Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

EU:s Federica Mogherini formulerade ett skarpt svar till israeliska ministern Gilad Erdan.

Foto: www.federicamogherini.net & Wikipedia

OMVÄRLDEN GRANSKAR

EU kritiserar israelisk minister: "Du sprider desinformation"

Den israeliska regeringen presenterade i slutet av maj en rapport som hävdar att EU ger ekonomiskt stöd till terror och bojkott. EU:s utrikesminister Federica Mogherini har besvarat kritiken i skarpa ordalag.

Rapporten ”The Money Trail – The millions given by EU institutions to NGO:s with ties to terror and boycotts against Israel. An in-depth analysis” offentliggjordes strax innan EU skulle samlas i slutet av maj för att diskutera de blodiga händelserna vid Gazas gräns under våren. Den har sammanställts av Israels Ministry for Strategic Affairs.

En officiell kritisk regeringsrapport till EU ter sig som en allvarlig åtgärd från Israels sida. Men den 40-sidiga rapporten ger inget vederhäftigt intryck och kan knappast betecknas som en ”djupgående analys”. Den bygger helt och hållet på offentliga uppgifter, hämtade från EU:s egna dokument och de utpekade palestinska och internationella frivilligorganisationernas (NGO:s) hemsidor. Där finns inga alarmerande avslöjanden eller kontroversiella uppgifter som styrker rapportens påståenden om stöd till bojkott eller terroraktivitet.

Anklagar kritiker för terrorkoppling

Rapporten påstår svepande att EU under 2016 gav fem miljoner euro till ett drygt dussin frivilligorganisationer som på olika sätt kritiserar Israel och stödjer BDS-kampanjen. Två av organisationerna, PCHR (Palestinian Center for Human Rights) och Al Haq, pekas också ut som nära lierade med den terroriststämplade gruppen PFLP. I båda fallen är det organisationernas ledare, Raji Sourani och Shawan Jabarin, som påstås ha nära band till PFLP.

Flera palestinska kulturorganisationer, till exempel Al Kamandjati, anklagas för att bedriva Israelfientlig verksamhet. Bland de ”bevis” som läggs fram finns ett brev som uppmanar den amerikanske komikern Chris Rock att ställa in sitt planerade framträdande i Israel, och en uppmaning till bojkott av en musikkonferens anordnad av Israel Philharmonic Orchestra. Båda dessa aktioner ryms definitivt inom yttrandefrihetens gränser.

Många av de anklagelser som den israeliska regeringsrapporten för fram går att känna igen från NGO Monitors oförtröttliga kampanjer mot vad de betecknar som delegitimering av Israel. NGO Monitor är en påtryckningsgrupp som stöds av amerikanska högeraktivister och utger sig för att vara en fristående akademisk forskningsorganisation. De förnekar bestämt all form av samarbete med Israels regering.

EU: Rapporten är vilseledande

EU:s utrikesminister Federica Mogherini besvarade kritiken i ett skarpt formulerat brev till minister Gilad Erdan vid Ministry of Strategic Affairs, som tidningen Haaretz tagit del av. Hon betecknar anklagelserna som ogrundade och oacceptabla, och skriver att rapporten är vilseledande när den blandar samman terrorism med bojkottfrågan – ”vaga och ogrundade anklagelser tjänar bara som stöd för desinformationskampanjer”.

Hon påpekar också att rapporten innehåller flera felaktiga uppgifter: sex av de tretton organisationer som nämns har inte fått något EU-stöd för verksamhet i Palestina och ingen av dem har fått stöd för BDS-aktiviteter. Flera av dem har däremot fått stöd både från USA och andra internationella givarorganisationer.

Inget EU-stöd för bojkott eller terrorism

Mogherinis brev blev allmänt känt genom en läcka till dagstidningen Haaretz, som påpekar att flera av rapportens anklagelser om stöd till terrorverksamhet har påfallande likheter med påståenden som framförs av NGO Monitor och andra högergrupper.

Mogherini understryker att EU har mycket strikta rutiner för kontroll av bidragsmottagare. Varje uppgift om missbruk av EU-bidrag granskas noggrant och därför kan hon försäkra att EU:s stöd inte har använts för att stödja bojkott av Israel eller BDS-kampanjen, och inte heller för att finansiera terrorism.

Hon understryker också att EU tar avstånd från varje försök att isolera Israel och därför inte stödjer bojkottuppmaningar. Samtidigt påpekar hon att sådana uppmaningar ryms inom yttrandefriheten, och att EU står fast vid sitt skydd av yttrande- och föreningsfrihet i linje med unionens stadga om grundläggande rättigheter.

Mogherini har bjudit in minister Erdan att komma till Bryssel och presentera bevis för sina kritiska påståenden. Erdan har svarat att han trots hennes grundlösa anklagelser tänker acceptera inbjudan.

Lotta Schüllerqvist

Lotta Schüllerqvist är journalist och författare, och har de senaste femton åren följt utvecklingen i Mellanöstern, under fyra år som DN:s korrespondent i Jerusalem och därefter som frilansare.Hon har skrivit en bok om Gaza och medverkat i två antologier kring Israel-Palestinakonflikten.