Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående:  Bistånd går till center som döpts efter terrorist.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående:  Bistånd går till center som döpts efter terrorist

Kritiken riktades mot biståndsgivarna efter namngivningen av centret. Men det var byrådet som var ansvariga. Det går inte att se ett mönster där organisationer som får svenskt bistånd manar till våld.

Kvinnocentret I byn Burqa nära Nablus har fått stor uppmärksamhet i kritiken mot Palestinabiståndet. I maj 2017 rapporterade den israeliska organisationen Palwatch att det nyrenoverade centret fått namn efter Dalal Mughrabi – en palestinsk kvinna som var delaktig i attacken på en israelisk buss 1978 då 38 civila, inklusive 13 barn, dödades. På den skylt som rests vid centret fanns både Norges och UN Womens logga.

Renoveringen av centret hade bekostats av Womens Affairs Technical Committee (WATC) med medel från UN Women, som i sin tur fått finansiellt stöd av Norge. Det lokala byrådet hade beslutat om namnet efter att centret färdigställts, utan att konsultera givarna. När saken blev offentlig tog Norge och FN starkt avstånd från namngivningen. Den norske utrikesministern krävde att pengarna skulle betalas tillbaka  och FN uttalade att ”hyllandet av terrorism, eller av dem som begår avskyvärda terroristhandlingar, är alltid oacceptabelt”. FN krävde att dess logga skulle tas bort.

Ledaren för byrådet Sami Daghlas förklarade att namnet valts av byborna för att ”hedra en palestinsk hjälte som offrade sig själv för sitt land” och man skulle därför inte ändra namnet. Istället borde givarna ”protestera mot israeliska bosättares upprepade attacker mot byn”. Till saken hör att liknande kontroverser kring byggnader och platser som fått namn efter Dalal Mughrabi har ägt rum flera gånger tidigare.

MR-sekretariatets givare påverkade – men har inte dragit sig ur

Händelsen i Burqa kom att handla om WATC, organisationen som finansierat renoveringen och som arbetar med att främja palestinska kvinnors politiska deltagande. WATC har finansiellt stöd för sin verksamhet genom Sekretariatet för mänskliga rättigheter och folkrätt som upprättades av ett konsortium av givare med Sverige som ledare. Övriga deltagande länder är Nederländerna, Danmark och Schweiz. Norge var medlem under en kort period men drog sig ur 2016 för att man föredrog direkt finansiering. Sekretariatet har under 2013-2018 gett stöd till 24 olika palestinska och israeliska människorättsorganisationer.

Även om WATC inte använt pengar från Sekretariatet för att finansiera kvinnocentret i Burqa krävde Sverige och de andra givarna att man skulle ta avstånd från att centret döpts efter Dalal Mughrabi. Det skedde i enlighet med det villkor för finansiering från Sekretariatet som stipulerade att organisationer som får stöd måste avstå från uppmaning till våld. När WATC inte vill ta avstånd från byrådet i Burqa beslöt de fyra givarna gemensamt att avbryta stödet till WATC.

Enligt det svenska generalkonsulatet i Jerusalem är detta det enda tillfälle då Sekretariatet avbrutit stöd till en palestinsk eller israelisk MR-organisation på grund av brott mot kontraktsvillkoren om att motverka våld och främja icke-diskriminering*. Ur givarnas synpunkt är händelsen med kvinnocentret i Burqa ett undantag och ett olycksfall i arbetet. Det går inte att visa på ett mönster där svenskstödda palestinska MR-organisationer uppmanat till våld eller främjat antisemitism.

Det har också framhållits i debattartiklar och andra sammanhang att länderna dragit tillbaka sitt stöd för MR-sekretariatet. Det stämmer inte: Givarna i konsortiet avbröt inte sitt stöd till Sekretariatet i samband med händelsen i Burqa men Danmark och Nederländerna förklarade att man skulle se över sin MR-finansiering och koncentrera sitt stöd till färre organisationer när projektet med Sekretariatet enligt plan upphörde i mitten av 2018. Sverige har ännu inte beslutat hur det fortsatta stödet till MR-organisationer ska utformas. 

Vad är MR-sekretariatet?

Det så kallade MR/IHL-sekretariatet är ett givarsamarbete mellan Sverige, Schweiz, Nederländerna och Danmark. Women's Affairs Technical Committee eller WATC fick tidigare stöd härigenom. WATC gav i sin tur stöd till ett kvinnocenter som i sig inte var finansierat av sekretariatet (se ovan). Projektet för sekretariet upphör enligt plan i mitten av 2018.  

Redaktionen

*En liknande händelse inträffade 2010, alltså före Sekretariatets tid, då den palestinska organisationen Badil som hade stöd av bl a Sverige och Schweiz utlyste en teckningstävling då ett av bidragen med ett antisemitiskt motiv kom att visas på Badils hemsida. När saken uppdagades tog Badil bort teckningen.