser i Afghanistan. Sedan talibanregimens fall går många fler flickor i skolan. Dock inte i samma utsträckning som pojkarna. Tretton år efter att NATO, med stöd av FN,  gick in i landet är läskunnigheten fortfarande låg, särskilt bland kvinnorna på landsbygden.
Även våldet mot flickor och kvinnor har ökat under förra året jämfört med året innan, enligt Amnesty International, men det är oklart om detta berodde på faktiskt ökat våld eller ökad medvetenhet och att det blivit enklare att anmäla brott. Lagen om avskaffande av våld mot kvinnor tillämpades emellertid endast i sjutton procent av alla rapporterade fall av våld mot kvinnor under året.

I en ny rapport varnar den brittiska biståndsorganisationen Oxfam att de landvinningar som gjorts sedan 2001 riskerar att gå förlorade om den nya regeringen inte står upp för kvinnors rättigheter. Oppositionen i parlamentet mot lagen om avskaffande av våld mot kvinnor är oroväckande. Djupt rotade traditioner, såsom utbyte av kvinnor för att lösa familjekonflikter, lever kvar. Kvoten för kvinnors representation i provinsparlamenten har minskat och de kvinnliga rösterna i fredsförhandlingarna med talibanerna lyser med sin frånvaro.

Både Monirah Hashemi och Somaya Rezai tror att de rättigheter och förbättringar som Afghanistans kvinnor tillskansats sig kan försvinna. Precis som Somaya Rezai fortsätter Monirah Hashemi att vara en röst för kvinnorna i landet genom teateruppsättningar i Sverige och turnéer runt om i världen. De framhåller båda två att det internationella samfundet måste fortsätta lyssna på och stödja Afghanistans kvinnor för att de ska våga göra sina röster hörda.


Text: Ann-Catrin Emanuelsson