Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående: Sverige ger bidrag/lön till dömda terrorister.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående: Sverige ger bidrag/lön till dömda terrorister

Hundratusentals palestinier har suttit i israeliska fängelser. Det ekonomiska stöd som går till de fängslades familjer används som ett viktigt argument för att frysa biståndet – trots att inget bistånd går dit.

I början av juli 2018 beslöt det israeliska parlamentet Knesset att frysa en del av de avtalsenliga överföringarna av tull och skatt till den palestinska myndigheten (PA) som styr över vissa delar av Västbanken. Det här är skatt som dras från palestinska daglönare, moms på varor och tullavgifter. Det belopp som Israel håller inne sägs motsvara det stöd från PA till anhöriga till palestinier, som har fängslats eller dödats i samband med attacker mot israeler. Enligt Israels premiärminister Netanyahu uppmuntrar PA därmed till våld mot israeler – ”mörda judar och bli rik!” 

Den utpekade fonden, kallad Martyrfonden, etablerades i samband med Osloavtalet 1995 för att stödja och rehabilitera palestinska fångar i israeliska fängelser, och deras familjer. Fonden har sitt ursprung i det sociala program för fängslade, skadade och dödade palestiniers familjer som funnits sedan 1965, och fick sin utformning i en ny palestinsk lag 2013. Men det palestinska stödet till fängslades familjer finansieras av PA:s egen budget, med egna skatteinkomster och donationer – inte genom bistånd.

Barn fängslas

Israeliska fängelser har stor inverkan på många palestinska familjers vardag. Sedan ockupationen inleddes 1967 har hundratusentals palestinier suttit i israeliska fängelser enligt B´tselem. PLO uppger att det är över 800 000 personer. Dessa är dömda i militärdomstolar enligt ockupationsmaktens säkerhetslagar för olika former av motstånd och våldshandlingar. Många familjer uppskattas ha åtminstone en familjemedlem som suttit i fängelse.

I mars 2018 satt 5822 fångna, av dessa var 456 så kallat administrativt internerade, det vill säga fängslade utan rättegång eller dom. 291 av de fängslade var barn. Risken att bli arresterad leder till en grundläggande osäkerhet i det palestinska samhället, särskilt när familjeförsörjare fängslas. Förutom förlusten av inkomst har de som dömts till långa fängelsestraff svårt att återintegreras i ett samhälle med permanent ekonomisk kris och hög arbetslöshet.

Det senaste decenniet har ett flertal rapporter av olika organisationer, som FN, Unicef och fristående experter, publicerats som visat att palestinska barn grips, förhörs och fängslas på den ockuperade Västbanken och i östra Jerusalem, utan att deras rättigheter tillgodoses och att majoriteten av dem erkänner efter, som de anger, påtryckningar.

Läs mer: vad är PA?

Vem stödjer familjerna?

Det handlar alltså om en slags socialhjälp till fångar och deras familjer som gripits av en ockupationsmakt. Fonden är utformad med tekniskt stöd från FN: organet ILO. Stödet, som går enbart till fångarnas familjer, måste sökas och betalas ut utifrån familjernas storlek och ökar proportionellt mot straffets längd, utifrån bedömningen att de med de längsta straffen har svårast att återanpassa sig. Fångarnas familjer drabbas också ofta av restriktioner i sin rörelsefrihet, till exempel genom att förvisas från östra Jerusalem till Västbanken, ett slags kollektiv bestraffning. Stödsystemets utformning innebär i praktiken att de största bidragen främst går till familjerna till dem som dömts till långa straff för att ha dödat israeler.

Det är denna effekt som i israelisk retorik beskrivs som ”belöning för terrorbrott”.

Den tidigare palestinske ministern för fångfrågor, Ashraf Ajrani, säger till Omvärlden att: “Betalningarna hjälper tusentals familjer. Om PA inte betalar skulle exempelvis Iran och Hamas gärna göra det. Då skulle vi förlora kontrollen och många skulle ansluta sig till extremistgrupper. Det skulle inte hjälpa någon, inte heller Israel”.

Det är uppenbart att det för många i väst är stötande att anhöriga till palestinier som betraktas som terrorister får ekonomiska bidrag som under åren kan uppgå till höga belopp.

Till Omvärlden säger en talesperson för EU ”att systemet för betalningar till fångar och familjer till de som dött när de deltagit i våldshandlingar är del av den politiska dialogen på högsta nivå mellan EU och PA. Vi är oroade över PA:s finansiella situation och hoppas att ekonomiska och skattemässiga avtal mellan Israel och PA ska respekteras”.

Det är en anspelning på att Israel håller inne överföringar som sanktion mot PA.

Inget direkt svenskt bistånd utgår som kärnstöd till PA eller till ”Martyrfonden”. De krav som förs fram om att ”Sverige belönar terrorister”, stämmer alltså inte. 

Påståendet att bistånd till palestinska verksamheter ger PA utrymme att finansiera stödet via Martyrfonden stämmer inte.

Ska alla pengar frysas?

Det kan inte uteslutas att det finns palestinier som väljer att offra livet i attacker på israeler i vetskapen om att deras familjer ekonomiska framtid i så fall sannolikt är tryggad. Men det vore i så fall en invecklad och indirekt form för uppmaning till våld från PA, som dessutom inte står i överenstämmelse med dess politik om fredligt motstånd och det omfattande säkerhetssamarbetet med Israel. Betalningarna till fångarna och deras familjer har mycket starkt stöd i det palestinska samhället. I en opinionsundersökning från juni 2017 av ansedda Palestine Center for Policy and Survey motsatte sig 91% av de tillfrågade att PA skulle avbryta stödet. 

Men opinionsläget har varit hårt i många länder. Nyligen meddelades att Australien avslutar biståndet till Palestina genom Världsbanken med motiveringen att det kan frigöra palestinska budgetmedel som kan användas för att betala palestinier som begår politiskt motiverat våld.

Ska den tanken drivas vidare blir slutsatsen att inget palestinska bistånd kan få finnas, eftersom allt kan anklagas för att ”täcka upp hål” som palestinierna har i sin budget. Detta borde då även gälla andra länder som får bistånd.

Tidigare antog av samma skäl den amerikanska kongressen den så kallade Taylor Force Act, uppkallad efter en amerikansk medborgare som knivdödades av en palestinier i Tel Aviv 2016. Lagen stipulerar att en del av det amerikanska biståndet till PA hålls inne, motsvarande stödet till familjer till palestinier som angripit israeler.

I Sverige kritiserade Lars Adaktusson (KD) regeringen för ”direktstöd” till PA genom EU, eftersom ”det är väl känt att en avsevärd del av den palestinska budgeten varje år går till löner och ersättningar till terrordömda palestinier och deras familjer”. Liknande synpunkter har uttalats av Fredrik Malm (L) i en intervju med Omvärlden.

EU stödjer inte denna fond.

Alla fängslade inte terrorister

Tidningen Washington Post  har granskat utbetalningar till fångar i Palestina och konstaterar att det från palestinskt håll är många av de som fängslats, som är krigsfångar i en pågående ockupation. Flertalet är fängslade för att ha kastat en sten, och långt ifrån alla kan anses som terrorister och många är barn. Tidningen skriver att Israels premiärminister går för långt när han säger att alla fängslade är terrorister, även om det bland de fängslade kan finnas personer som får ersättningar som utövat allvarliga våldshandlingar. I Israel är stenkastning ett terrordåd och kan ge 20 år i fängelse

Redaktionen