Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående: Bojkottrörelsen hotar Israels existens.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående: Bojkottrörelsen hotar Israels existens

De som står bakom bojkott menar att det är ett fredligt sätt att protestera mot ockupationen som ryms inom yttrandefriheten.

I sin kritik av Palestinabiståndet påstår NGO Monitor  ofta att organisationer som står bakom BDS-rörelsen verkar för att staten Israel ska förklaras olaglig. De anklagas för att ha en anti-semitisk strategi som vill underminera en judisk stat

I juli 2018 gick 40 internationella judiska grupper samman i ett gemensamt uttalande om deras växande oro för att de som stödjer olika varianter av bojkottrörelsen nu kallas anti-semiter för att de kritiserar Israel.    

BDS, som står för ”Boycott, Divestment and Sanctions”, är ingen egentlig organisation utan snarare en opinionsrörelse till vilken organisationer och enskilda anslutit sig. Rörelsen bildades den 9 juli, 2005, på ettårsdagen av Internationella Domstolens (ICJ) beslut om dragningen av den israeliska muren mot Västbanken. Domstolen fann att Israel har rätt att bygga en mur längs Gröna Linjen, det vill säga gränsen mellan Israel och ockuperat område, men att långa avsnitt byggts inne på ockuperat område, vilket är en faktisk annektering av ockuperad mark. Israel ålades att sluta bygga muren på ockuperat område, riva den olagligt byggda delen och gottgöra de palestinier som lidit skada. Inget av detta har skett – istället har Israel fortsatt att bygga muren på ockuperad mark.

Bojkottrörelsen inspirerades av den internationella kampanjen mot apartheid som framgångsrikt använde handels-, besöks- och idrottsbojkotter mot Sydafrika. Liksom i fallet Sydafrika är det en icke-våldsrörelse som förespråkar konsumentbojkotter, avstående från investeringar i Israel och på ockuperat område samt internationella sanktioner som påverkansmedel.

Det här är bojkottrörelsens mål: 

1) att Israels ockupation och kolonisering av det territorium som erövrades 1967 upphör

2) att Israels arabiska befolkning tillerkänns fullständiga mänskliga rättigheter

3) att de palestinska flyktingarnas rätt att återvända främjas i enlighet med FN-resolutionen 194.

Flera av de regeringar som kritiseras av NGO Monitor för sitt bistånd till palestinska organisationer har förklarat att man inte anser att bojkotter och sanktioner ska användas mot Israel. Däremot är det EU:s och dess medlemsstaters politik att företag inte ska investera på ockuperat område, alltså på Västbanken och i östra Jerusalem.

FN: Internationellt accepterat att protestera

Regeringsföreträdare i flera givarländer har också uttryckt att man ser det som legitimt och en del av yttrandefriheten att förespråka bojkotter och sanktioner, liksom anti-apartheidrörelsen gjorde på sin tid. Sådana uttalanden har gjorts av bistånds- och utrikesministrar ibland annat Nederländerna, Belgien, Irland, Danmark och Sverige. FN:s särskilde rapportör för yttrandefrihet sa vid ett besök i Israel och Palestina 2011: ”att uppmana till eller delta i bojkotter är en del av yttrandefriheten som är fredlig, laglig och internationellt accepterad.”

Redaktionen