Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Vilka anklagelser förekommer när det kommer till att kritisera biståndet? OmVärlden listar de vanligaste.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

De vanligaste anklagelserna - så attackeras biståndet till Palestina

Kritiken mot bistånd och organisationer verksamma på Västbanken, Gaza och i de palestinska flyktinglägren lutar sig ofta mot en liknande retorik. OmVärlden har gått igenom de mest återkommande argumenten.

Syftet med det nuvarande svenska biståndet till Palestina är att stödja palestinskt statsbyggande och bistå palestinier att bo kvar. Det är viktigt att komma ihåg att de palestinska områdena är ockuperat av Israel, eller blockerade, och att bosättningspolitiken fortgår, att människor tvingas bort från sina hem och att rörelsefriheten kontrolleras av israelisk militär i många områden.

I debattartiklar, i frågor till ansvariga ministrar i Sverige, och i andra länder återkommer anklagelser som ofta är baserade på NGO Monitors rapporter. Där framställs enskilda händelser, en israelisk källa eller familjekoppling som representativt för allt bistånd till palestinier.

Läs mer "Så blandas sanning och lögn".

OmVärlden har gått igenom inkomna frågor till riksdagen, UD, SIDA, debattartiklar och talat med diplomater från olika länder. Här är några återkommande exempel som lyfts fram för att kritisera hela biståndet.