Go to main navigation
ngo-vad.jpg

OmVärlden har försökt få till en intervju med NGO Monitor som avböjt förfrågan.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

NGO Monitor vill inte bli intervjuade: ”Vi är helt oberoende”

NGO Monitor skapades 2001 av Gerald M. Steinberg, under skydd av tankesmedjan JCPA. Organisationen växte med hjälp av, förutom donationer från amerikanska miljardärer, den tidigare FN-ambassadören Dore Gold. 

OmVärlden har varit i kontakt med NGO Monitor för en intervju om de frågor som rests under vår granskning av deras verksamhet. Organisationen har i stället valt att göra följande skriftliga uttalande:

"NGO Monitors mandat är att främja transparens och ansvarstagande bland politiska organisationer som hävdar att de främjar mänskliga rättigheter, särskilt i samband med den arabisk-israeliska konflikten. Senare tids beslut av europeiska regeringar att hålla inne miljontals euro i bidrag till dessa grupper avspeglar den anti-fredliga karaktären av deras verksamheter, och vikten av NGO Monitors utredningar för att informera de relevanta intressenterna om dessa frågor.

Vi förstår att en del av våra forskningsresultat ibland är obekväma för bidragsgivare, mottagande NGO:er och deras bundsförvanter, men korrekt forskning är nödvändig för att stärka genuint, faktabaserat civilt samhällsengagemang.

Fakta om NGO Monitors finansiering är allmänt tillgängliga. NGO Monitor är helt oberoende från någon regering och motsätter sig konsekvent lagstiftning som begränsar civilsamhället."

Läs mer om NGO Monitor

Läs mer om personerna bakom anklagelserna mot biståndet i Palestina