Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Anklagelserna mot Palestinabiståndet får konsekvenser.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Så har anklagelserna drabbat biståndet till Palestina

Kritiken mot det svenska biståndet till Palestina är särskilt riktad mot stödet till palestinska människorättsorganisationer som anklagas för förtäckt antisemitism eller uppmuntran till våld och terrorism.  Men trots att få fall kunnat beläggas har uppfattningen fått fotfäste.

Det grundläggande hindret för Palestinas utveckling är den israeliska ockupationen och biståndet till Palestina omfattar flera områden – institutionsbyggande, infrastruktur, vattenförsörjning, miljö, avfallshantering, hälsa, jämställdhet, rättsstöd, att stärka förmågan att försörja sig och överleva bland familjer som bor i område C där de israeliska bosättningarna växer och palestinsk egendom ofta beslagtas eller förstörs av ockupationsmakten.

Läs om hur Palestina är uppdelat.

Före Hamas valseger och maktövertagande i Gaza 2007 gick en del av svenskt stöd direkt till den palestinska myndigheten. När Hamas terroriststämplades av EU började Sverige och många andra givare förmedla det mesta biståndet genom EU, FN eller Världsbanken som har en omfattande kontrollapparat för att förhindra att bistånd hamnar i fel händer.

Satsning på mänskliga rättigheter

Stödet till mänskliga rättigheter (MR) har länge haft en stark ställning i biståndet och går både till palestinska och israeliska organisationer. De granskar hur ockupationsmakten följer Genève-konventionerna, och i de palestinska organisationernas fall, hur PA och Hamas respekterar palestinsk lag och MR-konventionerna gentemot den egna befolkningen.

Eftersom MR-stödet gått till så många organisationer har Sverige, Holland, Danmark och Schweiz låtit huvuddelen av stödet gå genom ett särskilt sekretariat (Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat) för att förenkla och effektivisera handläggningen. Alla som får stöd åtar sig att “avstå från diskriminering, uppmaning till våld eller hat eller stöd till aktiviteter för att underminera myndigheters politiska autonomi eller störta en laglig myndighet genom olagliga medel”.   

När den palestinska organisationen Womens Affairs Technical Committee (WATC) inte ville ta avstånd från att byrådet i staden Burqa namngav ett kvinnocenter efter en terrorist, beslöt de fyra givarna i MR-sekretariatet gemensamt att avbryta stödet till WATC.

Det har också framhållits i debattartiklar och andra sammanhang att länderna dragit tillbaka sitt stöd för MR-sekretariatet. Det stämmer inte: givarna i konsortiet avbröt inte sitt stöd till Sekretariatet i samband med händelsen i Burqa men Danmark och Nederländerna förklarade att man skulle se över sin MR-finansiering och koncentrera sitt stöd till färre organisationer.

Stort tryck på politiker i olika länder

När saken blev offentlig blev trycket på olika givare stort. Givarna och FN tog starkt avstånd från namngivningen. Den norske utrikesministern krävde att PA skulle betala tillbaka pengarna, trots att FN uttalade att ”hyllandet av terrorism, eller av dem som begår avskyvärda terroristhandlingar, är alltid oacceptabelt”. FN krävde att dess logga skulle tas bort.

Den danske utrikesministern förklarade i januari 2018 att Danmark kommer att fortsätta med sitt MR-stöd på samma nivå som tidigare men till färre organisationer av effektivitetsskäl. Nederländerna kommer att följa samma linje, och har aldrig avslutat stödet vilket många dock hävdar i debatten. 

Sverige och Schweiz har inte informerat om hur MR-stödet kommer att utformas efter att avtalet med MR-sekretariatet upphör enligt plan i mitten av 2018.

Enligt det svenska generalkonsulatet i Jerusalem är detta det enda tillfälle då Sekretariatet avbrutit stöd till en palestinsk eller israelisk MR-organisation på grund av brott mot kontraktsvillkoren om att motverka våld och främja icke-diskriminering

Före händelsen med WATC, har klausulen bara utlösts vid ett tillfälle, när organisationen Badil 2010 utlyste en tävling med satiriska teckningar och en sådan med antisemitiskt motiv hamnade på Badils hemsida varifrån den togs bort.

Redaktionen