Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

När anklagelserna sprids spelar det ingen roll om det är sant, halvsant eller helt falskt: storyn har redan fått eget liv.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Sanning och lögn blandas om biståndet till Palestina

Skönhet sägs ligga i betraktarens öga – men är det samma sak med sanningen? Och vad händer när svepande antydningar blir fakta i debatten om biståndet till Palestina? OmVärlden har tittat närmare på NGO Monitors metoder.

I de flesta konflikter och diktaturer används propaganda för att svartmåla motståndare, och på senare tid har metoden raffinerats ytterligare. I tidningen Axess skriver Erik Thyselius hur Putinregimen via mediebolaget Russia Today (RT) blandar sanningar med lögn för att underminera demokratin i Väst och få oss att tvivla.

Att blanda sanning och lögn är ett välkänt propagandatrick. En metod som går att uttyda i diskursen kring Palestinabiståndet.

När den israeliska vänster- och fredsrörelsen låg i spillror efter 90-talets hopp om fred fanns få hot mot bosättarhögerns expansion. Men internationella påtryckningar kan ses som ett sådant. Ofta baserades dessa på rapporter från internationella, israeliska och palestinska människorättsorganisationer och biståndets aktörer.

En eko-kammare som ropar samma sak

Flera av anklagelserna mot internationellt utvecklingsbistånd i Palestina kommer från den israeliska organisationen NGO Monitor. I den oberoende blogg-webbtidningen +972 skriver den ledande israeliska människorättsjuristen Michael Sfard om hur han och andra kritiker av ockupationen under åratal har bevakats av Gerald Steinberg, professor i statskunskap, som var med och grundade NGO-Monitor. Sfard skriver att deras mål är att strypa finansieringen till israeliska och palestinska freds- och människorättsorganisationer.

NGO Monitor presenterar sig som en forskningsinstitution med syfte att bekämpa "dubbelmoral och partiska kampanjer". Organisationen hävdar att den lutar sig mot vetenskaplig praxis kring källor och metodik. Men i de rapporter som OmVärlden granskat så ifrågasätts exempelvis inte källor från israeliska statens och militärens agerande, medan de källor som stödjer något palestinskt initiativ ofta beskrivs som irrelevanta, med koppling till före detta terrorstämplade personer, eller organisationer. Rapporterna sprids i olika sammanhang och blir till slut en eko-kammare där varje påstående får mer uppmärksamhet och spridning, än de faktiska förhållandena ger fog för.

Anders Persson, statsvetare vid Lunds universitet, är kritisk till NGO-monitor, som han ser som partisk.

– De kritiserar andra för sin finansiering men har själva haft en oklar finansiering och har nära band till Israels regering, säger han.

Läs mer om bakgrunden till granskningen.

Andrew Rettman skriver i the EU Observer att i en propaganda-attack, som påståendet att ”EU finansierar organisationer med kopplingar till terror”, handlar det om att få ut budskapet i så många kanaler som möjligt. Denna israeliska rapport, av Israels Ministry for Strategic Affairs, spreds i tongivande medier. EU har reagerat starkt på rapporten som man finner osaklig och sagt att man inte finansierar terror. Enligt Rettman spreds rapporten också i alternativa medier som återkommande attackerar Västvärlden.

Läs mer: EU kritiserar israelisk minister "Du sprider desinformaiton".

Michael Sfard, som nyligen publicerade en bok om sitt arbete till försvar för palestiniernas rättigheter, anser att NGO Monitor spridit felaktigheter om honom; bland annat har han anklagats för att vara omoralisk och anti-israelisk när han höll en föreläsning på New York University. I Huffington Post skriver James Zogby, chef för Arab, American Institute, att det finns några klassiska sätt som den israeliska propagandan använts som innebär att ta kontroll över berättelsen om hur konflikten startade, lyfta fram stereotyper, positivt om Israel och negativt om palestinier, förutse motståndares misstag, skapa allierade, förneka och skuldbelägga.

Anders Persson menar att syftet med kritiken mot biståndet är att det är en fråga som Israel lätt kan vinna.

– Det är också kamp mot människorättsorganisationerna, som är bland Israels största kritiker, och att skydda ockupationen mot kritik, säger han.

Varför fokuserar så många på att kritisera biståndet i Palestina – och inte exempelvis Tanzania eller Kongo-Kinshasa?

– Den här konflikten är viktigare än andra och alla partier i Sverige, utom Centern, har en tydlig hållning i frågan som gynnar deras intressen på olika vis. SD vill exempelvis tvätta bort naziststämpeln och Vänstern kritiserar kolonialismen, säger han.

Trots att bristen på balans och saklighet är tydlig så används NGO Monitors påståenden på många håll i Sverige, även bland kända politiker och i Aftonbladets granskning av biståndet i våras. Deras rapporter sprids i media och exempel lyfts fram.

Och när anklagelserna sprids spelar det ingen roll om det är sant, halvsant eller helt falskt: storyn har redan fått eget liv.

Redaktionen

Läs mer om de vanligaste argumenten.

Här är metoderna som används av NGO Monitor

1. “Guilt by association”

I NGO Monitors rapporter sägs många palestinska organisationer ha "kopplingar till terrorister". Det vanligaste namnet som förekommer är PFLP - Popular Front for the Liberation of Palestine – som har klassats som terrororganisation av USA och EU. Det råder ingen tvekan att kopplingar till PLFP skulle vara ett verkligt problem för en enskild organisation och tas på allvar. Men om en person någonsin arbetat för PFLP:s politiska gren, eller har en släkting som gjort det, betyder det inte att biståndspengar slussas till denna organisation.

2. Israeliska armén och domstolar ses som pålitliga källor

I vissa fall använder NGO Monitor information från israeliska domstolar, säkerhetstjänsten och militären, utan kommentar. Dessa källor kan knappast kallas objektiva i en pågående konflikt. 

3. Enskilda personer och organisationer anklagas för att vara anti-israel

NGO Monitor anklagar ofta de som är kritiska mot Israel för antisemitism och för att ha en ”anti-israelisk inställning". De som stöder bojkottrörelsen (BDS, Boycott, Divestments and Sanctions), kallar israelisk närvaro i Västbanken och Gaza för ockupation eller kritiserar den israeliska arméns agerande, anklagas för en anti-israelisk hållning.

4. Blandning av konkreta fall med svaga och generaliserande

Ofta publicerar NGO Monitor en rapport om ett antal organisationer i ett paket, men de presenterar bara tydliga uppgifter om en eller få av dem. Vad gäller de andra kan de enda anklagelserna som NGO Monitor framför vara deras politiska ståndpunkter, kritik mot Israel eller data från otillförlitliga källor. Ändå läggs alla dessa fall under samma etikett - till exempel “främjande av våld och terrorism”.

Redaktionen