Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Flera antidemokratiska lagar har antagits i Israel. Den senaste förbjuder israeliska skolor att bjuda in kritiska röster vad gäller regeringens politik gentemot palestinierna. 

Omvärlden granskar

Tidslinje: Israels lagar som inskränker demokrati och yttrandefrihet

Under det senaste decenniet har flertalet lagar antagits i Israel, som hotar demokratin och yttrandefriheten. Nedan är ett urval:

19 juli 2018: Nationalitetslagen definierar Israel som en judisk stat och tar bort arabiska som ett av landets officiella språk. Lagen har mött hård kritik för sin diskriminering av araber, druser och andra ickejudiska minoriteter.

17 juli 2018: Breaking the Silence-lagen förbjuder israeliska skolor att bjuda in företrädare för organisationer som kritiserar regeringens politik gentemot palestinierna. 

7 januari 2018: 20 utländska organisationer svartlistades för sitt påstådda stöd till BDS-kampanjen. Personer som tillhör dessa organisationer kommer att vägras inresa i Israel.

11 juli 2016: NGO-lagen är avsedd att stoppa utländskt stöd till israeliska organisationer som arbetar för palestiniernas mänskliga rättigheter på ockuperat område. Utländskt stöd som överstiger 50 procent av organisationens finansiering måste redovisas.

Juli 2011: Antibojkottlagen förbjuder både enskilda personers och organisationers stöd för akademisk, ekonomisk och kulturell bojkott mot israeliska institutioner och bosättningar på ockuperat område.

Våren 2011: Nakba-lagen ger Israels finansminister rätt att inskränka statligt stöd till institutioner som ordnar sorgemanifestationer på Israels självständighetsdag 15 maj. Palestinierna betraktar den dagen som Nakbadagen (”katastrofens dag”).