Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

OmVärlden presenterar sina slutsatser i granskningen.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Tre slutsatser om propagandakriget mot biståndet i Palestina

Under vår granskning har vi kunnat dra följande slutsatser:

 NGO Monitor driver tesen att många palestinska och  
 internationella organisationer som får svenskt stöd  
 främjar våld, terrorism och antisemitism. NGO Monitor
 använder detaljer i personers bakgrundshistoria för att misstänkliggöra organisationerna. Det kan handla om 
släktingar eller aktiviteter som ligger långt tillbaka i tiden.
 

Det finns stora likheter mellan NGO Monitors verksamhet och den israeliska regeringens informationskrig till försvar för ockupationen, bosättningarna och andra folkrättsbrott. NGO Monitor förlitar sig ofta på officiella israeliska uppgifter, medan etablerade människorättsorganisationer avfärdas som
icke trovärdiga.

Strategin är effektiv. Biståndets aktörer arbetar ständigt med att besvara frågor från journalister och parlamentariker, som de ofta hämtat från NGO Monitor. Några givare har dragit in stöd till MR-organisationer, ibland på mycket lösa grunder.