Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående: Europeiskt bistånd går till terroristgrupp.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående: Europeiskt bistånd går till terroristgrupp

Inga handfasta bevis finns för påståendet att EU:s biståndsmedel finansierar PFLP:s verksamhet.

I november 2016 publicerade NGO Monitor sin rapport "The European-Funded NGO PFLP Network". Rapporten sägs visa starka personband mellan PFLP, Folkfronten för Palestinas Befrielse och diverse palestinska människorätts- och humanitära organisationer. Organisationer som får pengar från europeiska bidragsgivare, bland annat Sverige.

PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) är en palestinsk marxistisk organisation som bildades efter sexdagarskriget 1967. Organisationen, som har en politisk och en militär gren, Ali Abu Mustafabrigaden, är förbjuden i Israel och står på bland annat USA:s och EU:s lista över terrororganisationer.

Läs mer: Vad är PFLP?

Misstänkta personkontakter lyfts fram

NGO Monitors påstående att utländska biståndspengar på indirekta vägar går till PFLP:s verksamhet saknar grund.

Först och främst därför att givarländerna skulle begå ett brott om så vore fallet – stöd till terrororganisationer är förbjudet, både i EU och USA. Allt bistånd till palestinska organisationer granskas mycket noggrant.

Men NGO Monitor hävdar att det finns misstänkta personkontakter mellan de mottagande organisationerna och PFLP. Den slutsatsen är långtifrån självklar. Ett svenskt eller europeiskt bidrag till, exempelvis, ett jordbruksprojekt, en förskola eller till rättshjälp för någon som kommit i klammeri med ockupationsmakten, är inte nödvändigtvis ett bidrag till terror. Även om någon i ledningen för den mottagande organisationen är, eller "misstänks" vara, medlem i PFLP. Eller som i några fall "misstänks" ha varit det i ett tidigare liv, eller "förmodas" vara släkt med någon som "påstås" ha varit medlem i PFLP.

En del av rapportens uppgifter är kanske korrekta. Som att Shawan Jabarin på organisationen Al-Haq åtminstone har ett förflutet som aktivist inom PFLP. Men de länkar rapporten använder sig av för att styrka sitt påstående ger inga bevis för att Jabarin slussar stödet till Al Haq vidare till PFLP. Anklagelserna mot den palestinska organisationen Al-Haq bygger på generaldirektör Shawan Jabarins bakgrund, som i en annan rapport anklagas för att vara ledande inom bojkottrörelsen.

Läs mer: Vad är BDS?

Argumenten mot honom kommer från israeliska officiella källor: att han greps flera gånger, anklagades för kopplingar till terrorister och förbjöds att resa utomlands. År 2007 vägrade den israeliska Högsta Domstolen att låta honom resa utomlands men presenterade aldrig några bevis, eftersom det var "sekretessbelagd information". Via en av länkarna kan man bland annat ta del av FN:s uppfattning att "fängslanden av Jabarin vid alla tidigare tillfällen då han inte ställdes inför rätta och sedan 21 juni 1994, har varit godtyckliga och i strid med artiklarna 9 och 10 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och artiklarna 9 och 14 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter."

Under senare år har Jabarin regelbundet kunnat göra internationella resor. Shawan Jabarin är känd och respekterad i internationella kretsar. Human Right´s Watch har länge stött honom, och utsett honom till en av deras rådgivare för Mellanöstern. Han har mottagit flera internationella utmärkelser och är sedan 2016 generaldirektör i Internationella Federationen för Människorättsorganisationer – FIDH.

Ensidiga källor

En annan av rapportens "länkar med mervärde" gäller "Nätverket för palestinsk fångsolidaritet". Där sägs bland annat att Salah Khawaja, en av ledarna för protesten mot "apartheidmuren", har band till PFLP. Det utgör enligt rapportförfattarna ett bevis för att biståndspengar går till terrorrelaterad verksamhet. I samma artikel får man vidare veta att Khawaja under 15 dagar genomgått 27 förhör, hela tiden med förbundna ögon och utan möjlighet att tala med sin advokat. NGO Monitor tycks utgå ifrån att detta är ett tillförlitligt bevis mot Khawaja.

Ett annat exempel på vad NGO Monitor betraktar som bevis för enskilda personers anknytning till PFLP gäller en jurist och styrelsesekreterare på Rädda Barnen, som "förmodas" vara änka efter befälhavaren för PFLP:s väpnade gren i Qalkiliya, som dog för 16 år sedan. En styrelsemedlem i Addameer, Yousef Habash, är enligt rapporten "tydligen" brorson till PFLP:s grundare George Habash. En enkel faktakoll visar att han inte är det.

Läs mer: Vad är NGO Monitor?

Den som gör sig besväret att granska länkarna i NGO Monitors rapport finner inga handfasta bevis för påståendet att EU:s biståndsmedel finansierar PFLP:s verksamhet. Att peka på enskilda personers tidigare aktivism eller påstådda släktskap med PFLP-medlemmar ger i nuläget inte stöd för rapportens tes att biståndsmedel går till terroristverksamhet.

Redaktionen