Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Påstående: UNRWA utbildar barn att hata Israel.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Påstående: UNRWA utbildar barn att hata Israel

Enskilda exempel lyfts fram som ”systematisk hjärntvätt” av barn – men FN-organet avvisar kritiken.

Det har hävdats, bland annat av Mikael Oskarsson (KD) vid en interpellation i Riksdagen 2017, att skolböcker som används i UNRWA:s skolor sprider hat mot judar och Israel. UNRWA avvisar kategoriskt kritiken.

UNRWA skapades 1949 av FN:s generalförsamling med uppdraget att förse palestinier som flydde från Israel 1948 med hälsovård och utbildning. Palestinska flyktingar som så länge konflikten inte har lösts fortfarande får stöd av UNRWA finns på Västbanken, i Gaza och Jordanien, Syrien och Libanon. Sverige är en av UNRWA:s ledande givare.

I maj 2018 besökte tre kända israeliska UNRWA-kritiker den svenska riksdagen, inbjudna av av KD:s Mikael Oskarsson och Vänskapsförbundet Sverige-Israel. Besökarna var Sharen Haskel, representant för regeringspartiet Likud i Knesset och ordförande för dess lobbygrupp ”Reform of UNRWA”, David Bedein, från organisationen UNRWA Reform Initiative, samt Arnon Groiss, som publicerat en rapport om skolböckerna vilka påstås demonisera Israel och sprida antisemitism. Sharen Haskel välkomnade i en intervju i januari 2018 att president Trump beslutat frysa en stor del av den amerikanska finansieringen av UNRWA som hon anklagade för att ha låtit sig tas över av Hamas och stödja terrorism och främja våld och hat. 

I sitt svar på kritiken mot skolböckerna säger UNRWA att 90 procent av de böcker som granskats inte används i UNRWA-skolor eftersom de inte längre är del av den palestinska läroplanen. Äldre böcker har analyserats i en studie, finansierad av det amerikanska utrikesdepartementet och ansågs vara fria från uppvigling. Det undersökande teamet bestod av både israeliska och palestinska forskare för ökad neutralitet och både israeliska och palestinska skolböcker granskades.

Resterande böcker har gåtts igenom noga och kompletterande information har tagits fram för att hålla FN-standard vad gäller mänskliga rättigheter och andra grundläggande värden.

I olika medier har under 2018 en specifik skolbok lyfts fram som exempel på hur hela biståndet ”systematiskt” hjärntvättar barn. Boken innehöll ett räkneexempel med en död martyr och en felaktig karta över Israel med enbart palestinska namn.

”Det här är ett exempel på en skolbok som vi på UNRWA uppmärksammat och därför försett lärare med alternativ”, säger Chris Gunne, talesperson, UNRWA, till OmVärlden.

Redaktionen