Go to main navigation

Foto: Kent Klinch

Andra gången huset bombas sönder

Familjen Awja bor i tält strax intill den ruin som återstår av deras hem. Fr v Kamal och Wafaa med Ibrahim i famnen, Aomsyat och Sobhi. Framför dem står Diaa och Lulu. 

Foto: Kent Klinch

Bor i tält

Ibrahim och Lulu Awja leker bland ruinerna av deras hem. Nu bor de i tältet i bakgrunden.

Foto: Kent Klinch

Hälsorisk

Intill de åtta öppna bassängerna med avloppsvatten reser sig bostadshus. Hälsoriskerna är stora. 

Foto: Kent Klinch

Avloppsbassäng

I brist på ett fungerande reningsverk samlas avloppsvattnet i öppna bassänger fär bakterier, virus och svampsjukdomar frodas. 

REPORTAGE

Avloppsvatten pumpas rakt ut i naturen

Ett par av de vattenreningssystem som slogs ut av Israel under kriget i Gaza var svenskfinansierade biståndsprojekt, som ännu inte kunnat repareras. Avloppsvatten från tusentals hushåll pumpas fortfarande rakt ut i naturen.

När familjen Awja levde i hus hade de rinnande vatten och var uppkopplade till avloppssystemet. Idag köper de vatten av en bonde som bor intill deras sönderbombade hem. En pump och en vattentank står uppallade bakom deras tält.

– Vi får vatten den vägen, nu säger Kamal Awja.

Vattnet som familjen köper från bonden kostar dubbelt så mycket som när de levde i hus som var anslutet till ledningssystemet. Deras gamla tvättmaskin finns kvar, men används sällan på grund av vattenbrist.

Avloppsvattnet från köket och duschen leds ut från tältet i ett rör som slutar en bit bort på marken. Runt utflödet surrar massvis med flugor. Samma sak i köket inuti tältet. Där fungerar ett fat med insektsgift som flugfångare.

– Vi har fått mycket flugor nu efter vintern, men jag vet inte vad vi kan göra åt problemet. Det blir värre för varje dag, säger Kamal Awja.

Toaletten utgörs av en grop i marken omgiven av ett plastskynke fäst på pinnar. Även här är det gott om insekter. För att råda bot på myrproblemet har familjen köpt sängar, men både myror och möss fortsätter att söka sig in under lakanen.

Det är andra gången på fem år som deras hus i Atatra, i norra Gaza, bombas sönder. Första gången var under kriget 2008-2009 då de också förlorade sin då elvaårige son Ibrahim. Andra gången var under den gångna sommarens krig.

Sedan dess lever Kamal och Wafaa Awja i ett tält med sina fem barn. Sju-åtta meter från tältet reser sig en hög av cement som en gång utgjorde deras hem. Det enda som klarade sig efter att stridsvagnar och bulldozers gjort sitt var ytterdörren. Den utgör nu entrédörr till tältet.

Följer man de numer trasiga avloppsledningarna från ruinerna av familjens hus når man vattenreningsverket i Beit Lahia. Här samlas avloppsvatten från de drygt 300 000 hushållen i norra Gaza som fortfarande är uppkopplade till ledningssystemet .

Vattenreningsverket i området klarar av att rena drygt 8 000 – 10 000 kubikmeter av de totalt 30 000 kubikmeter avloppsvatten som norra Gaza producerar varje dag. Resten leds ut i åtta öppna bassänger.

– Tidigare hade vi en bassäng med avloppsvatten. Nu är vi tvungna att ha fler och de har blivit ett miljöhot, säger Rebhy El-Sheikh, biträdande chef för vattenmyndigheten i Gaza.

Öppna avloppsbassänger medför hälsorisker genom spridning av patogener, som bakterier, virus och svampsjukdomar. Bassängbottnarna är täckta av lera men risken att vattnet sipprar ned till grundvattnet är stor.

Många ledningar har också bombats sönder varför stora delar av Gazas avloppsvatten aldrig når fram till något vattenreningsverk. Istället pumpas de rakt ut i naturen. En del avloppsvatten leds direkt ut i Medelhavet.

Det råder badförbud i hela Gaza.

Sverige har finansierat tre vattenbrunnar, fyra pumpstationer för avloppsvatten och flera ledningar för avloppsvatten i norra Gaza.

Text: Sven Rosell