Go to main navigation
Några volontärer lastar förnödenheter.

Några volontärer lastar av förnödenheter till en klinik vid flyktinglägret Bajid Kandal 2, nära gränsen mellan Syrien och Turkiet.

Foto: Anna-Catrin Emanuelsson

REPORTAGE

Engagemanget för Kurdistan avtar hos svensk-kurder

För ett år sedan mobilserade svensk-kurder över hela landet egna hjälpinsatser åt de flyende undan Islamiska Staten i norra Irak. Behoven och engagemanget kvarstår än idag, men insamlingarna går på sparlåga. Kurdiska Läkarsällskapet hoppas att ett nytt 90-konto ska hjälpa.

– Bara i Kurdistan finns närmare en miljon internflyktingar. Alla vet att det ställs stora krav på stiftelser med 90-konto. Vi hoppas få fler att stödja vårt humanitära arbete, säger Lokman Atroshi, svensk-kurdisk läkare och en av grundarna till Kurdiska läkarsällskapets (KLS).

Det var april 2014 när vi sågs senast, i det svenska sjukhusets kafeteria i Erbil. Då var optimismen på topp i den irakiska regionen Kurdistan. Politiken och ekonomin gick på högvarv. Hotell och shoppingcenter sköt i höjden.

Med Islamiska staten (IS) har förutsättningarna ändrats. Peshmerga strider vid fronten. Den irakiska regeringen håller inne regionens budget. Antalet internflyktingar ökar fortfarande.

När tusentals yezidikurder flydde IS brutalitet i Sinjar i augusti förra sommaren var Lokman Atroshi och två andra svensk-kurdiska läkare först på plats med vattentermosar, mediciner och stetoskop. Flyktingarna var utmattade och uttorkade. Media kom efter några dagar. FNs flyktingorgan UNHCR slog upp tält och läkarna tog över driften av det nya lägret Bajid Kandal.

– Jag är i den åldern att jag vill göra sådant som jag känner starkt för. Jag minns hur det är att vara flyktingbarn. I dag har jag personliga relationer till dem som bor i lägret. Därför vill jag fortsätta hjälpa.

Omfattande ideellt arbete

Läkarsällskapets största givare under året har framför allt varit vänner och bekanta som betalat via sms till sällskapets konto. Ett tiotal läkare i Sverige avsatte även extrainkomster som stafettläkare till insamlingarna. Själv skrev Lokman Atroshi sjuhundra brev till kunder inom företagshälsovården.

Som flera andra på det svenska sjukhuset i Erbil har Lokman Atroshi arbetat gratis på lediga fredagar och lördagar. Han poängterar att alla volontärer gjort en fantastisk insats, speciellt de läkare som rest ned under några lediga veckor för att hjälpa till i lägret.

Många svensk-kurder reagerade spontant på IS offensiv mot yezidikurderna i Irak och de syriska kurderna i Kobane, i norra Syrien. De startade hjälporganisationer och delade ut förnödenheter. Lokala media i Sverige rapporterade om deras engagemang.

– Jag är själv kurd och påverkades starkt av bilderna på flyende yezidier. Jag frågade mina vänner och släktingar på Facebook om vi skulle göra något och plötsligt var vi jättemånga, säger Karim Zryan i Örebro, som startade organisationen Där det behövs.

Förra hösten ägnade Karim Zryan all sin lediga tid åt hjälparbete. Han tog tre veckors semester och flög till Erbil tillsammans med sin bror. När deras fullastade lastbil kom fram till den turkiska gränsen var de på plats.

Karim Zryan och hans bror tog hjälp av stockholmaren Derya Berwari, från organisationen Humanitär Initiativtagare, som redan hunnit skicka kläder och hygienartiklar med två lastbilar. Därefter lyckades Karim Zryans organisation få i väg ytterligare en lastbil, den här gången till Kobaneflyktingarna i Suruc i Turkiet.

– Sammanlagt kostade transporterna ungefär 100 000 kronor. Vi samlade också läkemedel. Dem skickade vi via Kurdiska Läkarsällskapet gratis med flygbolaget Zagros. Svenska sjukhusets personal mötte upp i Erbil. Värdet uppgick säkert till flera 100 000 kronor, säger Karim Zryan.

Han är mån om att nämna alla volontärer och andra ideella samarbetsorganisationer. För honom kändes det viktigt att de själva kontrollerade att allt fungerade, från insamling, sortering och paketering i Sverige till leverans och fördelning av kläder och leksaker i flyktinglägren.

– Vi är övertygade om att det var bäst att ta tag i allt själva. Hos de stora organisationerna försvinner mycket i administrativa kostnader. Vi redovisade med foton och kvitton på Facebook, säger han.

Mest effektivt att köpa på plats

Även Ergin Dewrim Kara i Trollhättan började samla kläder och kontanter till medicin när han förra året såg hur kurderna flydde undan IS brutala våld. Precis som Karim Zryan gick all tid efter jobbet till ideellt arbete och han bekostade extra utlägg såsom marknadsföring och resor.

– Nu är vi inte så många aktiva, men som mest var vi kanske femtio ungdomar som sålde fredsband och t-shirts. Det gick jättebra. Så sent som i april åkte två av våra tjejer till Turkiet där de köpte bröstmjölksersättning, leksaker och kläder för 100 000 kronor, som de delade ut till flyktingarna från Kobane, säger Ergin Dewrim Kara från Riksorganisationen för flyktingbarn.

I stället för att fortsätta samla kläder började Ergin Dewrim Kara och hans kompisar sälja fredsband och t-shirts på nätet för att få in kontanter. Enligt Karim Zryan var det många som efter några månader kom fram till att det var mest effektivt att samla pengar i Sverige och köpa grejer på plats i Kurdistan eller Turkiet. Det visade sig att lastbilstransporter och krångliga tillstånd vid gränsövergångarna blev alltför dyrt.

Fortsatt stora behov

Ergin Dewrim Kara hoppas att försäljningen ska fortsätta och att de ska kunna åka till den kurdiska regionen i Irak i början av hösten. Han menar att även om det inte pratas lika mycket längre så vet de som följer kurdiska nyheter att behoven fortfarande är omfattande.

– Just nu går insamlingen av pengar trögt. Medias fokus är någon annanstans och folk känner att de inte kan hjälpa alla. Vi har 30 000 kronor, men väntar tills vi har 100 000 kronor. Vi har lärt oss att i flyktinglägren måste alla få något, annars tycker de det är orättvist, säger Karim Zryan.

Även Lokman Atroshi tror att insamlingarna i Sverige är beroende av medias bevakning och vet av erfarenhet hur svårt det är att dela ut saker i ett flyktingläger. Enligt honom har många i Sverige som engagerat sig och samlat in material och pengar till de behövande i norra Irak behövt praktisk hjälp av folk på plats i Irak eller vid gränsen mellan Turkiet och Syrien.

– För att upprätthålla kvalitén i Bajid Kandal kan vi inte förlita oss enbart på ideellt arbete. Däremot om folk i Sverige kan fortsatta samla mediciner, transporterar vi mer än gärna hit dem och distribuerar dem. Enligt våra beräkningar behöver vi minst 180 000 kronor per månad för att driva kliniken, säger han och medger att han är orolig för hur de ska kunna fortsätta hjälparbetet efter sommaren.

Otydlig redovisning bland svensk-kurdiska ideella insatser för internflyktingar

Där det behövs
Har skickat två lastbilar med insamlade kläder och leksaker, och mediciner och sjukvårdsutrustning gratis med flyg. Samlat in ytterligare 30 000 kr under våren. Ungefärliga utgifter, utöver arbetstimmar, enligt dem själva: 100 000 kronor till lastbilshyra och bränsle.

Humanitär Initiativtagare
Har skickat tre lastbilar med insamlade kläder, leksaker, täcken, filtar, hygienartiklar och blöjor. Har samlat in ytterligare 78 800 kr för inköp av vaggor och mediciner som köptes på plats. Utgifter utöver arbetstimmar beräknas till noll eftersom transporterna efterskänktes av företag. Likaså fick man alla kartonger gratis.

Riksorganisationen för flyktingbarn (RFB)
Har under året samlat in 100 000 kronor genom att sälja fredsband och t-shirts. Insamlingen har finansierat inköp av bröstmjölksersättning, läkemedel och kläder i Turkiet, till förmån för flyktingbarn från Kobane.

Kurdiska läkarsällskapet (KLS)
Samlade under hösten förra året in 1,2 miljoner kronor. De fick även åtta ton läkemedel och sjukvårdsmaterial, som fick fraktas ner till Irak. Ytterligare utgifter i den akuta fasen var 2 000 vattentermosar, som köptes på plats. Tio läkare från Sverige reste ner, arbetade gratis och betalade flygresor och logi själva. De största utgifterna i lägret är mediciner, löner till lokalanställd sjukvrådspersonal och annan personal. Totalt 21 personer. Fick ett 90-konto för sin insamlingsstiftelse Help Kurdistan den 26 maj 2015.

Av: Ann-Catrin Emanuelsson