Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

NGO Monitor granskar de som är emot ockupationen.

OMVÄRLDEN GRANSKAR – Bakgrund 3

Den borttrollade ockupationen av Palestina

NGO Monitor har ett hatobjekt: ordet ockupation. 
 De säger att de inte tar ställning, men det är ju löjligt, säger Sarit Michaeli på B´tselem.

Det är slående när man läser deras rapporter, att ordet ockupation bara nämns när någon annan använt det, vanligen någon av de illvilliga människorättsorganisationerna. Och då alltid inom citat: "ockupation". Det kan verka som ovidkommande kuriosa. Men det är det inte.

Israel ockuperar palestinskt territorium. En ockupation ger ockupanten vissa skyldigheter (och rättigheter) enligt internationell lag. De organisationer, som NGO Monitor har utsett sig själv att granska, granskar i sin tur hur väl Israel uppfyller sina skyldigheter enligt detta regelverk, internationell humanitär rätt.

 Det är absurt att den organisation som satt sig att granska oss, själva inte kan ge besked om hur de ser på detta regelverk, säger B’tselems Sarit Michaeli. Om det är tillämpligt, om Västbanken är ockuperat land, om bosättningarna är legala…

Som organisation tar NGO Monitor inte ställning. Men, i organisationens rättsliga råd sitter minst tre jurister som mycket klart deklarerat att Israel inte kan betraktas som en ockupationsmakt. En av dem är Alan Baker, som också är en av NGO Monitors grundare. Han ingick i den kommission, tillsatt av Benjamin Netanyahu, som kortfattat kom fram till att Israel inte är en ockupant, eftersom världens stormakter (kolonialmakter) år 1920 i San Remo gav Palestinamandatet till det judiska folket.

Det är en legal tolkning, som också är utgångspunkten för boken "Israel on Trial" av bland andra Andrew Tucker, som också är generalsekreterare för Christians for Israel International. Boken presenterades på försommaren 2018 vid ett evenemang anordnat av NGO Monitor.

En annan indikation på hur NGO Monitor skulle tänkas landa om man bestämde sig för att ställning är Morris Hirsch, deras rådgivare för militära rättsfrågor. Han är en före detta militäråklagare på Västbanken, där han bor i bosättningen Efrat. På sin Facebook-sida har han ondgjort sig över "folk som påstår att det här är ockuperat territorium där Genèvekonventionen är tillämplig".

 De säger att de inte tar ställning, men det är ju löjligt, säger Sarit Michaeli, när de verkar i en organisation som fullt ut stöder en fortsatt ockupation och inte erkänner att bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt.

Granskar de som är emot ockupationen

NGO Monitors outtalade inställning till ockupation, tvåstatslösning och bosättningar avspeglar sig också i vilka organisationer de granskar. I NGO Monitors databas, tillgänglig på nätet, finns omkring 250 organisationer nämnda, organisationer som de på ett eller annat sätt kritiserar. Ingen av dessa organisationer stöder ockupationen.

Annars finns det en uppsjö av sådana organisationer. Miljontals dollar rullar från amerikanska bidragsgivare direkt in i de israeliska bosättningarna på Västbanken, i många fall till sådana som är illegala enligt israelisk lag. Pengar rullar in till öppet politiskt-ideologiska syften, som strider mot Israels uttalade intressen  som till exempel uppmuntrar israeliska soldater att inte delta i och göra motstånd mot evakueringar av illegala bosättningar och utposter.

I många av dessa fall kommer pengarna från oredovisade källor. Anonyma bidrag slussas genom skatteparadis. Miljonbelopp kommer från kristna domedagspredikanter och evangeliker, som tror att judarnas återkomst till det Heliga Landet är en förutsättning för apokalypsen, domens dag, då Kristus ska återkomma, hans trogna skara uppstiga i himlen  och judar, muslimer och andra otrogna förpassas till den eviga skärselden.

Bosättarorganisationen tar till lag för politiska syften

Flera av dessa organisationer finansieras också  utan insyn  av de israeliska skattebetalarna genom de regionala råd som Israel upprättat för bosättarna i de ockuperade områden. I flera fall finansierar och driver de processer mot den israeliska regeringen i markärenden, mot utrymning av bosättningar byggda på palestinskt ägd mark etc. Sådant som NGO Monitor i andra sammanhang skulle kalla "lawfare", att använda rättsväsendet för politiska syften.

Här skulle det finnas en hel del att bita i för en organisation som säger sig verka för transparens och öppenhet.  

För fullständighetens skull: NGO Monitor har vid ett tillfälle kritiserat en bosättarorganisation, Samariens Bosättarråd. Man tyckte att de gick lite för långt, när de producerade en video som jämförde israeler som kritiserar ockupationen med Kapos, judar som samarbetade med nazisterna under Förintelsen.

Annars ingår det inte i "NGO Monitors mandat" att kritisera dessa organisationer. Inte ens när de, som till exempel organisationen Honenu, betecknar sig själva som människorättsorganisationer och betalat ut pengar till dömda judiska terrorister och deras familjer.

NGO Monitor fokuserar istället på hur europeiska statliga bidragsgivare lägger sig i Israels inre angelägenheter  vad som försiggår i de ockuperade territorierna är i deras ögon en inre israelisk angelägenhet. Vad privata bidragsgivare gör, är inte deras jobb att granska. Som när de till exempel finansierar israeliska politikers primärvalskampanjer  Benjamin Netanyahus kampanj var till 100 procent finansierad av amerikanska dollarmiljardärer och multimiljonärer. Eller när en av världens rikaste män, Sheldon Adelson, drar på sig miljonförluster för gratistidningen Israel HaYom, vars enda syfte är att vara en megafon för Netanyahu och bosättarrörelsen.

En stor del av dessa bidrag betalas av de amerikanska skattebetalarna, genom avdrag för "ideella" donationer och, i fallet Israel HaYom, förlustavdrag.

Inte inblandning i Israels interna politiska angelägenheter? Inget för NGO Monitor att granska? Nej, Israel är en stat för alla judar. Adelson är en jude, och hur han använder sin privata förmögenhet är inget som NGO Monitor lägger sig i.

Vilket inte är hela sanningen. George Soros är också jude, och en populär måltavla för NGO Monitor. Det är också de många privata bidragsgivarna till New Israel Fund och mer progressiva judiska organisationer som till exempel J-Street, som Gerald Steinberg och NGO Monitor inte drar sig för att fördöma.

Så, vad är konklusionen?

NGO Monitor är en organisation med en klar ideologisk agenda och världsbild. Det är en världsbild som strider mot de organisationer man granskar, vars syn på ockupationen och internationell humanitär rätt delas av de länder som stöder dem – och faktiskt av den  övervägande delen av det internationella samfundet.

Inget olagligt med det. Att en organisation med en ideologi, om än en extrem sådan, granskar och bekämpar organisationer med en annan, mer allmänt accepterad, ideologi och världsbild är inte konstigt. Men det borde vara något som politiker och allmänhet i givarländerna har i åtanke när den israeliska regeringen och deras megafoner kommer viftandes med NGO Monitors förment vetenskapliga och objektiva rapporter.

Fortsättning följer - läs del 4 här.

Mats Gezelius
Mats Gezelius är bosatt i Jerusalem. Han har under många år verkat som frilansjournalist i Mellanöstern och rapporterat bland annat till Hufvudstadsbladet, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. 


Läs del 4: Personerna bakom anklagelserna mot biståndet i Palestina