Go to main navigation

Foto: Kent Klinch

Bombat vattentorn

Infrastrukturen ligger i ruiner på flera håll i Gaza. Här ett raserat vattentorn och intilliggande bostadshus i ruiner, i Senna, i sydöstra Gaza.

Foto: Kent Klinch

Avloppsbassäng

I brist på ett fungerande reningsverk samlas avloppsvattnet i öppna bassänger fär bakterier, virus och svampsjukdomar frodas. 

REPORTAGE

“Förstörelsen av vattenreningsverket var avsiktlig”

Israels attacker mot Gaza slog ut stora delar av områdets vatten- och elförsörjning. Frivilliga som försökte reparera skadorna gjorde det med risk för livet, och kämpar än idag med att få el, vatten och avlopp att fungera. OmVärlden har träffat några av dem.

– Jag kunde inte föreställa mig att en supermaktsarmé skulle använda så avancerade vapen mot handeldvapen. Det här kriget var värre än något annat jag bevittnat, upplevt på film eller i det verkliga livet, säger Monther Shoblak, som ansvarar för vattenförsörjning och avloppsvatten i flera av Gazas kommuner.

Under sju veckor i juli och augusti förra året bombade israeliskt flyg och krigsfartyg Gazaremsan. Stridsvagnar körde in över området och efter dem kom bulldozers som rev bostäder, moskéer, sjukhus, skolor och en mängd andra byggnader och infrastruktur

Gazas enda kraftverk, som bland annat finansierats av svenska biståndspengar skadades svårt av beskjutningen. Så även vattenreningsverk, också de delvis svenskfinansierade. Utan el stannade pumparna för vattenförsörjningen och avloppsreningen. Stora delar av ledningssystemet för dricks- och avloppsvatten förstördes också.

– I de tidigare krigen har vi kunnat reparera, men det var omöjligt under det här kriget. Synliga vattentankar och pumpstationer besköts. Förstörelsen var avsiktlig, säger Monther Shoblak när han visar runt bland förstörda vattentankar i norra Gaza.

Vattenbristen blev akut under kriget, och fick utstå ytterligare påfrestningar när flyende människor fick trängas i redan extremt tätbefolkade områden. Skolorna som kom att fungera som flyktingförläggningar hade inte vatten- och avloppssystem som klarade så många människor.

Tekniker som försökte genomföra reparationsarbeten skadades och dödades. Avloppsvatten gick in i ledningar med renat vatten. Monther Shoblak försökte dirigera arbetet hemifrån via sin mobiltelefon, som långa stunder inte gick att ladda på grund av dålig tillgång på el.

– Jag hade telefonkontakt med den israeliska armén, men jag kunde inte garantera säkerheten för min personal. Allt som rörde sig besköts.

Det hände att israelisk militär gav klartecken för reparationer men att personal ändå blev beskjuten. Åtta av vattenmyndighetens anställda dödades medan de var i färd med reparationsarbeten. De flesta av dem var frivilliga.

En av dem som själv besköts medan han försökte laga en trasig vattenpump var Iyad Hamad, som ansvarar för vattenförsörjningen i samhället Beit Hanoun, i norra Gaza.

– Alla här i området flydde till skolor under bombardemanget. Vattnet forsade ut på gatorna. Jag var här för att laga en läcka när en projektil slog ner tio meter från mig, säger Iyad Hamad.

När projektilen slog ner befann sig Iyad Hamad tillsammans med två kollegor intill sin bil. Arbetskamraterna fick psykiska besvär efter händelsen och har omplacerats till kontorsarbete. Svårast, tycker han, har varit att prata med de egna barnen om kriget. Hans barn är mellan 6 och 16 år.

Idag är pumpstationen tillfälligt reparerad, men hålet ned till källan har skadats så att röret slår mot väggen när pumpen är igång. Ett nytt hål måste borras. En ny manöverpanel har installerats. Den gamla står intill, sönderskjuten, men kan användas för reservdelar.

Israels blockad försvårar arbetet. All byggnadsmaterial och annan utrustning som köps utifrån måste godkännas av israeliska myndigheter innan de kan föras in till Gaza. Det kan ta lång tid. Besked om klartecken eller avslag för införsel kan dröja i månader eller till och med i år.

Ett ödets ironi är att byggnadsmateriel som cement, metaller och grus köps från Israel. En stor del av det som israelisk trupp ödelagt ersätts alltså av varor köpta från Israel.

Byggnationen och reparationen av det vattenreningsverk som Sverige varit med att stötta med biståndsmedel har kraftigt försenats. Dels för att det skadades svårt av det israeliska bombardemanget, men också på grund av de långa införseltider.

Så länge reningsverket inte står klart hamnar allt avloppsvatten i öppna bassänger där bakterier och virus frodas frodas. Trots motgångarna och bristen på resurser är målsättningen är att det ska stå klart senare i år.

Text: Sven Rosell