Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Palestina är uppdelat i tre delar: Area A, B och C.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Hur är Palestina uppdelat idag?

Osloavtalet (1993) delade Västbanken i tre delar, som lyder under olika lagar. 

Sextio procent utgörs av Area C. Här bor runt 180 000 palestinier och cirka 350 000 bosättare, samt cirka hundra ”illegala” bosättare, som bosatt sig utan Israels godkännande. Det råder brist på vatten, trots att Jordandalen ingår i Area C. Mycket av infrastrukturen här finansieras av bistånd. En del anser att biståndet stöder Israels ockupation, eftersom Israel slipper ta ansvar för service och kan bygga ut sitt territorium.

Det är svårt att förstå gränserna – men tänk dig en stor omgivande cirkel som är Area C, jordbruksland, men att de flesta bor i Area A och B. För att hälsa på i en annan ort måste Area C passeras, där militära lagar råder. 

I Area A ansvarar de palestinska myndigheterna för samhällsservice, polis och militär.

I Area B har Israel säkerhetsansvaret, den palestinska myndigheten civilkontrollen. Som ockupationsmakt ska Israel egentligen ansvara även för invånarnas service.

I Area C ansvarar Israel för säkerhet, mark och stadsplanering, men humanitär rätt gäller.

Källa: Nationalencyklopedin, Encyclopaedia Britannica; B´tselem, säkerhetspolitik.se
Karta: Procon.org