Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående: Ekumeniska följeslagarprogrammet ”tränar anti-israeliska aktivister”.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående: Ekumeniska följeslagarprogrammet ”tränar anti-israeliska aktivister”

Frivilliga som följer palestinska barn till skolan för att skydda dem mot bosättare anklagas för hat och stoppas på flygplatsen.

I en debattartikel i GP den 28 juni kritiserar NGO Monitors europachef Palestinabiståndet, bland annat det så kallade följeslagarprogrammet, som påstås träna anti-israeliska aktivister och ge stöd till palestinska teologer som rättfärdigar terroristattacker och främjar antisemitism, uttryckt i det så kallade  Kairodokumentet. Det sistnämnda är uttalande av kristna palestinier om det som händer palestinier och Jerusalem och en vädjan om att öppna upp för kärlek till alla.

Det handlar om det Ekumeniska Följeslagarprogrammet (EAPPI), som efter förfrågan från palestinska kyrkoledare sedan 2002 drivs av Kyrkornas Världsråd med aktivt svenskt deltagande, samordnat av Sveriges kristna råd.

EAPPI-volontärer från Sverige och andra länder finns närvarande på ockuperat område i östra Jerusalem och Västbanken, där palestinier riskerar utsättas för våld och trakasserier från israeliska bosättare eller soldater. Genom att följa barn till skolan, observera och dokumentera vad som sker vid checkpoints och gränsövergångar upprättar volontärerna en ”skyddande närvaro”. En utvärdering 2016 visade att palestiniers känsla av säkerhet ökar och risken för våld minskar när EAPPI är på plats.

EAPPI är del av det FN-ledda systemet för humanitärt skydd och har nära relationer till israeliska MR-organisationer som B’Tselem, Machsom Watch och Breaking the Silence med vilka de delar målsättningen att ockupationen måste upphöra. När volontärerna återvänt hem efter tre månader föreläser de om konflikten och sina erfarenheter på hemorten. Vid flera tillfällen det senaste året har svenska följeslagare stoppats på flygplatsen i Tel Aviv och tvingats återvända.

”Följeslagarnas uppgift är att finnas i konflikten som en skyddande internationell närvaro och solidariskt stötta palestinier och israeler som också verkar för fred genom ickevåld” säger Följeslagarprogrammets samordnare Ann-Sofie Lasell till Omvärlden. ”Programmet är inte anti någonting – det är för Israel, för Palestina och för fred”.

Redaktionen