Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående: Sverige betalar löner till Hamas och terrorister i Gaza.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående: Sverige betalar löner till Hamas och terrorister i Gaza

Med jämna mellanrum anklagas det svenska biståndet för att stödja Hamas och terrorister, och olika biståndsinsatser blandas ihop.

När Hamas hade vunnit det palestinska valet 2006, och efter våldsamma strider drivit ut Fatah och tagit makten i Gaza, inrättade biståndsgivarna på EU:s förslag en mekanism som skulle hjälpa den palestinska myndigheten att fortsatt betala löner och pensioner till anställda i Gaza utan att det då terroriststämplade Hamas skulle kunna lägga beslag på pengarna. Det som var tänkt som en tillfällig lösning i några månader (TIM – Temporary International Mechanism) användes till 2008 då den ersattes av den mer omfattande PEGASE*-mekanismen.

PEGASE administreras av EU och har tre så kallade fönster: att bidra till löner och pensioner för särskilt behövande PA-anställda inom utbildnings- och hälsosektorn, att ge socialhjälp till fattiga familjer och att ge stöd till de sex palestinska sjukhusen i östra Jerusalem, i stort sett de enda palestinska institutionerna där sedan Israel tvingat andra att stänga. Sverige har sedan starten bidragit till det första fönstret men har nu beslutat att fasa ut stödet.

Lön till lärare och hälsoarbetare

Uppmärksamheten kring PEGASE har gällt betalningarna till cirka 19 000 PA-anställda lärare och hälsoarbetare i Gaza, det vill säga målgruppen när stödet påbörjades 2006. De får sin försörjning tryggad genom PEGASE just för att inte tvingas arbeta på Hamas-styrda skolor och sjukhus. I motsats till vad kritiken hävdat så kontrollerar EU mycket noga bidragen. Varje enskild individ som får stöd granskas av oberoende revisorer mot listor med terroristmisstänkta.

Ändå har PEGASE-stödet till Gaza blivit kontroversiellt. Det har blivit en symbol för den djupa konflikten mellan Hamas och Fatah och bristen på inompalestinsk politisk försoning, något som går ut över civilbefolkningen i Gaza. ”PA-anställda får betalt för att inte arbeta och Hamas-anställda arbetar utan att få betalt” har det sagts om lärarna och hälsoarbetarna i Gaza. EU fortsätter dock att ge samma stöd som tidigare som ett slags socialbidrag till en allt mer utblottad befolkning i Gaza.

Redaktionen

*Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism/ Mécanisme Palestino-Européen de Gestion de l’Aide Socio-économique