Go to main navigation
Yves Leterme

Foto: European Council (CC BY-NC-ND 2.0)

LÖNELISTAN

Cheferna för Idea tjänar mest i bistånds-Sverige

OmVärldens årliga kartläggning av chefslönerna inom branschen för bistånds- och utvecklingssamarbeten innebär ett stort trendskifte. Till skillnad från tidigare år lämnar alla ut sina löner. Samtidigt är skillnaderna fortsatt enorma. Bäst tjänar cheferna på mellanstatliga Idea.

OmVärlden har inte vänt sig till Skatteverket, utan direkt till organisationerna själva. Därför redovisas endast nettolönerna bland cheferna hos den mellanstatliga demokratiorganisationen Idea. Trots detta går det att konstatera att de fyra högsta cheferna på Ideas Stockholmskontor, Yves Leterme, Keboitse Machangana, Adam Boys och svenska Karin Gardes, som är den enda av de fyra som betalar skatt i Sverige, är det absolut högst betalda i hela branschen.

Som OmVärlden tidigare rapporterat i flera artiklar har Idea av Utrikesdepartementet tilldelats särskilda privilegier som gjort att de inte behövt vara lika transparenta med sina pengar som andra biståndsaktörer i Sverige. De har betalat ut konsultarvoden i miljonklassen, bistått chefer med räntor och amorteringar på bostadslån och fått dyrt möblemang och kontoret på Strömsborg i Stockholms ström betalat genom svenska biståndsmedel. Inget av detta har funnits öppet redovisat, utan kommit OmVärlden till del via interna källor.

Ideas kommunikationschef Raul Cordenillo hävdar nu att detta till viss del kommer att förändras framöver. I början av maj i år ingick Idea ett nytt avtal, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) som gör att de har ökade redovisningskrav på sig.

– Avtalet kräver att vi är transparenta, vilket innebär att jag har möjlighet att tillhandahålla information om nettolöner till allmänheten och journalister, bruttolönen är dock konfidentiell information, förklarar Raul Cordenillo.

Enligt Raul Cordenillo ska Idea i 2015-års finansiella redovisning helt leva upp till de nya internationella avtalet och 2016 ska de även leva upp till Global Reporting Standards kring hållbarhet. Inget av avtalen garanterar att Idea framöver kommer vara lika transparenta som övriga aktörer inom den svenska utvecklingsbranschen.

Få förändringar på listan

Ideas chefer har legat överst på OmVärldens lista på chefslöner i flera år. Listan skiljer sig inte heller i övrigt mycket från tidigare år. Efter Idea kommer Postkodlotteriets och Swedfunds respektive chefer. Först därefter, kommer biståndsminister Isabella Lövin.

Tre aktörer har haft synpunkter på syftet med listan. Näringslivets internationella råd (NIR), som tidigare inte velat medverka, och Postkodlotteriet menar att de inte sysslar med bistånd. Även Union to Union antyder att deras chefslön inte betalas med enbart biståndspengar och därför inte borde vara med på listan.

Från att tidigare talat om löner inom "biståndsbranschen" redogör nu OmVärlden för löner bland chefer hos aktörer som jobbar med utvecklingsfrågor i utlandet, granskar dessa aktörer eller utför konsultuppdrag åt dem. Därför har NIR valt att medverka i år.

Det finns också en tydlig skillnad i hur de olika aktörerna på listan agerar kring frågan om chefslöner. Med undantag för We Effect och Vi-skogen redovisar alla de stora insamlingsorganisationerna de högsta chefernas löner tydligt på sina hemsidor. På We Effect kan de inte förklara varför det är så och menar att man inte vill dölja något. Bland de aktörer om inte direkt arbetar med insamling är det svårare. Sammantaget är det ändå enklare att få fram informationen än vad det var för två år sedan.

OmVärlden har också valt att utöka listan till att inkludera alla Sidas ramorganisationer, alla partianknutna organisationer och ytterligare ett par andra aktörer. Då chefsposterna på konsultbolaget SIPU International och Kristdemokratiskt internationellt centrum (KIC) är vakanta saknas löner för dem. Förra året tjänade cheferna på dessa organisationer 74 700 kr respektive 46 000 kr i månaden.

Bland de partianslutna organisationerna sticker Jarl Hjalmarsson Stiftelsen ut då chefen Eva Gustavsson inte är anställd, utan är utsedd till managing director av stiftelsens styrelse. 

– Men jag har inget att dölja, säger hon. Jag får min inkomst från Moderaterna där jag är anställd som internationell chef och min månadslön är 48 000 kronor före skatt.

I arbetet, som är en heltidstjänst, ansvarar hon bland annat för bilaterala partisamarbeten. Utöver sin tjänst på Moderaterna sköter hon sitt uppdrag på Jarl Hjalmarson Stiftelsen som omfattar cirka 40–50 procent. Eva Gustavsson har även politiska uppdrag för Solna kommun och sitter bland annat i kommunfullmäktige med ett årsarvode på cirka 37 500 kronor före skatt.

(Slutet på artikeln är redigerat efter att kommentar från Eva Gustavsson inkommit)

Text: Felicia Karlsson, Agneta Larsson och Erik Halkjaer

Hela listan: Månadslöner för chefer inom utvecklingsbranschen

(Överst på listan hamnar fyra chefer från Idea, som dock endast redovisat sina nettolöner i vår granskning)

1. Yves Leterme, generalsekreterare, Idea

Netto: 14 362 euro (cirka 133 200 kronor)

2. Keboitse Machangana, programchef, Idea

Netto: 11 699 euro (cirka 109 646 kronor)

3. Adam Boys, administrativ chef, Idea

Netto: 11 134 euro (cirka 104 351 kronor)

4. Karin Gardes, chef för externa relationer, Idea Netto: 10 607 euro (cirka 98 400 kronor)
5. Niclas Kjellström-Matseke, Nova Media, vd, Postkodlotteriet 157 000 kronor (+ möjlighet till årlig bonus på max 4 månadslöner)
6. Anna Ryott, vd, Swedfund 139 979 kronor
7. Isabella Lövin, UD, biståndsminister 124 000 kronor
8. Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida 117 500 kronor
9. Bo Netz, överdirektör, Sida 99 700 kronor
10. Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden (WWF) 95 000 kronor
11. Ulrika Modéer, UD, statssekreterare åt biståndsministern 94 000 kronor
12. Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen 92 500 kronor
13. Ulrika Årehed-Kågström, generalsekreterare, Röda Korset 90 200 kronor
14. Morten Kjaerum, chef, Raoul Wallenberg Institutet 90 000 kronor
15. Anneli Rogeman, vd, We Effect och Vi-skogen 89 776 kronor
16. Véronique Lönnerblad, generalsekreterare, Unicef Sverige 82 353 kronor
17. Johan L. Kuylenstierna, vd, Stockholm Enviroment Institute 81 600 kronor
18. Sonja Daltung, kanslichef, Expertgruppen för Biståndsanalys 77 000 kronor
19. Catharina Gehrke, generalsekreterare, SOS Barnbyar  

77 000 kronor

20. Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare, Plan Sverige 77 000 kronor
21. Kristina Henschen, kanslichef, Union to Union (fd LO/TCO Biståndsnämnd) 73 433 kronor
22. Per Giertz, vd, Orgut 73 868 kronor
23. Jens Orback, generalsekreterare, Palmecentret 71 128 kronor
24. Erik Lysén, internationell chef, för Svenska kyrkan 67 500 kronor
25. Jonas Borglin, vd, Näringslivets internationella råd 65 000 kronor
26. Roberth Hårdh, chef, Civil Rights Defenders 65 000 kronor 
27. Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen 64 687 kronor
28. Catharina Schmitz, vd Indevelop 64 000 kronor
29. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén 63 800 kronor
30. Annica Sohlström, generalsekreterare, Forum Syd 60 000 kronor
31. Louise Gauffin, generalsekreterare, Oxfam Sverige 59 100 kronor
32. Katinka Lindholm, generalsekreterare, Sverige för UNHCR 58 700 kronor (justerat ned efter artikelns publicering från 87 387 kronor, som inkluderade sociala avgifter m.m.)
33. Christine von Sydow, generalsekreterare, Action Aid 58 500 kronor
34. Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna 56 000 kronor
35. Mari Mörth, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser 50 392 kronor
36. Maria Lagus, kanslichef, MyRight 50 300 kronor
37. Catherine Isaksson, generalsekreterare, Centerns Internationella stiftelse 48 200 kronor
38. Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia 46 500 kronor
39. Eva Christina Nilsson, generalsekreterare, Svenska Missionsrådet 46 000 kronor
40. Martin Ängeby, generalsekreterare, Swedish International Liberal Center 46 000 kronor
41. Erik Halkjaer, chefredaktör, OmVärlden 45 000 kronor (heltid, anställd på 75 %)
42. Niclas Lindgren, director, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete 44 500 kronor
43. Chris Ormalm, generalsekreterare, Green Forum 43 000 kronor
44. Joel Nilsson, internationell sekreterare, Vänsterns Internationella Forum 38 000 kronor 
45. Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna 33 580 kronor
46. Eva Gustavsson, managing director, Jarl Hjalmarsson Stiftelsen Är ej anställd som chef och gör uppdraget ideellt på uppdrag av styrelsen för stiftelsen. Får sin lön från Moderaterna där hon är anställd som internationell chef.